سرمایه چیست و چرا مهم است؟


تشدید هیجان سرمایه‌گذاری در بورس

صکوک چیست و چه تفاوتهایی با اوراق قرضه دارد؟

صکوک چیست و اوراق قرضه

اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی " صک " به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می شود. تمایزی که میان این دو تعریف از صکوک وجود دارد، اساسی و مهم است، چرا که با تاکید بر این تفاوت، هدف از بکارگیری " صکوک " به عنوان ابزاری جدید در بانکداری اسلامی، تقلید از " اوراق قرضه مبتنی بر بهره " در بانکداری معمول نیست.

" صکوک " ابزاری ابتکاری منطبق بر قوانین شریعت اسلام است و به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی تواند براساس فعالیت های سفته بازی و سوداگرانه (در واقع فعالیت هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می گیرند) سودآوری داشته باشد.

انواع صکوک:

استفاده از لفظ " صکوک " جهت ابزارهای مالی اسلامی برای نخستین بار در سال 2002 در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی اقدام به معرفی انواع صکوک نمود که عبارتند از:
- صکوک مالکیت داراییهایی که در سرمایه چیست و چرا مهم است؟ آینده ساخته می شود
- صکوک مالکیت منافع داراییهای موجود
- صکوک مالکیت منافع داراییهایی که در آینده ساخته می شود
- صکوک صلم
- صکوک استصناع
- صکوک مرابحه
- صکوک مشارکت
- صکوک مضاربه
- صکوک نماینده سرمایه گذاری
- صکوک مزارعه
- صکوک مساقات
- صکوک ارائه خدمات
- صکوک حق الامتیاز

شایان ذکر است از بین صکوک بالا تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مرابحه، مشارکت، و مضاربه معمول است.

در یک تقسیم بندی دیگر می توان صکوک را به دو گروه زیر تقسیم نمود:
1- ابزار حقوق صاحبان سهام (شامل: صکوک مشارکت و مضاربه)
2- ابزار بدهی (شامل: صکوک اجاره، سلم، استصناع و مرابحه)

*** یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده " صکوک اجاره " می باشد. صکوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است.

نهادهای مالی ضروری برای انتشار اوراق صکوک اجاره:
جهت انتشار اوراق اجاره وجود حداقل سه نهاد مالی که عبارتند از "بانی"، "واسط" و "امین" ضروری می باشد.

- بانی: شخصی حقوقی است که صکوک اجاره با هدف تامین مالی، آن را منتشر می کند و می تواند اقدام به اجاره نمودن دارایی مبنای انتشار صکوک اجاره از واسط به نمایندگی از سرمایه گذاران نماید.
- واسط: نهاد مالی است که صرفا به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوک اجاره و انتشار صکوک اجاره تشکیل می شود.
- امین: نیز شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوک اجاره، مسئولیت نظارت برکل فرآیند عملیاتی صکوک اجاره را بر عهده دارد.

ریسک ها و مزایای اوراق صکوک:
ریسکهای اوراق صکوک:
1- ریسک از بین رفتن داراییها
2- ریسک نرخ سود
3- ریسک کاهش قیمت دارایی

مزایای اوراق صکوک:
1- صکوک، نقدینگی بانی را افزایش می دهد
2- داراییهایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیرنقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می شود.
3- با اینکه قسمتی از داراییها از شرکت بانی جدا می شود اما با این حال باز هم بانی می تواند از داراییها استفاده کند.
4- از آنجا که صکوک با پشتوانه دارایی منتشر می شود، لذا دارای ریسک کمتر است و هزینه تامین مالی را نیز کاهش می دهد. یک راه دیگر کاهش هزینه تامین مالی استفاده از افزایش اعتبار است.
5- صکوک با فراهم کردن امکان تبدیل داراییها به اوراق بهادار به توسعه " بازار سرمایه " کمک می کند.
6- چنانچه برای داد و ستد اوراق صکوک یک بازار ثانویه فراهم شود، آنگاه قابلیت نقد شوندگی این اوراق هم افزایش می یابد.

تفاوت اساسی صکوک با اوراق قرضه مرسوم در بازارهای مالی:
1- "صکوک" بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است، در حالی که "اوراق قرضه" فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. یعنی رابطه بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه رابطه وام دهنده و وام گیرنده است که نرخ بهره وام هم ثابت است و این موجب ربا می شود.
2- دارایی موضوع اوراق صکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد، در حالی که در اوراق قرضه داراییهایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.
3- اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می شود، در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.
4- فروش صکوک در بازار ثانویه، فروش مالکیت یک دارایی است؛ اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است.
5- در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.

مدیریت سرمایه چیست

مدیریت سرمایه

خیلی از افراد گمان می‌کنند که ریسک همان زیان یا خطر است، اما ریسک در حقیقت موقعیتی می‌باشد که از ترکیب خطر و فرصت به دست می‌آید.

در واقع زمانی که شما ریسک می‌کنید، خطری را قبول می‌کنید، به امید آن‌که فرصتی برای پیشرفت به دست بیاورید حال شما با توجه به میزان توانایی‌های خود در کنار شناخت کامل از خطرات احتمالی، می‌توانید از این فرصت‌ها استفاده کنید تا به اهداف خود برسید.

می‌توان گفت که بیشتر روش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه هستند که میزان آن با توجه به نوع بازار متفاوت می‌باشد به عنوان مثال ریسک در بازارهای فارکس و معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال ریسک بالاتری نسبت به بازار بورس تهران و معاملات اسپات ارزها دارد.

مدیریت ریسک

تعریف مدیریت سرمایه

برخی از افراد نام دیگر مدیریت سرمایه را مدیریت ریسک نیز نامیده‌اند، به هر حال تعریف کلی که از این مفهوم می‌توان داشت به صورت زیر می‌باشد:

داشتن مهارت و دانش کافی به منظور سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک جهت کسب بشترین بازده می‌باشد.هدف اصلی در مدیریت سرمایه ابتدا حفظ و نگهداری دارایی اولیه و کنترل ریسک و سپس کسب سود است.

درحقیقت مدیریت سرمایه با زبان بی زبانی بیان می‌کند که سرمایه‌گذاری برای اینکه به سود مورد نظر خودش برسد باید یک مقدار ریسک کند، ولی برای اینکه در مقابل سود مورد انتظار بیش از حد ضرر نکند باید میزان ریسک منطقی و معقولی داشته باشد و بهتر است قبل از انجام هر نوع معامله‌ای از کالا تا ترید کردن ریسک و میزان بازده‌ای آن معامله را بررسی و تحلیل کند.

مدیریت سرمایه امریست کاملا شخصی و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌تواند متفاوت باشد. قبل از اینکه افراد به دنبال مدیریت سرمایه باشند بهتر است به خود شناسی کامل رسیده باشند، که از جمله سوالاتی که باید از خود بپرسند از قبیل زیر می‌باشد:

در چه سنی هستید؟

روحیات شما چیست؟آیا صبور هستید یا نه؟ و …

هدف شما در آینده چیست؟

در چه زمانی به چه هدفی می‌خواهید برسید؟

بعد از اینکه مشا به خودشناسی رسیدید حالا نوبت آن رسیده که با توجه به خصوصیا شخصی و روحی خود، مدیریت سرمایه را اجرا کرده و در ابتدا سرمایه خود را حفظ کنید و سپس کسب سود نماید.

همانطور که تا اینجا بارها گفته شده است اولویت اصلی مدیریت سرمایه با بقای سرمایه می‌باشد، سپس کسب سود از محل سرمایه گذاری و اگر افراد به هر دلیل به این اولویت توجه نکنند و در اجرای مدیریت سرمایه کوتاهی کنند قطعا در دراز مدت زیان خواهند کرد.

از این رو یک نوع از روش‌های سرمایه گذار را بررسی می‌کنیم تا بتوانید با به حداقل رساندن خطر از دست دادن سرمایه و با توجه به هدف و شخصیت خود بهترین سودآوری از سرمایه خود را داشته باشید.

در این روش قرار است سرمایه خود را درون سه جعبه مختلف قرار دهید به صورت زیر:

جعبه اول: جعبه امنیت سرمایه

جعبه دوم: جعبه رشد سرمایه

جعبه سوم: جعبه رویا

در حقیقت سرمایه‌ای را که در جعبه امنیت گذاشتید، آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها هستند که سود کمی دارند ولی امنیت سرمایه‌گذاری بالایی دارند مانند سرمایه‌گذاری روی طلا، ملک و سپرده‌های بانکی و … .

سرمایه ای را که در جعبه رشد قرار دادید سرمایه گذاری است که ریسک بیشتری داشته و در این صورت می‌تواند سود بیستری هم نصیب شما کند مانند شروع یه کسب و کار جدید، خرید سهام و … افرادی که ریسک پذیر هستن بهتر است بخشی از سرمایه خود را در جعبه رشد قرار دهند و مابقی را در جعبه امنیت چرا که در این صورت همیشه پشتوانه مالی خواهید داشت و اگر سرمایه موجود شما در جعبه رشد دچار زیان شود شما تمام سرمایه خود را از دست نمی‌دهید چرا که جعبه امنیت شما پر است.

خب شما با توجه به نوع شخصیتی که دارید سرمایه خود را در دو جعبه اول و دوم تقسیم نموده‌اید و فرض کنید اکنون جعبه دوم (جعبه رشد) شما به سود دهی رسیده باشد حالا کافی است مقداری از سود را بردارید و به جعبه سوم(جعبه رویا) انتقال دهید، جعبه رویا در حقیقت جایی است که شما می‌توانید بی‌مهبا ریسک کنید و لذت ببرید همانند یک حساب بانکی که شما پول را در آن نگهداری کرده و صرف لذت و خوش گذارنی خود می‌کنید این حرکت موجب ایجاد انگیزه و شور و اشتیاق در شما می‌شود.

اما نکته مهم این است که، اگر شما فقط به سود کردن فکر کنید و تمام سرمایه خود را در جعبه رویا و یا حتی در جعبه رشد قرار دهید در بلند مدت سرمایه خود را به نابودی خواهید کشاند، به طوری سرمایه گذاری با مدیریت سرمایه به شما نشان می‌دهد که کسب سود مستمر واهی و دور از انتظار نیست و با مدیریت سرمایه علاوه بر حفط دارایی‌های خود در دراز مدت به سود بالایی هم دست پیدا می‌کنید.

اما قابل ذکر است که به طوری کلی نمی‌توان برای همه سرمایه گذارن قواعد یکسان را بیان کرد و معامله‌گران باید با توجه به خودشناسی و تیپ شخصیتی و روحی خود مدیریت سرمایه مناسب را پیدا کرده و مطابق با آن عمل کنند.

بطور مثال، افرادی که دارای دید کوتاه مدت هستند با میزان ریسک پذیری افراد با دیدگاه بلند مدت بسیار متفاوت می‌باشد.

مدیریت پول

اهمیت رعایت مدیریت سرمایه

تفاوت اصلی معامله‌گرانی موفق با دیگر معامله‌گران، رعایت مدیریت سرمایه در هر شرایط می‌باشد.

روش‌های مختلفی برای مدیریت سرمایه بیان شده، روش‌های کلاسیک اغلب تئوری و شامل محاسبات ساده هستند و مدل‌های جدید که بر مبنای جداول و فرمول‌های پیچیده ریاضی شکل گرفته‌اند، در تمامی این روش‌ها به ارزیابی ریسک در موقعیت‌های معاملاتی و متناسب با روحیات هر شخص پرداخته شده است.

باتوجه به رشد چشم‌گیر شاخص‌های بازار سهام طی سالیان اخیر، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان از اقشار مختلف و با هر میزان تخصص مالی، وارد بازار سرمایه شده‌اند. هرچند گزینه‌های مطمئن‌تری نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم وجود دارند اما، بسیاری از افراد به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند که خودشان مستقیماً در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند.

برای یک سرمایه‌گذاری آگاهانه، هر یک از افراد باید قبل از ورود به بازارهای مالی آموزش ببینند و این آموزش شامل موارد زیر می‌باشد:

تحلیل

روانشناسی

مدیریت ثروت

و مهم‌ترین بخش از موارد فوق مدیریت سرمایه می‌باشد که باید اهمیت ویژه به آن بدهند چرا که مستقیماً با بقای افراد در بازار مرتبط بوده و در واقع این بخش ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌گران می‌باشد.

علاوه‌ براین مدیریت سرمایه صرفا مخصوص کسانی که قصد سرمایه‌گذاری مستقیم دارند، نیست. افرادی که قصد سرمایه‌گذاری غیر مستقیم نیز دارند بهتر است با مفهوم مدیریت سرمایه آشنا شوند.

ایکوئیتی (equity) در فارکس چیست؟

ایکوئیتی در فارکس

بازار ارزی فارکس، بازاری است که همیشه با اعتبار و لوریج همراه است. هر معامله‌گر مبتدی و حرفه‌ای فارکس می‌تواند علاوه بر سرمایه خود، مقدار مشخصی لوریج از بروکر بگیرد تا بتواند معاملات بزرگتری را باز کند. گاهی سرمایه ما می‌تواند برای معاملات بزرگی در نظر گرفته شود، اما چون لازم است تا مقداری از آن سرمایه روی حسابمان به عنوان مارجین باقی بماند، ‌امکان باز کردن معاملات موردنظرمان وجود ندارد؛ در چنین حالتی ارزش لوریج بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد و می‌تواند ما را از بن‌بست نجات دهد. دیگر فاکتور مهم برای بررسی مقدار سرمایه و موجودی، ایکوئیتی است که در این مقاله از دلفین وست ضمن تعریف مختصری از سایر مفاهیمی که ارائه شد، تعریف جامعی نیز در مورد اکوئیتی ارائه خواهیم داد.

ایکوئیتی در بازار فارکس به چه معناست؟

ایکوئیتی مفهومی است که در ارتباط با سرمایه‌های ثابت و متغیر ما معنا پیدا می‌کند. اما برای اینکه بتوانیم معنی ایکوئیتی را درک کنیم؛باید ابتدا با معانی مفاهیم زیر آشنایی داشته باشیم:

ایکوئیتی و اصطلاحات مرتبط با آن

لوریج (Laverage):

مارجین (Margin):

بالانس (Balance):

ایکوئیتی (Equity):

پس می‌توان نتیجه گرفت که بسته به تغییر مقدار سود یا زیان معاملات، مقدار ایکوئیتی نیز متغیر خواهد بود. ایکوئیتی را می‌توان مقدار سرمایه متغیر هم در نظر گرفت، چراکه سود و زیان حاصل از معاملات به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند؛ ممکن است معامله‌ای که ۱۰ دلار در سود است، چند دقیقه یا چند ساعت بعد، ۱۰ دلار در ضرر قرار بگیرد. پس مقدار equity هرگز ثابت نخواهد بود، مگر اینکه هیچ پوزیشن معاملاتی باز وجود نداشته باشد. وقتی در حساب فارکس یک معامله‌گر، هنوز هیچ پوزیشن بازی ایجاد نشده و هیچ معامله‌ای آغاز نشده است، مقدار اکوئیتی با مقدار بالانس حساب برابر خواهد بود.

چرا بررسی مقدار ایکوئیتی در فارکس اهمیت دارد؟

اهمیت ایکوئیتی در فارکس

گاهی معامله‌گران مبتدی برای بررسی سود و زیان خود، تنها به سود زیان حاصل از معاملات خود توجه می‌کنند. این در حالی است که سود و زیان اصلی و همه‌جانبه یک حساب فارکس را تنها می‌توان در اکوئیتی مشاهده کرد. گاهی یک‌سری از معاملات سودده می‌شوند و نمودار مربوط به آن‌ها به رنگ سبز درمی‌آید، اما مقدار ایکوئیتی رقم متفاوتی را نشان می‌دهد. این تفاوت به معنی ریسک بالای آن معامله است و نشان می‌دهد که معامله‌گر هرچه سریعتر باید آن پوزیشن را ببندد.

اکوئیتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سود و زیان معاملات را در برابر مقدار ریسکی که دارند محاسبه کنند. وقتی یک معامله سود اندکی داشته باشد، اما ریسک نگه‌داری آن بالا باشد، از روی مقدار اکوئیتی می‌توان به نابرابری ریسک و سود آن معامله پی برد. در نتیجه یک معامله‌گر حرفه‌ای همیشه گوشه‌چشمی به مقدار اکوئیتی حساب خود دارد و هرگز از آن غافل نمی‌شود. برای درک بهتر این موضوع، می‌توانید مقدار equity را در حساب دمو یا اصلی خود در متاتریدر به صورت عملی بررسی کنید. اگر علاقه به سرمایه گذاری و آموزش فارکس هستید می‌توانید از مشاورین دلفین وست کمک بگیرید.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “اصطلاحات فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

بورس چیست؟ چرا همه به فکر سرمایه گذاری در بورس هستند؟

این‌روزها صحبت از سیگنال‌های بورسی، موضوع گپ و گفتگوی بسیاری از افراد جامعه در جمع‌ها و محافل می‌باشد. بازار سرمایه‌گذاری در بورس بسیار داغ شده و طرفداران زیادی پیدا کرده است. از کاربران قدیمی بورس گرفته تا تازه‌واردهایی که برای افزایش سرمایه وارد این بازار شده‌اند، همه و همه درگیر شاخص‌های بورس در ایران شده‌اند. در حال حاضر، به دلیل تلاش کلیه‌ی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و همچنین عرضه‌ی سهام شرکت‌های بزرگ، خوشبختانه حال بورس ایران خوب است. با این همه، سرمایه‌گذاری در بورس ایران و تغییر جهت نقدینگی به سمت این بازار، نگرانی‌هایی را هم به دنبال داشته است. قبل از آنکه به بررسی این مسائل بپردازیم، بهتر است کمی بیش‌تر راجع به بورس و بازار آن صحبت کنیم. با این مطلب از سایت آموزش و استخدام چراغ همراه باشید.

بورس چیست؟

بورس چیست

بورس

تاریخچه‌ی تشکیل بورس در ایران به سال ۱۳۴۶ باز می‌گردد. نخستین بار در پانزدهم بهمن ماه همان سال، بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله به‌طور رسمـی فعالیت خود را در ایران آغاز کرد. این معاملات بر روی سهام بانک توسعه‌ی‌‌‌‌‌‌‍ صنعت و معدن که بزرگ‌ترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن زمان به شمار می‌رفت، انجام پذیرفتند. در آن زمان بازارها محدود بودند و افراد در مکان‌های خاص و معینی به صورت سنتی معاملات را انجام می‌دادند. اما امروزه، سرمایه‌گذاری در بورس و تقریباً تمام خرید و فروش‌ها به‌صورت آنلاین و اینترنتی در این بازار انجام می‌شوند. مهم نیست که شما در کدام نقطه از دنیا باشید. فقط کافی‌ است تا به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشید تا در قالب این شبکه‌ی ارتباطی به بازار بورس دسترسی داشته باشید و به کارتان ادامه دهید.
بنابراین امروزه برای سرمایه‌گذاری در بورس محدویت مکانی وجود ندارد. بازار بورس، در ذهن اکثر مردم به بازاری اشاره دارد که در آن خریداران و فروشندگان اوراق بهادار (مانند سهام) گرد هم می‌آیند و به معامله‌ی دارایی‌های خود می‌پردازند. دارایی‌ها به دو نوع کلی در بازارها تقسیم می‌شوند. دارایی های واقعی و دارایی های مالی. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی هستند. مثل زمین، ملک و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و… . در مقابل، دارایی‌های مالی، همان دارایی‌های کاغذی یا بهتر بگوییم اسنادی مانند سهام و اوراق مشارکت هستند. منظور از بورس، همان بازاری است که در آن دارایی‌ها مورد معامله قرار می‌گیرند. از این رو بازار بورس به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود:

بازار بورس به ۳ دسته تقسیم می‌شود

بورس ارز

برای سرمایه‌گذاری در بورس ارز، همان‌گونه که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش ارز و پول‌های خارجی انجام می‌گیرد. این نوع از بورس که در حال حاضر در کشور ما فعال نیست، اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد. در‌باره‌ی این‌که چرا در برهه‌ی کنونی، بورس ارز در کشور نداریم، چهار عامل کلیدی و مهم وجود دارد. از آن جمله می‌توان به چند نرخی بودن ارز در کشور، شرایط پرتنش بین‌المللی فعلی، نرخ تورم بالا و موضوع پشتیبانی یا عدم پشتیبانی ذخایر ارزی کشور از این بازار اشاره کرد.

بورس کالا

این نوع از بورس همان‌طور که از نامش پیداست، بازاری است که در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت می گیرد و به طور دائم و منظم فعال می‌باشد. برای سرمایه‌گذاری در بورس کالا، معمولاً مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرند. آن‌چه که در این بورس انجام می‌شود شبیه معامله در بازار پول است. هر بورس کالایی با نام همان کالایی که مورد معامله قرار می‌گیرد، نامگذاری می‌شود. مثل بورس نفت، بورس گندم و بورس پتروشیمی.

بورس اوراق بهادار

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار به معنای معامله‌ی دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و… می‌باشد که تحت ضوابط و مقررات خاص انجام می‌شوند. این نوع از بورس، یک بازار منسجم و پویاست. منظور از « بورس اوراق بهادار» در ایران، همان بازار خرید و فروش اوراق بهادار است که به طور رسمی و دائمی در محل معینی تشکیل می‌شود.

آیا شما هم به سرمایه‌گذاری در بورس فکر می‌کنید؟

شما هم به سرمایه گذاری در بورس

سرمایه‌گذاری در بورس

بازار سرمایه‌ و بورس ایران در عمر ۵۳ ساله‌ی خود شاهد تجربه کردن دوران خاص و بی‌نظیری بوده است. طی سال‌های اخیر عواملی همچون افزایش میزان نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه، رشد تعداد صنایع و شرکت‌های فعال در این بازار و اعتماد بالای مردم به بورس موجب شده است که اقبال اکثریت جامعه برای سرمایه‌گذاری در بورس بیش از هر زمان دیگری باشد. شما چطور؟ آیا تب بورس این روزها به شما هم سرایت کرده است؟ شاید جزو آن دسته از افرادی باشید که به تازگی در این بازار ورود کرده‌اند و قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارند. یا این‌که ممکن است از جمله افراد با سابقه در بازار سرمایه باشید؛ که در این صورت، قطع به یقین استقبال گسترده‌ی مردم از بورس و حجم بالای تازه‌واردها در این بازار شما را شگفت‌زده کرده است و بارها مخاطب سوالات آنان قرار گرفته‌اید.

البته این امکان هم وجود دارد که شما جزء هیچ‌کدام از دسته‌های بالا نباشید و تنها اخبار رسانه‌های مختلف را دنبال کرده باشید. بنابراین، حتماً این روزها اظهارنظرات مکرر مسئولین اقتصادی کشور راجع به بازار سرمایه، زیاد به گوشتان خورده است. تحلیل‌گران در واکنش به شرایط فعلی بازار داغ بورس، مواضع مختلفی را در پیش گرفته‌اند. اغلب آن‌ها از رونق بازار سرمایه‌گذاری در بورس گفته‌اند و اثرات آن بر آینده‌ی اقتصاد را مثبت پیش‌بینی کرده‌اند. اما در مقابل، برخی دیگر نیز با توجه به عواقب احتمالی ورود حجم بالای تقاضای تازه‌واردها به بازار هشدارهایی داده‌اند و گاهی بر طبل بورس هراسی می‌کوبند! اما با وجود تمام فراز و فرودهایی که در این بازار پرتلاطم وجود دارد، انتخاب یک مسیر منطقی موفقیت را برای هرکسی به ارمغان خواهد آورد. پس اگر شما هم مایل به سرمایه‌گذاری در این بازار هستید، قبل از هر چیزی باید آموزش ببینید و تجربه کسب نمایید.

چرا برخی از افراد از سرمایه‌گذاری در بورس می‌ترسند؟

در این بخش به بررسی برخی از عواملی می‌پردازیم که موجب ایجاد تردید و ترس در دل برخی از افراد برای سرمایه‌گذاری در بورس شده است. چه شخصی که تازه می‌خواهد وارد بازار بورس شود و چه سهامداران و کاربران با تجربه‌ی بورسی، ممکن است بارها سوالات مشترکی به ذهنشان رسیده باشد و آن‌ها را نسبت به بازار بورس دلسرد کرده باشد.

آیا قیمت سهام بورس دستکاری شده است؟

قیمت سهام بورس

دستکاری قیمت سهام بورس!

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، متاسفانه این روزها رشد پر سرعت بازار سرمایه این شائبه را در ذهن برخی از افراد ایجاد کرده است که دولت در حال تنظیم قیمت سهام می‌باشد! اما بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس در رابطه با رد این ادعا، باید گفت که مکانیزم قیمت گذاری در بازار سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنابراین، هیچ‌کس قادر به دستکاری قیمت در این بازار نخواهد بود. اگر کمی عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که عامل اصلی رشد قیمت‌ها این است که در حال حاضر حجم بسیار بالایی از نقدینگی به سمت بازار سهام حرکت کرده است. از طرفی، با توجه به رشد قیمت کالاها در بازارهای جهانی، نوسانات قیمت نفت و همچنین رکود حاکم بر بازارهای سرمایه‌گذاری دیگری همچون مسکن، دلار و طلا موجب حرکت سرمایه‌های موجود به سمت بازار بورس شده است.

آیا شاخص بورس حباب دارد؟

با توجه به رشد بی‌وقفه‌ی این روزهای بازار سرمایه، بسیاری از سهامداران گمان می‌کنند که در قیمت سهام حباب ایجاد شده است. در واقع، آن‌ها از احتمال افت پرشتاب شاخص بورس می‌ترسند و نگران هستند که سرمایه‌های خود را که با امید وجود روزهای سبز وارد این بازار کرده بودند از دست بدهند. در پاسخ به این افراد نیز گفته شده است که در هر بازاری کالای مرغوب و نامرغوب وجود دارد. بنابراین، سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس باید به سودآوری شرکت‌ها توجه نمایند و هر سهمی را خریداری نکنند. چرا که بورس همان‌طور که بهترین جا برای سرمایه‌گذاری است، بدترین جا برای شکست نیز می‌باشد. پس اگر سهام نامرغوب در بورس نخرید، شکست نخواهید خورد. شرکت در دوره‌ی آنلاین آموزش بورس به شما کمک می‌کند تا با آگاهی و اطلاع کافی، سهام‌های مرغوب را از نامرغوب به خوبی تشخیص دهید.

ورود تازه‌واردها و تشدید هیجان برای سرمایه‌گذاری در بورس

ورود تازه واردها برای سرمایه گذاری در بورس

تشدید هیجان سرمایه‌گذاری در بورس

هم‌زمان با ورود سهامداران جدید به بورس، موجی از هیجان در میان کاربران بورسی ایجاد شده است که آیا این گروه می توانند کلیت بازار را دچار هیجان کنند؟ در واقع، برخی از سهامداران با توجه به استراتژی‌های غالب سهامداری‌شان حق دارند که نگران تشدید این حرکات احساسی در بازار سرمایه باشند. به هرحال بازار امسال نسبت به سال‌های گذشته با تغییر شکل ارزش‌گذاری همرا بوده است. با ورود سرمایه‌گذاران خرد به بازار مدل ارزش‌گذاری در سهم‌ها به سمت ارزش جایگزینی رفته است و بسیاری از سهم‌ها با وجود رشد زیادی که داشتند باز هم خریدار دارند. بنابراین، افراد باید سعی کنند تا از بروز رفتارهای هیجانی در راستای سرمایه‌گذاری در بورس جلوگیری کنند.

آموزش راه و رسم سهام‌دار شدن و سهام‌دار ماندن

سهامداری بلند مدت، رمز رستگاری و موفقیت برای سرمایه‌گذاری در بورس است. اگر سرمایه‌ی مازاد خود را وارد بورس نمایید و آموزش‌های لازم را ببینید می‌توانید سبدی از سهام موفق و آینده‌دار را تشکیل دهید. در این صورت، مطمئن باشید که هیچ آسیبی از بورس به شما نخواهد رسید. به بیان ساده‌تر اگر با مبلغی وارد بورس شوید که در بازه‌ی زمانی طولانی (بیش از یک سال) به آن نیازی نداشته باشید و بتوانید مقاومت کنید، بورس برای شما سودآور خواهد بود. اما فرض کنید مبلغی را که مربوط به چک یک ماه بعد شما می‌باشد، اکنون وارد بورس نمایید. با این تفکر که ۲ الی ۱۰ درصد هم سود نمایید. اما با توجه به فراز و فرودهای بورس، احتمال این‌که با انجام این کار در کوتاه‌مدت با شکست مواجه شوید، بسیار بالا خواهد بود. شکست‌هایی همچون چک برگشتی و بی اعتبار شدن که برای هر شخصی، جبران ناپذیر می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیش‌تر و آموختن اصول و تکنیک‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در بورس و رسیدن به موفقیت می‌توانید از فیلم آموزشی بورس استفاده نمایید. در این آموزش‌های ویدئویی ، هر آن‌چه را که برای ورود به بورس نیاز دارید به شما آموزش داده خواهد شد.

مثالی از سرمایه‌گذاری در بورس در طولانی مدت

متالی از سرمایه گذاری در بورس

مثالی از سرمایه‌گذاری در بورس

در این بخش با تحلیل نمودار بورس طی دو سال گذشته در کشور، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چطور سرمایه‌گذاری در بورس در طولانی مدت، سودآور خواهد بود؟ با مشاهده‌ی این نمودار، متوجه خواهید شد که شاخص بورس در کشور در فروردین ۱۳۹۷، چیزی در حدود ۹۶.۰۰۰ واحد بوده است. در حالی‌که این شاخص هم‌اکنون به ۹۷۶.۰۰۰ واحد افزایش یافته است. یعنی سرمایه‌ای که طی دو سال ۱۰ برابر شده است. حال خودتان قضاوت کنید که چنین سرمایه‌ای ارزش تامل و صبر کردن را دارد یا نه؟ البته همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد، دسترسی به چنین سودهای خوبی یک شرط دارد. شما باید حواستان باشد که بر روی سهام بد سرمایه‌گذاری نکنید!

یک نمونه‌ی موفق از سرمایه‌گذاری در بورس

با ورود به tsetmc که سایت مدیریت فناوری بورس می‌باشد، اگر سابقه‌ی سهام مخابرات را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید، صف خرید را مشاهده خواهید کرد که در هر روز افزایش ۵ درصدی قیمت داشته است. در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۸ آخرین قیمت معامله ۶۲۸.۵ تومان بوده است. پس از آن معاملات رشد خود را شروع کرده‌اند و تا تاریخ ۲۴/۲/۹۹ که قیمت معامله به ۱.۳۸۰ تومان رسیده است. یعنی چیزی در حدود دو برایر طی دو ماه سهام‌داری، نصیب کسانی که به سرمایه‌گذاری در بورس مخابرات پرداخته بودند، شده است. در تاریخ دیگری در مهر ماه سال ۱۳۹۷ این سهام تقریباً ۲۸۰ تومان بوده است. با اینکه در هشتم مهر ماه سال ۹۷ این سهام ۲۰ درصد (از ۱۹۵.۰۰۰ واحد تا ۱۵۶.۰۰۰) سقوط داشته است، هم اکنون قیمت آن به بیش از ۴ برابر (۱.۳۸۰ تومان) رسیده است؛ این یعنی سود در طولانی مدت حتی با وجود اصلاحات.

این مثال به خوبی صحبت‌های مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس را تایید می‌کند که اصرار بر این داشتند تا سهام‌دار ماندن را آموزش دهید. سبد گردان تشکیل دهید و هیچ ترسی از بورس نداشته باشید. حتی اکنون که به مرز روانی ۱۰۰۰.۰۰۰ واحد رسیده است و آن را هم رد کرده است. از این رو ما در سامانه چراغ بر آن شدیم تا با قرار دادن ویدیو آموزشی بورس در بخش آموزش سامانه، اطلاعات مفیدی را در اختیار علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس قرار دهیم. جهت آشنایی با ابزارها و روش‌های موفقیت در بورس می‌توانید از این دوره‌ی آموزشی مفید استفاده نمایید.

سخن آخر

نوسان و فراز و نشیب، ذات اصلی بورس می‌باشد که سهامداران باید برای سرمایه‌گذاری در بورس به آن توجه داشته باشند. کسانی که وارد بازار سرمایه می شوند، باید بدانند که این بازار مانند بازار بانکی نیست که سود مطمئن و مشخصی را به صورت ماهانه به سرمایه‌گذاران پرداخت نماید. آن‌ها همچنین لازم است تا در کنار این موارد، مفهوم ریسک و بازده را در نیز در نظر بگیرند. در واقع، ریسک ضرر و زیان را باید به جان خرید. چرا که این بازار در کنار روزهای سبز، روزهای قرمزی هم دارد. چراغ به عنوان پیشرفته‌ترین سامانه‌ آموزش و کاریابی در ایران به شما توصیه می‌کند که برای دست‌یابی به سودهای مطمئن، سرمایه‌های مازاد خود را وارد بورس نمایید. مبادا سرمایه‌های اصلی خود را به پول تبدیل کرده و این بازار نمایید. چرا که بازار بورس محل سرمایه‌گذاری سرمایه‌های اصلی زندگی همچون مسکن، خودرو و … نمی‌باشد.

اهمیت و ضرورت منابع انسانی چیست؟

به اعتقاد بسیاری از متخصصین حوزه کسب و کار و مدیریت، یکی از عناصر کلیدی هر سازمانی، منابع انسانی آن مجموعه است. نکته‌ای که در این خصوص بسیار حائز اهمیت است، مدیریت سرمایه اصلی هر سازمان یعنی همان نیروی انسانی می‌باشد. مدیریت منابع انسانی یکی از نقش‌های اثرگذار در هر سازمان است. ضرورت منابع انسانی در یک مجموعه به قدری زیادی است که کارشناسان این حوزه در سال‌های اخیر تمرکز زیادی بر روی مدیریت آن داشته‌اند. در این مطلب قصد داریم درمورد دلایل اهمیت و ضرورت مدیریت منابع انسانی صحبت کنیم. اگر شما هم یکی از فعالان یا علاقمندان به این حوزه هستید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مطلب با رشدانا همراه شوید.

ضرورت منابع انسانی

منظور از منابع انسانی چیست؟

قبل از آن که ضرورت منابع انسانی را شرح دهیم، لازم است تا با معنا و مفهوم دقیق منابع انسانی آشنا شوید و بدانید که منظور از منابع انسانی چیست؟! به طور کلی منابع انسانی گروهی از افراد هستند که در یک بخش کار می‌کنند و در تلاشند تا سازمان را به سمت اهداف خود سوق دهند. ویلیام تریسی در واژه نامه منابع انسانی از این مفهوم به عنوان افرادی شاغل که سازمان را به حرکت در می‌آورند، یاد می‌کند.

علاوه بر آنچه که ذکر شد، عده‌ای منابع انسانی را یک وظیفه یا شغل سازمانی می‌دانند که با افراد متعدد سر و کار دارد. این وظیفه با مسائلی مانند پاداش و مزد، استخدام، مدیریت عملکرد، توانمند سازی کارکنان و وظایفی مانند آن در ارتباط است. تفاوتی ندارد که در یک سازمان، ده نفر مشغول به کارند یا صد نفر، به هر حال آن مجموعه نیاز به یک واحد منابع انسانی دارد تا بتواند کارمندان را با یکدیگر همسو کند. واحد منابع انسانی یک مجموعه، در نقاط حساس کارمندان را حمایت کرده و آن‌ها را در گذر از مراحل دشوار یاری می‌دهد. برای اینکه بیشتر با وظایف این واحد و اهمیت و ضرورت منابع انسانی آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم ادامه مطلب را مطالعه نمایید.

حتما بخوانید: منابع انسانی چیست؟ هر آنچه از منابع انسانی باید بدانید

چرا نیروی انسانی مهم است؟

همانطور که می‌دانید، پشت تولید هر محصول و یا ارائه هرگونه خدمات در سطوح مختلف، ساعات زیادی تلاش و کار یک گروه از متخصصین وجود دارد. حقیقت این است که هیچ کالایی بدون حضور انسان به سرانجام نمی‌رسد. بنابراین برای سازندگی یک سیستم، وجود نیروی انسانی بسیار ضروری است. هر سازمان برای اینکه بتواند به اهدافش نزدیک شود، نیازمند افرادی ماهر، شایسته و کاردان است.

هرچند که این روزها برخی از کارشناسان ادعا دارند که به زودی فناوری‌های نوین جای نیروی انسانی را می‌گیرند، اما بازهم این فناوری‌ها برای شروع به کار و یا تعمیرات، نیاز به حضور یک انسان دارند. همچنین اگر قرار باشد صفر تا صد یک فرآیند توسط ماشین آلات انجام شود، باز هم به یک نیروی انسانی نیاز است تا بر روی صحت انجام کار نظارت داشته باشد. بنابراین حضور نیروی انسانی در هر سازمانی واجب بوده و درواقع کارکنان یک مجموعه به منزله سرمایه‌ای ارزشمند برای مدیر می‌باشند.

دلایل اهمیت منابع انسانی در سازمان

بنابر آنچه که گفته شد، دانستید که نیروی انسانی تا چه میزان برای یک سازمان اهمیت دارد و با دلیل به وجود آمدن واحد مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها آشنا شدید. در این بخش قصد داریم مهم‌ترین دلایل اهمیت وجود واحد منابع انسانی در هر سازمانی را با شما در میان بگذاریم.

مدیریت استراتژیک

واحد منابع انسانی در هر مجموعه به منزله خط مقدم افزایش بهره‌وری سازمانی است. مدیران باتجربه این نکته را می‌دانند که در زمان برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، کارمندان نیز باید در تصمیم‌گیری‌های سازمانی مشارکت لازم را داشته باشند. این مشارکت‌ها مبتنی بر ارزیابی کارکنان فعلی و پیش‌بینی‌های لازم برای استخدام نیروی کار آینده، مطابق تقاضای کسب و کار، خواهد بود.

حقوق و دستمزد منطقی

همانطور که می‌دانید یکی از وظایف اصلی متخصصان حوزه منابع انسانی، تدوین ساختارهای حقوق و دستمزد کارمندان مجموعه به صورت کاملا واقع بینانه است. این امر سبب می‌شود تا شرکت موردنظر با سایر شرکت‌های تجاری در همان صنعت در منطقه، رقابت کند. بدون شک سازمانی در این رقابت برنده است که میزان حقوق‌ها و دستمزدهایش منطقی‌تر باشد و این امر موجب افزایش اعتبار آن مجموعه در بین رقبای خود خواهد شد.

تحلیل مزایا و مسائل مربوط به رفاه کارمندان

متخصصان حوزه منابع انسانی وظیفه دارند هزینه‌هایی که در شرکت مربوط به جابجایی، اخراج، استخدام کارمندان جایگزین و… است را کاهش دهند. بنابراین یکی از دلایل اهمیت منابع انسانی در سازمان، کاهش هزینه‌های جانبی سازمان است. به بیانی دیگر، حضور متخصصان منابع انسانی برای یک سازمان بسیار ضروری است؛ چراکه آن‌ها مهارت‌های لازم برای مذاکره درمورد ارائه مزایا به کارمندان باتوجه به بودجه سازمان و شرایط اقتصادی آن را دارند. همچنین چنین سرمایه چیست و چرا مهم است؟ افرادی اطلاعات کافی راجع به مزایای قانونی کارمندان دارند که این مسئله در جذب و حفظ نیروی انسانی بسیار مهم است.

ایمنی و مدیریت ریسک

یک کارفرما یا مدیر وظیفه دارد که شرایط کاری ایمن را برای کارکنان خود فراهم کند. در بخش مدیریت منابع انسانی هر سازمان، افرادی با تخصص ایمنی و ریسک شاغل هستند. این متخصصین به وسیله ارائه گزارشات دقیق، پرونده‌ها و برنامه‌ها سبب کاهش تعداد آسیب‌ها و تلفات شغلی می‌شوند. لازم به ذکر است که آن‌ها باتوجه به استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ایالات متحده عمل می‌کنند. از دیگر وظایف کارشناسان ایمنی، ارتقای آگاهی و آموزش مدیریت ایمنی تجهیزات و مواد شیمیایی خطرناک به کارمندان است. بنابراین می‌توان گفت یکی دیگر از دلایل اهمیت منابع انسانی در سازمان ، حفظ جان کارمندان مجموعه است.

مسائل مربوط به مسئولیت پذیری

یکی دیگر از وظایف فعالان متخصصین منابع انسانی، به حداقل رساندن اتهامات سازمان در ارتباط با روش‌های اشتغال ناعادلانه است. به بیانی دیگر، این افراد به شناسایی، تحقیق و حل مشکلات مربوط به مسائل از کنترل خارج شده و مسائلی که ممکن است سازمان را در امور حقوقی درگیر کند، می‌پردازند. بدین صورت وجود واحد منابع انسانی در یک سازمان باعث به حداقل رسیدن مشکلات حقوقی می‌شود.

آموزش و توسعه

یکی دیگر از وظایف واحد منابع انسانی در هر مجموعه‌ای، آموزش و توسعه منابع انسانی است. آموزش به کارمندان سبب افزایش بهره‌وری و قوی‌تر شدن آن‌ها در حوزه کاریشان خواهد شد. بدین ترتیب زمینه لازم برای رشد کارمندان و آماده شدن آن‌ها برای تبدیل به رهبرانی مشتاق، برای نقش‌های نظارتی و مدیریتی، فراهم می‌شود. علاوه بر موارد ذکر شده، از دیگر دلایل اهمیت منابع انسانی در سازمان عبارتست از:

  • افزایش رضایت کارکنان
  • استخدام و مصاحبه سازمانی به صورت اصولی
  • حفظ یک‌پارچگی و سازگاری ساختار سازمان
حتما بخوانید: منابع انسانی چگونه می‌تواند به اثربخشی سازمان کمک کند؟

مدیریت منابع انسانی چه ضرورتی برای یک سازمان دارد؟

امروزه برخی از افراد با شنیدن نام واحد منابع انسانی یاد استخدام و تعدیل نیرو می‌افتند، در حالی که این امور تنها گوشه‌ای از عملکرد این واحد است. لازم به ذکر است که این تفکر، رنگ و بوی سنتی دارد؛ چرا که امروزه چندین مورد از امور حیاتی سازمان‌ها بر عهده این واحد است و این موضوع دلیل روشنی از ضرورت منابع انسانی می‌باشد. مدیریت منابع انسانی و سایر کارمندان فعال در این حوزه، اقدامات مربوط به استراتژی، تصویر برند و تمامی فعالیت‌های کارمندان مجموعه را زیر نظر دارند. در ادامه به چند مورد از دلایل اهمیت و ضرورت منابع انسانی در سازمان اشاره می‌کنیم.

کنترل بودجه و تاثیر در درآمد سازمان

از آنجایی که مدیریت منابع انسانی با ابعاد گوناگون از تجربیات کارمندان سروکار دارد، تاثیرات زیادی بر طیف درآمدی کسب و کار و نرخ بازگشت سرمایه (ROI) دارد که چند مورد از این اثرات به شرح زیر است:

بهره‌وری کارکنان

یکی از وظایف اصلی واحد منابع انسانی شناسایی ساختار و ابزارهایی است که استفاده از آن‌ها سبب عملکرد بهتر کارمندان و در نتیجه تاثیر مثبت در افزایش درآمد سازمان می‌شود.

نگهداری کارکنان

تیم منابع انسانی با تلاشی که برای بهبود فرهنگ سازمانی و ایجاد فضای کاری مثبت دارد، در نگهداری کارکنان در مجموعه و کاهش نرخ خروج آنان نقش مهمی ایفا می‌کند. این موضوع در کاهش هزینه‌های مربوط به جذب نیرو و آموزش بسیار موثر است.

کنترل بودجه

یکی از عملکردهای مدیریت منابع انسانی، تهیه و تدوین روش‌هایی است که منجر به صرفه‌جویی یا بهینه سازی منابع مالی می‌شود. علاوه بر این، بررسی سیستم‌های حقوق، دستمزد و پرداخت حقوق و مزایا براساس میزان کارآیی کارکنان، یکی دیگر از امور مربوط به واحد منابع انسانی است که در راستای کنترل بودجه صورت می‌گیرد.

رضایت کارمندان

اگر بخواهیم یکی دیگر از موارد مربوط به ضرورت منابع انسانی را توضیح دهیم، آن مورد رضایت کارمندان است. این واحد باید به صورت دوره‌ای میزان رضایت و انگیزه کارکنان مجموعه را ارزیابی کند. این ارزیابی شامل تمامی جنبه‌های شغلی مانند: محیط، شرح وظایف، رضایت از رفتار مدیران و سرپرستان و… می‌شود. به دلیل آن که رضایت‌مندی، یک عامل کیفی است، متخصصان این حوزه با استفاده از مدل سازی و شاخصه‌های موجود، اطلاعات را به طرز قابل استناد تبدیل می‌کنند. به دنبال این کار، دلایل نارضایتی کارمندان شناسایی شده و راهکارهایی جهت رفع یا بهبود آن‌ها ارائه می‌شود. چنانچه این ارزیابی صورت نگیرد و هریک از کارمندان به دلایل عدم رضایت شغلی دچار افت کیفیت عملکرد و یا استعفا از جایگاه شغلی خود شوند، اهمیت منابع انسانی دوچندان خواهد شد.

توانمندسازی منابع انسانی

همانطور که می‌دانید، یکی از وظایفی که امروزه برای مدیریت منابع انسانی تعریف شده، ارزیابی، شناسایی و ارائه آموزش‌های لازم به کارمندان در جهت بهبود انجام وظایفشان است. اگر بخواهیم این وظیفه را در قالبی خلاصه‌تر بیان کنیم، می‌توانیم از عبارت توانمندسازی نیروی انسانی استفاده کنیم. ضرورت منابع انسانی در این است که با ارزیابی‌ها و بررسی‌هایی که به صورت منظم انجام می‌شود، مهارت‌های موردنیاز کارمندان شناسایی شده و زمینه لازم برای ارائه آموزش‌ها فراهم خواهد شد. همچنین این واحد به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های سازمان سعی بر آن دارد که تا جای ممکن از نیروهای خبره درون سازمانی استفاده کند.

فرآیند جذب و استخدام

همانطور که در بخش‌های پیشین نیز اشاره کردیم، یکی از وظایف ابتدایی مدیریت منابع انسانی، استخدام و سرمایه چیست و چرا مهم است؟ جذب نیروی بااستعداد برای جایگاه‌های مورد نیاز است. این کار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و فقط کسی که تخصص لازم در زمینه منابع انسانی دارد، می‌تواند با دانش خود مناسب‌ترین افراد را انتخاب کرده و در رشد و پیشرفت سازمان نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین در صورت عدم وجود مدیریت منابع انسانی، ممکن است افرادی نالایق در سازمان استخدام شوند که جز تحمیل هزینه به مجموعه، هیچ کارآیی دیگری ندارند! از دیگر دلایل اهمیت و ضرورت منابع انسانی در یک سازمان، علاوه بر آنچه که گفته شد، می‌توان به بهبود عملکرد کارکنان و رسیدگی به تعارضات نیز اشاره کرد.

حتما بخوانید: جذب و استخدام نیرو ماهر

جمع بندی

اگر تا به امروز مطالعه‌ای درباره منابع انسانی و مدیریت آن داشته باشید، بدون شک به اندازه کافی با اهمیت این موضوع در سازمان‌ها آشنا هستید. اما گاهی اوقات دیده می‌شود که برخی از مدیران به دلیل عدم دانش کافی در مورد ضرورت منابع انسانی در سازمان، به این امر بها نداده و سازمان را تا حد زیادی از رسیدن به اهدافش دور نگه می‌دارند. در این مطلب به چند مورد از دلایل اهمیت مدیریت منابع انسانی و نقش آن در جوانب مختلف سازمان، از جمله توانمندسازی نیروی انسانی، اشاره کردیم.

فارغ التحصیل کارشناسی معماری و مشغول فعالیت طراحی گرافیک و افزایش سطح مهارت خود در این زمینه هستم. رشدآموز دوره پانزدهم رشدانا بودم و به نوشتن و تولید محتوا علاقه مندم و مدتی است به عنوان کارشناس محتوا در رشدانا فعالیت می‌کنم. من به عنوان عضو کوچکی از خانواده نویسندگان محتوا، تمام تلاشمو می‌کنم تا محتوا های ارزشمندی تولید کنم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.