هر آنچه درباره جذب ثروت باید دانست


تاریخ نشر: 18 خرداد 1397

اندیشه حسابداری

همین حالا حق انتخاب داری.دلت می خواهد بر این باور باشی که صرفا بد اقبالی باعث رخ دادن مواردی نا خوشایند برایت می شود؟ دلت می خواهد که باور کنی که می توانی در مکان و زمانی عوضی باشی؟و این که خودت هیچ کنترلی روی اوضاع و شرایط نداری؟یا اینکه دلت می خواهد که باور کنی که تجربه زندگی در کنترل خود توست و فقط موارد خوب جذب و وارد زندگی ات می شود چون خودت این گونه فکر می کنی؟تو اختیار داری و هر کدام را برای فکر کردن انتخاب کنی،همان تجربه زندگی ات خواهد شد.

علم قاطعانه ثابت کرده است که انرژی نه ایجاد می شود و نه از بین می رود ، بلکه فقط شکل و قالب آن تغییر می کند.بسیاری از مردم از مرگ وحشت دارند ، اما آگاه باش که تو موجودی معنوی هستی.خودت انرژی هستی.بنابراین ، جوهر ناب تو همیشه ، هست و خواهد بود.

حواس خود را روی قلبت متمرکز کن و عشق را در آن احساس کن.قدرت متعالی کائنات سراسر عشق است و دسترسی بی پیچ و خم به این همه عشقی که به تو عرضه می شود،از طریق قلبت میسر است.

تو خودت باید تخته سیاه زندگی ات را پر کنی.اگر آن را با توشه ای از گذشته پر کرده ای،فوری آن را پاک کن.هر آنچه را که در گذشته به درد نخورده بوده،خط بزن و خدا را شاکر باش که به این جا رسیده ای و آغازی جدید در پیش رو داری.تو حالا تخته ای تر و تمیز داری.از نو شروع کن،از همین حالا لذت خود را پیدا کن و با آن زندگی کن!

خدا کند قلب تو مدام با خودت پچ پچ کند و به تو خاطرنشان کند و قوت قلب دهد که همه چیز عشق است،آن هم عشقی والا و بسیار عالی.

ما بیش از آنچه تشخیص دهیم قدرت و امکانات داریم،و تجسم یکی از بزرگ ترین این قدرت هاست.

اکنون دانشی کسب کرده ای که باعث می شود عالی ترین نمونه را از خودت خلق کنی.البته امکان این که این نمونه ی خودت از قبل روی فرکانس ((عالیترین تو))بوده باشد،وجود دارد.فقط مشخص کن که می خواهی چه بشوی،چه کاری انجام دهی و چه چیزی داشته باشی.به این موارد فکر کن،فرکانس آن ها را ساطح کن.دیدگاه هایت در زندگی همان خواهد شد.

گر وضعیتی رخ دهد که روی تو تاثیر بگذارد،با خودت مدام بگو:((این وضعیت خیر و برکت دارد))و همان هم خواهد شد.از هر تجربه ای چیزی بیاموز.بعد از تجربه کردن هر وضعیت پر از کشمکشی،متوجه می شوی که میزان لذت بیش تر از قبل خواهد بود.این خودش خیر و برکت نیست؟

هر وقت به صورت جسته گریخته فکری منفی به سراغت آمد ذهنیت خود را روی احساس عشق در قلبت تغییر بده و آن قدر در این حالت بمان تا بتوانی آن را در سراسر بدنت احساس کنی.همه افکار منفی محو می شوند.با این تمرین مداوم،در مدت زمان کوتاهی در هر زمینه ای از زندگی به خواسته هایت میرسی.به محض اینکه با عشق درون قلبت را مغناطیستی کنی،کل زندگی ات متحول می شود.

این که چگونه رخ می دهد،این که چگونه کائنات چیزی را به تو ارائه می دهد،به تو مربوط نیست و نباید از این بابت نگران باشی.فقط بگذار کائنات کار خودش را بکند.وقتی سعی کنی از چگونگی آن سر در بیاوری،از خودت فرکانسی که حاوی بی اعتمادی است ساطح می کنی که یعنی از قبل داشتن آن را باور نداری.تو فکر می کنی که باید این کار را بکنی و باور نداری که کائنات این را برای توانجام می دهد.تو در چگونگی روند خلق کردن سهمی نداری.

آگاه شدن از این قدرت مثل این است که سیم برق شویم.کائنات سیم برق است و با خودش آنقدر انرژی حمل می کند تا از عهده هر وضعیتی در زندگی افراد بر آید،وقتی ذهن فرد با کائنات ارتباط برقرار کند،تمام قدرت های آن را دریافت می کند.

افکار و احساسات و باور های تو فیلم زندگی ات را می سازد.آنها نیروهای نامرئی هستند که در درون تو وجود دارند و با هم فیلم زندگی ات را که در واقع تجربه زندگی در دنیای خارج است به اکران می گذارند.افکار،احساسات و باور های تو تحت فرمان تو هستندو تو می توانی همه آنها را تغییر دهی.با این کار متوجه می شوی که فوری،فیلم زندگی ات تغییر می کند.

تصور این که وفور نعمتی در کار نیست،به معنی توجه به تصاویر بیرونی است و این فرض که هر چیزی از بیرون می آید.وقتی این کار را بکنی،مسلما فقدان و محدودیت به سراغت می آید.حالا می دانی که هیچ چیزی از خارج ایجاد نمی شود و در وهله ی اول هر چیزی از فکر و احساس درونی حاصل می گردد.

ذهن تو قدرت خلاق همه چیزهاست.

آسان ترین راه برای تحول بیرونی در هر جنبه ای از زندگی ات این است که از صمیم قلب احساس شکرگزاری داشته باشی.هر بار که به این قضیه بیاندیشی احساس عمیق شکرگزاری را حس می کنی.این احساس را با عشق صمیمانه تشدید کن.از طریق قانون جذب،زندگی ات به خاطر جنبه های خوب ایجاد شده و درونت،متحول می گردد و زیبا.

این جملات را با دقت کامل خوانده و به آن ژرف بیاندیشید. راز همه جهان برونمان در درونمان نهفته است. در برونتان به دنبالش نباشید که سخت در اشتباهید. این جملات جواب خیلی از کسانیست که در تکاپوی طلب پولند.

وقتی که بدانی هر چیزی نشات گرفته از کائنات است و کائنات از طریق قاتون جذب،تامین کننده نامحدود تمام نعمت هاست،با این حساب باید در رابطه با پول خیلی مراقب افکارت باشی.افکارت باعث جذب پول و یا دفع پول می شود.این راز تمام ثروت های جهان و تنها عامل فقدان در جهان است.

آلبرت انیشتین،دانشمند بر جسته،در مورد زمان،مکان و جاذبه در نگرش ما انقلابی ایجاد کرد.کسی تصورش را نمی کرد که در کارش موفق شود.انیشتین خیلی چیزها را از راز می دانست و هر روز هزاران بار خداوند را شکر می کرد.او حتی از دانشمندانی که با آن سابقه فقر و شروع ضعیف،از او مقدم تر بودند و باعث شده بودند او چیزهایی یاد بگیرد و پیشرفت بیشتری در کار خود داشته باشد تا بلاخره خودش هم یکی از برجسته ترین دانشمندان عصر خود شود،سپاس گذار بود.

نمی توانی با استفاده از قانون جذب خواسته هایت را به کسی تحمیل کنی.مسلما تحمیل خواسته ات به صورت اوضاعی منفی یا وقایعی که خودت را در آن ها ناتوان می یابی،به خودت برمی گردد.تحمیل خواسته ات به معنای سلت آزادی دیگران است.

متقاعد شده ام که اگر با حضور ذهن غذا بخوری و تمام حواس خود را به تجربه ی لذت بخش خوردن معطوف کنی،غذا به خوبی در بدنت هضم می شود و نتیجه حاصل از آن در بدنت باید کامل و بی عیب و نقص باشد .

میانبری برای تحقق خواسته هایت،این است که آنها را در قالب حقیقی مطلق ببینی.

برای جذب پول،روی ثروت تمرکز کن.با تمرکز بر فقدان،غیر ممکن است که بتوانی پول بیش تری وارد زندگی ات کنی.

به جای تمرکز روی مشکلات جهانی،توجه و انرژی خود را به اعتماد،عشق،وفور نعمت،تعلیم و تربیت و صلح و صفا معطوف کن.

در وحله نخست،هر چیز قبل از اینکه مرئی شود،نامرئی است.قبل از اینکه به واقعیت بپیوندد،تخیلی است و قبل از اینکه به صورت ماده پدیدار شود،معنوی است.حوزه ی نامرئی،حوزه ی علت و حوزه مرئی،حوزه معلول است. رالف والدو امرسون

حواس ما نمی تواند چیزهایی نا مرئی و ندیدنی را درک کند،اما این به معنی نبودن آنها نیست.نادیدنی همان است که خلقت از آن منشا می گیرد.افکار تو نامرئی اند.باورهایت هم همین طور.برای درک اینکه تمام خلقت از نادیدنی ها نشات گرفته،به هر آنچه بشر خلق کرده است نگاهی بیانداز.بدون استثناء می بینی که هر چیزی با یک نادیدنی یعنی یک فکر خلق شده است.افکار علت و دنیای مادی ما معلول است.

خیر و برکت در فرهنگ لغت چنین توضیح داده شده است:(( توسل به لطف الهی و اعطای سعادت و نیک بختی)).پس همین حالا قدرت خیر و برکت را به زندگی ات احضار کن و به همه چیز و همه کس برکت بده.به همین دلیل وقتی چیزی یا کسی را تمجدید و تحسین می کنی و فرکانس با شکوه عشق را از خودت ساطع می کنی،صد برابر آن به خودت بر می گردد.

قصد کن با نگاه کردن به هر آنچه که دوست داری پیش خودت بگویی : (( توان مالی اش را دارم.می توانم این را بخرم)).با این کار،طرز فکرت را تغییر می دهی و احساس بهتری در مورد پول پیدا می کنی.

برای كائنات آشكار ساختن هیچ چیز غیرممكن نیست. اگر احساس می‌كنی خواسته‌ات آنقدر بزرگ است كه كائنات از عهده برآورده كردن آن برنمی‌آید، قدم بزن، دور و برت را نگاه كن و در مورد سیاره زمین فكر كن. در مورد اقیانوس‌ها، دشت‌ها، جنگل‌ها، حیوانات، درختان و گیاهان، آسمان و منظومه شمسی، راه شیری و میلیون‌ها كهكشانی كه شامل میلیاردها ستاره است. شعور لایتناهی كائنات همه این‌ها را آفریده است. سپس دوباره به هرآنچه می‌خواهی فكر كن. حالا چقدر به نظر عظیم می‌آید ؟!

تصمیم بگیر كه می‌خواهی چه كاره شوی، چه كاری انجام دهی، چه چیزی داشته باشی، این افكار را كه در سر بپرورانی، فركانسی ساطع می‌كنی و آنچه كه مجسم كردی، زندگی‌ات می‌شود .

وقتی راز را كشف كردم، همه چیز در زندگی‌ام، از جمله وضعیت شركتم، كاملا متحول شد. چون طراز تفكرم را تغییر دادم. حسابدارهایم نگران حساب‌ها بودند و جوش می‌زدند و حواسشان را روی آن‌ها متمركز كرده بودند، اما من ذهنیت خود را روی وفور نعمت و اوضاع موافق معطوف كرده بودم. با تمام وجود می‌دانستم كه كائنات روزی‌رسان است و اینچنین هم شد و از طریقی كه فكرش را هم نمی‌كردم، روزی‌ام رسید. لحظات شك و تردید هم داشتم، اما به محض اینكه شك و تردید به ذهنم رخنه می‌كرد، فوری افكارم را متوجه نتیجه‌ای كه در ذهن داشتم می‌كردم و از این بابت شكرگزار بودم. لذت آن را احساس می‌كردم و باورش داشتم .

مهم نیست كی هستی یا كجایی، راز می‌تواند هرچه می‌خواهی به تو بدهد .

اگر حس می‌كنی كه سیاره ما و مخلوقات روی آن، نیاز به محافظت دارند، دقیقا باعث ایجاد ضد آن چیزی می‌شوی كه می‌خواهی. این دیدگاه كه سیاره ما نیاز به حفاظت دارد، دنیایی را كه نیاز به حفاظت دارد، جذب می‌كند. به سوی جنبه‌های قدردانی برو –قدردانی از اعجاز، زیبایی، هماهنگی و لذتی كه در سیاره ما به وفور هست. به تمام موجودات زنده توجه كن. خودت را از هیبت جلال و جبروت طبیعت سرشار كن. اگر دنبال صلح و صفا و هماهنگی در این كره خاكی باشی، با قدرت انرژی‌ات را به عشق، سعادت و لذتی كه همیشه روی سیاره زمین هست اضافه می‌كنی و متوجه می‌شوی كه دنیای جدیدی پیش چشمانت آشكار می‌شود .

وقتی حال و هوای خوبی داشته باشی، كائنات به تو این پیام را مخابره می‌كند: "تو افكار خوب در سر می‌پرورانی". همچنین وقتی احساس بدی داری، كائنات به تو مخابره می‌كند: "تو افكار بد در سر می‌پرورانی". بنابراین وقتی حال و هوای بدی داری، كائنات به تو اعلام می‌كند: " اخطار! همین حالا فكرت را تغییر بده. فركانس منفی ثبت می‌شود. فركانس را تغییر بده. شمارش معكوس را تا مرحله تحقق رویا ادامه بده! اخطار! "

برای تسلط به خود، باید بر افكار خودت چیره شوی. لزومی ندارد افكارت را كنترل كنی. اگر سعی در كنترل افكارت داشته باشی، كنترل افكار را جذب می‌كنی. اگر افكار منفی به سراغ تو آمد، مقاومت به خرج نده، آن‌ها را به حال خود بگذار و سپس با استفاده از قدرت اراده، افكار خودت را تغییر بده و حواس خود را روی قدردانی و شكرگزاری متمركز كن . نگرانی در مورد افكار منفی یا سعی در كنترل كردن آن‌ها، صرفا مقدار بیشتری از آن‌ها را نصیب تو می‌كند. اگر در برابر افكار منفی مقاومت نكنی، آن‌ها كم می‌شوند و اگر به آن‌ها بخندی و آن‌‌ها را ناچیز بشماری، كاملا ناپدید می‌شوند.

به پیام‌های مردم جامعه در مورد بیماری و پیری گوش نكن. پیام‌های منفی هیچ نفعی به حال تو ندارند .

نود و نه درصد هویت تو نامريی و ناملموس است .

سلامتی تو در دست خودت است. امكان ندارد مرضی به تو سرایت كند، مگر اینكه فكر كنی ممكن است به آن مبتلا شوی و این نوع تفكر در واقع، دعوت كردن است. اگر هم به حرف‌های مردم راجع به بیماری‌شان گوش بدهی، بیماری را به سوی خودت دعوت می‌كنی. وقتی گوش می‌دهی، یعنی شش دانگ حواست متوجه بیماری است و وقتی هم حواست را بر مساله‌ای متمركز می‌كنی، در واقع آن را فرا می‌خوانی. قدر مسلم، به بیمار كمكی نمی‌توانی بكنی و برعكس انرژی بیماری‌اش را تقویت خواهی كرد. اگر واقعا می‌خواهی به او كمك كنی، اگر می‌توانی موضوع صحبت را عوض كن و در مورد چیزهای خوب حرف بزن یا راهت را بكش و برو. وقتی هم رفتی، با كمال قدرت و حست، او را ببین كه خوب شده است و سپس این فكر را رها كن.

زمان صرفا نوعی توهم است. اینشتین این را گفته است. اگر بار اول است كه این را می‌شنوی، شاید هضم كردن آن برایت مشكل باشد، چون می‌بینی همه چیز یكی پس از دیگری رخ می‌دهد. طبق فیزیك كوانتوم، همه چیز همزمان رخ می‌دهد. اگر بتوانی بفهمی كه زمانی وجود ندارد و این مفهوم را بپذیری، آنگاه خواهی دید هرآنچه در آینده می‌خواهی، از قبل وجود داشته است . اگر همه چیز همزمان رخ دهد، پس نمونه مشابه تو با آنچه كه می‌خواهی، هم اكنون وجود دارد!

تعریف وزن دلخواه، این است:
وزنی كه تو با آن حس خوبی داری .

نظر دیگران مهم نیست، وزن دلخواه وزنی است كه حسی خوب در تو ایجاد می‌كند.

باید بر این باور باشی كه به خواسته‌ات رسیده‌ای. باید بدانی كه هر خواسته‌ای، در همان لحظه‌ درخواست متعلق به تو شده است. باید ایمان محض داشته باشی. وقتی از كاتالوگ چیزی سفارش می‌دهی، خیالت جمع است. چون می‌دانی هرآنچه را سفارش داده‌ای دریافت می‌كنی و به زندگی‌ات می‌پردازی و دیگر درموردش فكر نمی‌كنی.

تشخیص داده شده بود كه نورمن كازینز به مرضی علاج‌ناپذیر مبتلاست. دكترها به او گفته بودند فقط چند ماه دیگر زنده است. نورمن تصمیم گرفت خودش را شفا دهد. او سه ماه فیلم‌های كمدی تماشا می‌كرد و قاه‌قاه می‌خندید. طی این سه ماه بیماری از بدنش بیرون رفت و پزشكان بهبود او را معجزه اعلام كردند. نورمن همینطور كه می‌خندید، منفی‌گرایی را رها می‌كرد و بیماری را پس می‌زد . خنده بهترین داروست .

كل قدرت تو برای خلق زندگی‌ات، همین حالا در دسترس توست، چون همین حالا زمانی است كه تو مشغول فكر كردن هستی. اگر افكاری داشته‌ای كه آشكار شدن آن‌ها به نفع تو نیست، همین حالا طرز فكرت را عوض كن. می‌توانی با جایگزین كردن افكار خوب، افكار قبلی را پاك كنی. در واقع، زمان به تو خدمت می‌كند، چون می‌توانی افكاری جدید را به ذهنت راه دهی و فركانسی جدید از خود ساطع كنی.

رقابت نوعی جداسازی است. در وهله نخست، وقتی افكار رقابتی داری، ذهنیت تو، ذهنیت كمبود و فقدان است. گویی اظهار می‌كنی كه موجودی محدود هستی و برای هركسی به حد كافی نعمت وجود ندارد. بنابراین، مجبوریم برای به دست آوردن هر خیری با هم رقابت كنیم. بنابر قانون جذب، وقتی رقابت می‌كنی، در واقع افراد و شرایط متعددی را برای رقابت در هر جنبه‌ای از زندگی علیه خودت جذب می‌كنی و سرانجام بازنده خواهی شد. برای خاطر سعادت خودت هم كه شده، باید رقابت را از ذهنت خارج كنی و ذهنیتی خلاق بیابی. حواست را فقط روی آرزوها و دیدگاه‌های خودت متمركز كن و تا آن‌جا كه می‌توانی بهترین باش !

سوالات مصاحبه شغلی و ۲۰ پرسش و پاسخ متداول

سوالات مصاحبه شغلی و استخدامی

آیا تاکنون به مصاحبه شغلی دعوت شده اید؟ آیا برای آن آماده اید؟ بهترین راه برای آماده شدن برای مصاحبه این است که زمانی را برای مرور رایج ترین سوالات مصاحبه ای که به احتمال زیاد از شما پرسیده می شود، همراه با نمونه هایی از بهترین پاسخ ها اختصاص دهید. دانستن آنچه می خواهید بگویید، می تواند استرس زیادی در مصاحبه را از بین ببرد.

شما نیازی به حفظ پاسخ ندارید، اما برای بررسی نحوه پاسخگویی خود وقت بگذارید. هرچه بیشتر آماده شوید، در طول مصاحبه شغلی احساس اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت.

وقتی مطمئن نیستید که در طول مصاحبه چه انتظاری از شما می رود، بهتر است زمانی را به مرور سوالات مصاحبه های کاری و نکات مهم در مورد چگونگی آماده شدن برای مصاحبه خود اختصاص دهید.

آیا می خواهید برخی از رایج ترین پرسش ها و پاسخ های مصاحبه شغلی را بدانید؟ در اینجا یک لیست جامع به همراه برخی از بهترین پاسخ ها وجود دارد.در اینجا لیستی از سوالات متداول مصاحبه شغلی، با نمونه هایی از بهترین پاسخ ها در مورد شما، سابقه کاری و تجربه، شغل، اهداف، شغل جدید، حقوق و آنچه که باید به کارفرما ارائه دهید، آورده شده است.

متداول ترین سوالات مصاحبه شغلی کدامند؟

مصاحبه‌کنندگان از شما سؤالاتی می‌پرسند تا بینشی در مورد شخصیت شما به دست آورند و مشخص کنند که آیا برای شغل موردنظر مناسب هستید یا خیر! اینها سوالات باز هستند که به شما فرصت می دهند تا به کارفرما نشان دهید که برای این موقعیت واجد شرایط هستید.

تیم ایران فاندر در ادامه مطلب به چند مورد از متداول ترین پرسش و پاسخ ها اشاره خواهد کرد که قطعاً بهترین راهنمای شما قبل از مصاحبه استخدامی خواهد بود، پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

قانون جذب در نهج البلاغه

تاریخ نشر: 18 خرداد 1397

هم رسانی

قانون جذب در نهج البلاغه

قانون جذب

آیا قانون جذب در اسلام صحیح است؟

نکته:

در قرن اخیر شاخه‌ای از روان شناسی پدید آمده است که با عنوان روان شناسی موفقیت شناخته می‌شود. این شاخه از روان شناسی به درستی یا نادرستی فرمول‌هایش اهمیت چندانی نمی‌دهد. آنچه در این فن مهم است کارآیی فرمول‌هاست. ازاین‌رو در این فن از روش‌های تحقیق متداول در روان شناسی استفاده نمی‌شود. بنابراین فرمول‌های این فن را نمی‌توان قوانین علمی به شمار آورد اگر چه با تسامح به آنها قانون گفته می‌شود.

قانون جذب که یکی از فرمول‌های روان شناسی موفقیت است به سه صورت بیان شده است:

1. اگر شما هدفی را در نظر گرفته و مدام به آن فکر کنید در مغز شما شبکه‌های عصبی خاصی برای رسیدن به آن هدف ایجاد خواهد شد و باعث خواهد شد که شما به راحتی به آن هدف نایل شوید مثل بندبازی که با تمرین و مداومت مغز خود را عادت می‌دهد تا تعادل او را بر روی طناب بندبازی، حفظ کند. در این که مغز چنین قابلیتی دارد از نظر زیست شناسی هیچ شکی نیست ولی گاه در روان شناسی موفقیت روی این مطلب اغراق می‌شود.

2. اگر شما هدفی را انتخاب و آن را مشغله ذهنی خود قرار دهید این هدف در ذهن ناخودآگاه شما جای خواهد گرفت و ضمیر ناخودآگاه شما تمام قوای وجود شما را از جمله ذهن خودآگاهتان را برای رسیدن به آن هدف به کار خواهد گرفت. این مطلب نیز در روان شناسی کلاسیک به اثبات رسیده است لکن باز در روان شناسی موفقیت در مورد آن اغراق می‌شود.

بیان اول در واقع همان اصل تمرین و تداوم است و بیان دوم نیز همان اصل تلقین است و شاید بتوان هر دوی اینها را یکی تلقی کرد یا حداقل آنها را مکمل و معین هم دانست. در اسلام به اصل استمرار فکر و عمل و اصل تلقین اهمیت بسزایی داده شده است، به قدری که می‌توان گفت اکثر قریب اتفاق احکام و اخلاق اسلام از این دو وسیله تربیتی مدد جسته‌اند.

امام علی(علیه السلام) می‌فرمایند:

«کمی که آن را ادامه دهی، امیدوار کننده‌تر است از زیادی که خسته کننده باشد.»[235]

«اگر حلیم و بردبار نیستی خود را به بردباری بزن زیرا کم شده است که کسی خود را شبیه قومی قرار دهد و از آنان شمرده نشود (از آنها نشود).»[236]

یعنی اگر هدف شما حلیم شدن باشد با تشبه مداوم به اهل حلم، مغز و روان شما در مسیر حلیم شدن تغییر می‌کند. و باز می‌فرمایند:

«هر کسی مصیبت‌های کوچک را بزرگ شمارد خدا او را به مصایب بزرگ گرفتار می‌کند.»[237]

یعنی سنت خدا این است که افراد منفی‌باف که یک حادثه منفی جزیی را بزرگ می‌بینند دچار همان حادثه بزرگ بشوند. و باز فرمودند:

«کسی که چیزی را طلب کند به کل آن یا به قسمتی از آن می‌رسد.»[238]

«کسی از شما نگوید که دیگری به کار خیرکردن از من سزوارتر است که به خدا سوگند همین‌طور خواهد شد.»[239]

«فال خیر بزن تا پیروز شوی.»[240]

نکته:

در بسیاری از احکام عبادی و غیرعبادی اسلام به استمرار و تلقین توجه خاص شده است که نمونه بارز آن نماز است. در نماز علاوه بر این که تکرار و استمرار وجود دارد تلقین نیز وجود دارد. به شرط آن که با توجه اقامه کند. حتی در نماز هدف‌گزاری نیز موجود است همچنین مدل‌سازی که همه اینها امروزه در روان شناسی موفقیت مورد توجه است. در اخلاق اسلامی روی مشارطه، مراقبه و محاسبه تأکید فراوانی وجود دارد. اگر این متد تربیتی تشریح شود به جرأت می‌توان ادعا کرد که بسیاری فرمول‌های روان شناسی موفقیت را در خود دارد.

3. تقریر سوم از قانون جذب مدعی است که اگر شما خواسته خود را مدام در ذهن داشته باشید و کارهای متناسب با آن انجام دهید، در آن صورت جهان هستی در مسیر برآورده شدن خواسته شما دست به کار خواهد شد. مشغله ذهنی شما چه منفی باشد و چه مثبت جهان به آن پاسخ خواهد داد. این ها مدعی هستند که مغز انسان به‌طور دایم امواجی را در جهان پخش می‌کند و جهان به این امواج عکس العمل نشان می‌دهد. این بیان از قانون جذب اغراق آمیزترین شکل آن است که مخالفت‌های زیادی در بین روان شناسان و فلاسفه و دانشمندان با آن شده است.

نقد و بررسی

1. قانون جذب تنها یک ادعای بدون دلیل است که نه با برهان‌های فلسفی اثبات می‌شود و نه با روش علوم تجربی. البته برخی از گزاره‌های مطرح در این نظریه، در متون دینی نیز وجود دارد اما این به معنی تطابق این نظریه با عقاید اسلامی نیست. اسلام با هر مکتب فکری دیگری مثل مارکسیسم یا لیبرالیسم هم در برخی گزاره‌ها ممکن است اشتراک ظاهری داشته باشد؛ اما باید توجه داشت که یک مکتب یا نظریه، تنها مشتی گزاره نیست بلکه یک چهارچوب به هم پیوسته است که گزاره‌ها بخشی از مصالح آن هستند. ازاین‌رو تشابه اسلام با برخی مکاتب یا نظریه‌ها که در ظاهر با آنها، اشتراک گزاره دارد مثل تشابه هواپیما با ظرف است که در هر دو، از آلیاژ آلومینیوم استفاده شده است.

2. اشـکالات قـانون جـذب

1. بزرگترین عیب این نظریه غلوآمیز بودن آن است؛ که تا حد زیادی شکل شعار و تبلیغات به خود گرفته است.

2. این نظریه مدعی است که شما به هرچه فکر کنید وجود شما آن را به خود جذب می‌کند؛ یا عالم آن را به شما اعطا می‌کند. سال‌ها است که طرفداران این نظریه در پی اثبات علمی این نظریه هستند پس چرا وجود آنها راه حل را جذب نکرده است یا چرا عالم خلقت، راه اثبات این نظریه را در اختیار آنها قرار نداده است.

3. این نظریه، تناقض لازم می‌آید. اگر کسی خواسته‌ای داشته باشد، و دیگری نقیض آن خواسته را داشته باشد و هر دو نیز به قانون جذب عمل کنند، خواسته کدام یک تحقق خواهد یافت؟! برای مثال کشاورزی با تمام وجود می‌خواهد باران ببارد و همسایه کوزه‌گر او با تمام وجود می‌خواهد که باران نبارد، حال جهان به کام کدام یک خواهد بود؟! اگر باران ببارد قانون جذب در مورد کوزه‌گر نقض شده است و اگر باران نبارد، قانون جذب در مورد کشاورز نقض شده است. پس در هر حال این قانون عمومیت ندارد. حال اگر به جای دو نفر با دو خواسته متناقض میلیون‌ها نفر با میلیون‌ها خواسته متناقض بخواهند به قانون جذب عمل کنند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اگر این قانون درست باشد در آن صورت جهان از هم خواهد پاشید؛ چرا که در عمل میلیون‌ها انسان با میلیون‌ها خواسته ناهمسان در جهان زندگی می‌کنند.

4. مخاطبان این نظریه گرفتار بزرگ پنداری و دوری از واقعیت ها می شوند به‌طوری که پس از مدتی بسیاری از آنها ناامید می شوند و از مسیر عادی زندگی دور می شوند وحتی زندگی خانوادگی آنها از هم پاشیده می شود.

نظریه اسلام:

عالم توسط یک وجود علیم و خبیر و خیر محض (خدا) تدبیر می‌شود.

تدبیر عالم ماده از طریق عوالم فوق مادی صورت می‌گیرد.

«امور این جهان را از آسمان به‌سوی زمین تدبیر می کند.»[241]

غایت همه عالم رسیدن به قرب خداوند متعال است.

«آگاه باشید که بازگشت همه امور به‌سوی خداست.»[242]

بنابراین همه موجودات مادی به‌سوی خدا در حرکتند نه به هر سویی که ما بخواهیم. خداوند متعال کل عالم را در خدمت انسان قرار داده است؛ اما نه به این معنی که انسان بتواند عالم را به میل خود در آورد بلکه به این معنی که همه عالم چنان ساخته شده است که اگر کسی به دستورات خدا عمل نمود با او هماهنگ شوند و مزاحمتی برای او ایجاد نکنند و بلکه به سرعتِ تکامل او بیفزایند.

«آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش در خدمت شما قرار داده است؛ در این امر نشانه های (مهمی) است برای کسانی که اندیشه می کنند.»[243]مدبر حکیم عالم، راه هماهنگ شدن با عالم هستی را از طریق ارسال برنامه‌ای به نام دین و کتاب آسمانی بیان کرده است. ازاین‌رو اگر کسی مطابق دین عمل کند به یقین عالم هستی به نفع او وارد عمل خواهد شد و او به یاری جمیع موجودات و از جمله ملایک که مدبر عالم ماده‌اند، به سعادت حقیقی و ابدی خود خواهد رسید.

نکته:

در این نظریه انسان به تمام سعادت و خواسته‌های حقیقی و دینی خود می‌رسد که ممکن است موافق میل طبیعی او نباشند. اما نظریه جذب، کاری به سعادت حقیقی انسان ندارد؛ بلکه مدعی است که انسان با قوانین جذب به هر خواسته‌ای که دارد می‌تواند برسد چه این خواسته‌ها سعادت حقیقی او را در پی داشته باشند و چه نداشته باشند.بر همین اساس می‌توان اموری مثل دعا، توکل و صبر و… را تبیین کرد. دعا یعنی رو سوی خدا کردن و با مسیر هستی یکی شدن، هنگام دعا انسان در واقع تمام عالم و ملایک مدبر عالم را به خدمت خود می‌گیرد.

امام علی(علیه السلام) به امام حسن(علیه السلام) می‌فرمایند:

«بدان همان کسی که گنج‌های آسمان‌ها و زمین را در اختیار دارد به تو اجازه دعا و درخواست را داده است و اجابت آن را تضمین کرده است. به تو امر کرده است از او بخواهی تا به تو عطا کند و از او درخواست رحمت نمایی تا رحمتش را بر تو فرو فرستد….»[244]

و توکل یعنی اعتماد به خدا و کارگزاران او و اعتماد به این که کار خیر و فکر حق و نیت پاک محال است در عالم نابود شود. توکل یعنی اعتماد به اینکه در عالم هستی عدل برقرار است هر آنچه درباره جذب ثروت باید دانست و محال است انسان متوکل در بن‌بست واقع شود.

«آن کس که به خدا و روز قیامت ایمان آورد بهره‌مند خواهد شد و هرکس خدا ترس شود خدا راه بیرون شدن [از گناهان و بلا و حوادث سخت را] بر او می‌گشاید و از آن جایی که گمان ندارد به او روزی عطا کند و هر که به خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد…»[245]

آنچه گفته شد اندکی از بسیار بود. اگر گشتی در گلزار قرآن و روایات اهل بیت(علیهم السلام) بزنید در باب اسرار موفقیت سخنان فراوانی خواهید یافت.[246]

[235]. «قلیل تدوم علیه ارجی من کثیر مملول منه» (نهج البلاغه، حکمت 278)
[236]. همان، حکمت 207.
[237]. همان، حکمت 457.
[238]. همان، حکمت393.
[239]. همان، حکمت 422.
[240]. «تفأل بالخیر تنجح» (غرر الحکم و درر الحکم، حدیث1858)
[241]. سجده (32)، آیه 5.
[242]. شورى (42)، آیه 53.
[243]. جاثیه (45)، آیه 13.
[244]. نهج البلاغه، نامه 31.
[245]. طلاق (65)، آیه 2و3.
[246]. در این باره مطالعه نهج البلاغه و به ویژه نامه 31 آن بسیار راه‌گشا است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسش ها و پاسخ ها «علم و دین».

هم رسانی پرینت ایتا سروش WhatsApp Telegram پست الکترونیک Facebook Twitter Google+

قانون جذب و انواع آن

آموزش قانون جذب,انواع قانون جذب,قانون جذب

درست است که قانون جذب قابل رویت نیست اما قدرتش به اندازه ای زیاد است که می توان نشانه های آن را در جهان دید. به طور کلی هدف از قانون جذب متفاوت است و هر فردی می توانید از قانون جذب ازدواج، قانون جذب کائنات، قانون جذب افکار مثبت، قانون جذب ثروت و موفقیت استفاده نماید. در این مطلب می خواهیم شما را با انواع قانون جذب آشنا کنیم. با ما همراه باشید و مطالب مفید درباره قانون جذب را مطالعه کنید. البته در مقالات قبلی بهترین سایت های موفقیت ایران را معرفی کرده ایم که می توانید به آنها هم مراجعه کنید.

قانون جذب چیست؟

به طور کلی قانون جذب همان فکرهایی است که می کنید، یعنی به هر چیزی که فکر کنید چه مثبت باشد چه منفی، آن را جذب خواهید کرد. زندگی انسان ها از چیزهای مثبت و منفی تشکیل شده اند. این بدان معناست که اگر به چیزهای منفی فکر کنید، اتفاقات منفی به سمت شما خواهد آمد و اگر به چیزهای مثبت فکر کنید اتفاقات مثبت به سراغ شما خواهد آمد. بخش های مثبت زندگی همان ثروت و احساس خوب و روابط عالی و … می باشد و بخش های منفی زندگی نیز از همان غم و اندوه و شکست و … تشکیل شده است.

بسیاری از افراد فکر می کنند که قانون جذب کار عجیبی است اما این طور نیست. اگر هم به زندگی گذشته خود بنگرید متوجه خواهید شد که چقدر از قانون جذب استفاده کرده اید. ممکن است یک روز حال شما خوب نباشد در آن روز چیزهای منفی زیادی به سراغ شما خواهد آمد. همچنین روزی که خوشحال هستید اتفاقات خوبی به سراغ شما می آید و شما خوشحال تر خواهید شد و احساس بهتری پیدا خواهید کرد.

آموزش قانون جذب,انواع قانون جذب,قانون جذب,

برخی دیگر از افراد فکر می کنند قانون جذبی وجود ندارد که باید گفت سخت در اشتباهند. زیرا قانون جذب در حال عمل کردن است و فقط کافی است اصول قانون جذب را بدانید و زندگیتان را با آن اصول پیش ببرید. همچنین با این قانون خالق زندگی خودتان باشید و به هدف ها و آرزوهای خود برسید. بسیاری از افراد که زندگی فوق العاده خوبی دارند شاید ندانند که موفقیت زندگی آن ها به چه دلیل است. باید گفت که داشتن چنین زندگی خوب، بی دلیل نیست و امکان ندارد که بدون هیچ کاری این زندگی خوب را داشت. این گونه افراد بدون اینکه از قانون جذب چیزی بدانند خودشان از آن استفاده کرده اند و زندگی خود را همان گونه که می خواستند ساخته اند.

بسیاری از افراد موفق و ثروتمند با استفاده از قانون جذب موفقیت به اهداف خود رسیده اند پس مطمئن باشید شما نیز می توانید با استفاده از این قانون زندگی فوق العاده ای را بسازید. زیرا که این قانون برای همه افراد یکی است و هیچ تفاوتی ندارد. با گفتن همه این حرف ها، متوجه شدید که قانون جذبی وجود دارد و این قانون جذب بی تاثیر در زندگی نیست.

به طور کلی قانون جذب در سال 2006 بعد از انتشار کتاب راز که توسط خانم راندا برن نوشته شده بود ثابت شد. این کتاب یکی از پرفروش ترین کتاب ها در رابطه با قانون جذب است. بسیاری از مطالب این کتاب به خاطر اینکه در بین هر آنچه درباره جذب ثروت باید دانست مردم رواج پیدا نکند حذف شده است. اما این سوال در بین مردم وجود دارد که چگونه از قانون جذب استفاده کنیم. تا در زندگی موفق تر شویم و به خواسته ها و اهدافمان برسیم.

از دیدگاه علمی قانون جذب را چگونه تعریف می کنند؟

در دنیای فانی قانونی وجود دارد که بر اساس آن گفته می شود هر کسی درباره آینده خود هرگونه تصور مثبت و یا منفی داشته باشد کائنات کمک می کنند آن تصورات ذهنی با گذشت زمان به شخص منتقل شود. یعنی آن اتفاقات در زندگی واقعی او نیز رخ دهد. این قانون را روانشناسان، نویسندگان و سخنرانان انگیزشی با نام قانون جذب می شناسند. بسیاری از افراد به علت تشابه عملکردی که بین قانون جذب و جاذبه زمین وجود دارد این دو را با یک دیگر اشتباه می گیرند که همچین چیزی هرگز امکان پذیر نمی باشد.

قانون جذب ازدواج,قانون جذب ثروت,قانون جذب عشق,

قانون جذب چگونه کار می کند؟

برای اینکه بتوانید قانون جذب را در زندگی استفاده کنید، باید درباره اصول قانون جذب بدانید. قانون جذب یکی از قدرتمند ترین قانون ها در زمینه رسیدن به اهداف و آرزوها می باشد. به طور کلی قانون جذب رویکردی است که یک فرد با ذهن و افکارش می تواند به همه آرزوهایش برسد. قانون جذب یک قانون ثانویه است و قانون اولیه همان قانون ارتعاش است. برای اینکه درباره اصول قانون جذب بدانید باید ابتدا درباره قانون ارتعاش برای شما توضیح دهیم تا بتوانید آن ها را یاد بگیرید.

قانون ارتعاش می گوید که فکرهایی که در ذهن شما وجود دارد دارای انرژی و ارتعاش هستند. که همین انرژی و ارتعاش موجب می شود تا خواسته ها و ناخواسته ها وارد زندگی شما شوند. زمانی که به چیزی می اندیشید، در حال ارسال آن به کائنات هستید که همه این ها توسط قانون جذب سازماندهی می شوند. برای اینکه به آرزوها و اهداف خود برسید باید ارتعاش ذهن و فکر خود را کنترل نمایید. برای این کار نیز کافیست افکار خود را کنترل کنید. تا بتوانید به اهدافتان برسید.

زمانی که شما به چیزهای مثبت فکر می کنید. در حال ارسال ارتعاش مثبت به کائنات هستید. که با این کار چیزهای مثبت زیادی وارد زندگی تان خواهد شد. به عنوان مثال اگر به پول و ثروت زیاد فکر کنید در حال جذب آن هستید و اگر به یک رابطه عاشقانه خوبی فکر کنید و رابطه های عاشقانه را تحسین کنید، جذب یک رابطه عاشقانه خواهید شد. اگر بگویید که امروز روز سختی را پیش رو دارم مطمئن باشید که آن روز را به سختی خواهید گذراند. اما اگر بگویید که امروز برایم روز خوبی است مطمئن باشید که قانون جذب مثبت شرایطی را برایتان ایجاد می کند که احساس خواهید کرد که روز خوبی را گذراندید.

قانون جذب و كائنات,قانون جذب پول,قانون جذب پول و ثروت,

قانون جذب و افکار

میان قانون جذب و افکار مثبت یک رابطه مستقیمی وجود دارد. افکار به وسیله ارتعاشی که ارسال می شود با قانون جذب رابطه دارد. برای اینکه بتوانید از قانون جذب به درستی استفاده نمایید باید روی افکار خود کار کنید، تا بتوانید افکاری که در ذهن دارید را کنترل کنید و به چیزهای مثبت بیشتر فکر کنید و چیزهای منفی را از ذهن خود دور نمایید. باید قبول کنید که شما مسئول زندگی خود هستید. پس اگر می خواهید زندگی خوبی داشته باشید به چیزهای خوب فکر کنید. در بالا درباره قانون جذب مثبت توضیحاتی را دادیم و شما به خوبی درباره قانون جذب آشنا شدید. اکنون خود شما هستید که همه اتفاقات زندگی خود را برعهده گرفته اید و اگر زندگی خوبی ندارید خود شما هستید که با افکار منفی این زندگی را ساخته اید و اگر زندگی خوب و شادی را دارید باز هم خود شما هستید که با افکار مثبت این زندگی را ساخته اید.

اگر می خواهید زندگی خوبی داشته باشید اندکی به یک زندگی خوب فکر کنید. زیرا با استفاده از قانون جذب افکار مثبت هیچ چیز غیر ممکن نیست. مهم نیست که چه کسی هستید؟ یا در کجا زندگی می کنید؟ استفاده از قانون جذب افکار شما را به سوی آن چه می خواهید خواهد کشاند.

قانون جذب چیست,قانون جذب کائنات,آموزش قانون جذب,

قانون جذب پول و ثروت

با استفاده از قانون جذب می توان به پول و ثروت فراوانی دست یافت. به شرط آن که اصول قانون جذب ثروت را بدانید و آن را انجام دهید. برای اینکه به ثروت فراوانی به وسیله قانون جذب برسید باید یک نکته مهم را در نظر داشته باشید. شما باید عاشق کاری که انجام می دهید باشید و یا باید کاری را بکنید که دوست داشته باشید و عاشقش هستید. زیرا همین احساسات باعث می شوند که ثروت جذب کنید. همچنین باید در کار خود ایده های زیادی را پیاده کنید. برای داشتن ایده باید عاشق کارتان باشید تا بتوانید ایده های خوبی را ارائه دهید. اما اگر به کارتان علاقه ای نداشته باشید این کار موجب می شود تا از پول و ثروت دور بمانید.

جملاتی در مورد موفقیت مالی و ثروت از کتاب پدر پولدار پدر بی پول

جملات موفقیت مالی و ثروت چه کمکی به افراد می کند

5-شغل شما نمی تواند از شما نگهداری کند دولت نمی تواند نگهدار شما باشد هیچ کس نمی تواند از شما نگهداری کند .

6-اگر آینده ای ثابت و محکم می خواهید باید خود آن را بسازید تنها زمانی می توانید اختیار آینده خود را به دست بگیرید که اختیار منبع درآمد در دست شما باشد.

7-در شرایط بد کار آفرینان واقعی رشد می کنند کار آفرینان هرگز اهمیتی به خرابی بازار نمی دهند آن ها کالای بهتر و روند موثرتر به وجود می آورند پس وقتی کسی می گوید در حال حاضر که فرصتی وجود ندارد او بازنده است

8-وقتی که اقتصاد کند می شود کار آفرینان مانند شومینه ای که با هیزم کار می کند در شب سرد زمستان از خود حرارت ایجاد می کنند

9-وقتی که معلوم نیست اقتصاد به چه سمتی می رود افراد از خلاقیت خود استفاده می کنند آن ها از محدوده راحت خود خارج شده برای این که به هدف برسند ابتکار عمل رابه دست می گیرند

10-وقتی اوضاع سخت می شود سخت کوش ها به جلو می روند

72-11درصد بزرگسالان آمریکا ترجیح می دهند برای خو دکار کنند و 67درصد آن ها به صورت روزمره و دائمی به فکر تغییر شغل هستند.

12-صرف اینکه درآمد داشته باشید مهم نیست بلکه نحوه تولید درآمد هم مهم است

نحوه تولید درامد را یاد بگیرید

13-وقتی افراد قصد تغییر زندگی دارند و می خواهند ابتکار عمل را به دست بگیرند فقط شغل خود را تغییر می دهند حال آن که آن ها باید گوشه ی تولید درآمد را تغییر دهند

14-جدا شدن از ساختار شغل های همیشگی و ایجاد منبع درآمد شخصی شما را برای مقابله با بحران های اقتصادی در بهترین موضع قرار می دهد زیرا برای درآمد سالانه خود دیگر به رئیس یا اقتصاد وابسته نیستند

15-اگر می خواهید ثروتمند شوید باید حرکت را آغاز کنید نیازی به تغییر شغل نیست بلکه باید آدرس را عوض کنید

16-اگر برای پول درآوردن پول لازم نیست و برای بی نیازی اقتصادی تحصیلات دانشگاهی لازم نیست پس چه چیزی لازم است ؟داشتن آرزو ،عزم ،خواستن برای یادگیری سریع و فهم گوشه پول نقدی که در آن هستید لازم است

17-ثروت مانند بازی نیست که اگر یکی پولدار شود دیگری پول از دست می دهد

18-هرکاری یا پول اضافه می کند یا پول ازبین می برد اگر چیزی برای شما تولید پول نمی کند پس دارایی نیست و بدهی است

اگر چیزی که برایتان پول تولید نکند دارایی نیست

19-دارایی چیزی است که برای شما کار کند تا بقیه عمر خود را صرف کار کردن نکنید

20-وقتی استخدام می شوید شما دارایی تولید می کنید اما مال شما نیست

21-اگر می خواهی خودت ثروتمند شوی نیازی به تحصیلات آکادمیک نداری بلکه به تحصیلات اقتصادی زندگی واقعی نیاز داری

22-نحوه پول درآوردن و شغل شما همچون نحوه رقم زدن سرنوشت و ساختن میراث شماست

23-درآمد شما به اندازه متوسط درآمد نزدیک ترین دوستان شما است

اطرافتان را پر از افراد ثروتمند کنید

24-اگر می خواهی پولدار شوی باید با افرادی دوست شوی که پولدار هستند یا می توانند شما را پولدار کنند

25-بسیاری از مردم زندگی خود را با افرادی می گذرانند که آن ها را از نظر مالی عقب می زنند

26-پول در تجارتی که بهترین کالا یا خدمات را ارائه می دهد جاری نمی شود پول در تجارت هایی جاری می شود که بهترین رهبران را دارند

27-ثروت با پول یکی نیست ثروت با مقدار در آمد مشخص نمی شود بلکه با زمان اندازه گیری می شود

28-آدامز هرگز پول زیادی نداشت و ساده زندگی می کرد اما نحوه تولید سرمایه را به خوبی می دانست

29-یکی از دلایلی که ثروتمند، ثروتمند تر می شود این است که نوع پولی که در می آورد متفاوت است ثروتمندان برای تولید درآمد کار نمی کنند بلکه می خواهند ثروت تولید کنند

30-تجارت مانند یک کودک است که برای رشد وقت لازم دارد معمولا یک تجارت حدود پنج سال برای این که موفق شود فرصت لازم دارد البته گاهی ممکن است زمان بیشتر یا کمتر شود

31-اگر تولید ثروت را می خواهید باید مانند گروه صاحبان شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران فکر کنید

32-بسیاری از مردم به این دلیل قادر به تولید سرمایه زیاد نیستند که درآمد حاصله از تجارت خود مجددا سرمایه گذاری نمی کنند

33-کسانی که تمامی پول خود را خرج خودروهای بزرگ تر ،خانه بزرگ تر و زندگی پرخرج تر می کنند، در آمد تجارت جدید خود را به باد ندهید

34-هدف از خرید ملک فروش آن نیست بلکه باید آن را به دارایی تبدیل کنید که درآمد تولید کند

راه های تولید در امد را یاد بگیرد

35-به درآمد خود احترام بگذارید و آن را مجددا سرمایه گذاری کنید

36-اگر ثروتمند شدن آسان بود همه ثروتمند می شدند

37-اکثر مردم پول می خواهند اما حاضر به وقت گذاشتن نیستند

اکثر مردم پول میخواهند اما حاضر نیستند وقت بگذارند

38-چه چیزی شما را ثروتمند می کند اکثرا می گویند پول البته که غلط است پول شمارا ثروتمند نمی کند زیرا همیشه می توانید پول را از دست بدهید صاحب ملک بودن هم شما را واقعا ثروتمند نمی کند زیرا ارزش ملک هم می تواند از بین برود پس چه چیزی ثروت می آورد؟دانش

39-ملک،طلا،سهام ،سخت کار کردن ،یا پول این ها نیستند که شما را ثروتمند می کنند ،بلکه دانش شما درباره ی ملک ،طلا،سهام ،سخت کار کردن و پول است که شما را ثروتمند می کند در نهایت هوش اقتصادی شما موجب ثروتمند شدن شما می شود

40-هرچه درآمد شما بیشتر باشد هوش اقتصادی شما بیشتر است

در امد چه زمانی بیشتر می شود

41-بسیاری از مردم پس از کسب در آمد فراوان به این دلیل نمی توانند آن را حفظ کنند که مانند یک انسان فقیر و نه ثروتمند آن را خرج می کنند

42-اگر در مدیریت درآمد خود مهارت لازم را ندازید پس پولی پس انداز نمی کنید

43-توانایی خوب زندگی کردن و در عین حال سرمایه گذاری کردن هرچه قدر هم که کم باشد نیاز به هوش اقتصادی بالا دارد اضافه داشتن چیزی است که باید به صورت فعال برنامه ریزی کنید

44-زمان آن رسیده که تمامی مردم جهان فرصت مساوی برای زندگی با ثروت و پربار داشته باشند نه این که زندگی شان را صرف کار سخت کنند که تنها ثروتمندها را ثروتمندتر می کند

45-نحوه خرج کردن درآمد نیاز به هوش اقتصادی دارد

46-اگر می خواهی پولدار شوی باید مالک کسب و کار و سرمایه شوی

47-در تمام دنیا آدم های پولدار دست به کار ساختن شبکه می شوند درحالی که دیگران فقط یاد گرفته اند به دنبال کار بگردند

48-یاد بگیر که چگونه پول را وادار کنی که برایت کار کند به جای آن که تو برای آن کار کنی

49-اگر در مورد مسائل مالی چیز زیادی یاد نگیری تا آخر عمر باید برای پولدارا جون بکنی

50-همه ما می دانیم که در مدارس ،آموزش مالی چندانی به دانش آموزان داده نمی شود و این نکته واقعا جای تاسف دارد زیرا دانستن چگونگی مدیریت پول و سرمایه گذاری آن برای هرکسی لازم و ضروری است

51-بهترین روش برای پولدار شدن بنا نمودن کسب و کار خودت است پس از آن که کسب و کارت به سود دهی مناسبی رسید حال می توانی در زمینه دیگر دارایی ها سرمایه گذاری کنی

بهترین روش برای پولدار چیست

52-اگر می خواهی پولدار شوی بگرد و راهی رو پیدا کن که بیشترین تناسب رو با توانایی هایت داشته باشد

53-بازاریابی شبکه ای یک روش جدید و انقلابی برای کسب ثروت است

54-مهارت ها عامل پولدار شدن شما هستند نه تئوری ها

55-اگر اکثر مردم پولدار نیستند به خاطر حرص و طمع نیست به این خاطر که ترسو هستند اگر می خوای پولدار بشی باید ترست رو بذاری کنار تا بتوانی پرواز کنی

56-علت این که بیشتر مردم هیچ وقت نمی توانند آدم پولدار وجودشون را بیدار کنند اینه که آدم فقیرشون همیشه فکر می کنه شکست خوردن بده

57-ثروت تعداد روزهایی است که بتوانی بدون کار کردن وضعیت فعلی ات را حفظ کنی

58-دونوع دارایی داریم یکی پول است که با کار کردن و عرق ریختن به دست می آید و دیگری با استفاده از سرمایه حاصل می شود

59-در دنیای واقعی هوش احساسی خیلی مهم تر از هوش ذهنی است مخصوصا اگر بخواهید پولدار شوید

60-شما می توانید بهانه بتراشید شما می توانید پول بسازید اما هردو را نمی توانید انجام دهید

61-پول های تعطیلاتتان را با احتیاط خرج کنید

در خرج کردن پولتان دقت کنید

62-پول حالتی گردشی دارد لازم است که به گردش در آید وقتی که از خرج کردن آن می ترسید یا خودخواه هستید یا همه آن را کاملا برای خود ذخیره می کنید در واقع گردش پول را متوقف می سازید

63-اگر نگران داشتن پول کافی هستید هرگز پول کافی نخواهید داشت ترس مانع برداشتن قدم های بدیهی که باعث ایجاد فراوانی است می شود

64-افرادی که با فراوانی واقعی زندگی می کنند هرگز نگران داشتن پول کافی نیستند آن ها می دانند که ایجاد ثروت و فراوانی کار ذهن خودشان است

65-بهترین روش حل مشکل نتایج مالی نامطلوب ایجاد تغییر در افکار است به این معنی که به جای این که مثل افراد فقیر و متوسط جامعه بیندیشیم افکارمان مشابه ثروتمندان باشد

66-یکی از کلید های ثروتمندشدن دانستن این است که چه کار دارید می کنید

67-به خاطر طرز فکر است که دچار گرفتار های مالی می شویم باید طرز نگرش مان به پول را عوض کنیم

68-با چسبیدن به عادات فکری قدیمی نمی توانید از عهده ی حل بحران عظیم مالی بر بیایید

69-همه مشکلات مالی دارند اگر می خواهید خود را ثروتمند کنید مشکلاتتان را حل کنید شناسایی مشکل فرصت خلق راه حل را برای آن پدید می آورد

70-از یادگیری مهارت های زندگی که بایستی شامل مقدار لازم از آموزش های مالی باشد غفلت نکنید

71-با آموزش مناسب امور مالی و آماده سازی می توان سطح هوش مالی را افزایش داد و از گرداب ها به سلامت عبور کرد ودر نتیجه پولدارتر شد تا فقیر تر

72-ثروتمندان قوانین را وضع می کنند وبه خاطر همین است که ثروتمندتر می شوند

73-یادگیری خودش نوعی سرمایه است

74-اگر تصمیم به پولدار شدن گرفتید نوع نبرد و عرصه ی نبرد یا بهتر بگویم ارزش ها و جایگاهتان را به دقت انتخاب کنید

75-همه ثروتمند متولد می شوند و به همه قویترین اهرم روی زمین داده شده است که همان مغزشان است پس به جای بهانه تراشی از مغزتان برای تولید ثروت استفاده کنید

76-تمام دستاوردها تمام ثروت های کسب شده شروع شان با یک فکر است

77-فقط روی دو چیز می شود سرمایه گذاری کرد پول و زمان از آنجایی که خیلی از افراد وقت زیادی را صرف نمی کنند پولشان را از دست می دهند

78-روی وقتتان بیشتراز سرمایه تان سرمایه گذاری کنید

79-همان طور که مسافر نگاهش به کیلومتر شمار است پول هم مثل نشانگری است که مسافت های طی شده را مشخص می کند

80-جمع مال دارای قواعد و قوانینی است که یا آن ها را نیاموخته اید و یا این که اصلا متوجه آن ها نشده اید

81-بخشی از درآمدتان متعلق به خودتان است که آن را نگه دارید

بخشی از درامد تان مال شماست

82-پول را به دوگونه خرج می کنیم :یکی برای هوس های زود گذر مثل لباس های زیبا ،غذای بیشتر و سایر چیزهایی که به سرعت ناپدید و فراموش می شوند دوم سرمایه گذاری هایی که تولید درآمد می کنند

83-توانایی های خود را برای کسب درآمد افزایش دهید

84-راه انداختن ثروت چنین است که ابتدا مبالغ کمی را بخواهیم و پس ازآن که شیوه کار را آموختیم مبالغ بیشتری را طلب کنیم و کم کم قابلیت های خود را افزون سازیم

85-به تدریج که انسان در شغل خود به کمال نزدیک تر می شود توانایی او برای کسب درآمد نیز افزایش می یابد

86-ثروت نیز از مبالغ جزئی به وجود می آید و رشد می کند

در امد کم کم رشد می کند وافزایش می یابد

87-اندوخته های خود را در راهی سرمایه گذاری کنید که سود فراوان و خطر کم داشته باشد

88-اولین اصل سرمایه گذاری صحیح این است که اصل سرمایه باید محفوظ بماند

89-باتکیه به عقل و دانش خود در دام سرمایه گذاری های غلط نیفتید

90-طلا از آن کسانی است که قواعد تحصیل ثروت را بدانند و آن را مراعات کنند

91-اگر قرار است چیزی روی زندگیتان اثر گذار باشد خوب است که تا آنجا که می توانید در موردش بدانید

92-قدرت ذهن قدرتمندترین اهرم است

93-از هردو نیمکره ی مغزتان برای موفق شدن باید استفاده کنید به دست گرفتن کنترل و خلاق بودن هم سواد مالی می خواهد و هم تجربه

94-بزرگترین خطری که همه ی ما با آن مواجه هستیم آن است که با وجود آموخته هایی که کسب هر آنچه درباره جذب ثروت باید دانست کرده ایم رو به جلو حرکت نکنیم

95-برای آن که ثروتمند شوید یا پولدارتر از حالا لازم است در کارهایی که انجام می دهید تغییراتی ایجاد کنید باخودتان تعهد کنید که درسه تا از کارهایی که حالا انجامشان می دهید تغییراتی ایجاد کنید

96-به غیر از خودت به هیچ کس برای تامین امنیت مالی ات متکی نباش

97-دلیل این که بسیاری از افراد گرفتار مشکلات مالی هستند این است که در مدرسه و دانشکده صرفا یاد می گیرند چطور برای پول به دست آوردن باید کار کرد به ندرت یاد می گیرند چطور کاری کنند که پول در خدمت آن ها باشد

98-اگر بسیاری از بزرگ تر ها با مشکلات مالی دست به گریبانند به این علت است که کوچک ترین تصوری از طرز انجام این کار ندارند بلکه تنها می دانند که چه طور باید شغل پیدا کرد و حقوق گرفت و آن را خرج کرد اگر قصد دارید پولدار شوید لازم است طریق مختلف پول درآوردن از پول را بدانید

99-منبع واقعی ثروت و سرمایه در عصر حاضر مادیات نیست بلکه ذهن انسان،روح او و تصوراتش و ایمان انسان ها به آینده است این ها معجزه ی جامعه ی آزاد است که در آن هر شخصی می تواند پیشرفت کند و سعادتمند شود زیرا ثروت از درون اشخاص سر چشمه می گیرد

100-خودتان و توانایی هایتان را دست کم نگیرید

101-بسیاری از افراد خرج می کنند و خودشان را فقیر می کنند اگر می خواهی پولدار شوی باید طریقه ی خرج کردن به نحوی که تو را ثروتمند کند را بدانی


102-از یادگیری مهارت های زندگی که بایستی شامل مقدار لازم از آموزش های مالی باشد غفلت نکنید


103-اگر کاری را که در حال حاضر انجام می دهید را دوست ندارید حتی شده پاره وقت شروع کنید به انجام دادن آنچه دوست دارید


104-هوش اقتصادی با هوش دانشگاهی اصلا رابطه نداشته یا این که رابطه کمی دارد ممکن است هوش دانشگاهی یک نابغه را داشته باشید اما در مورد مسائل اقتصادی احمق باشید


105-پشتکار لازم یعنی IQمالی تان را به صورت روزانه بالا ببریداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.