تأثیرگذاری قیمت نفت بر ارز کشورها


کارگزاری فارابی

بررسی رابطه قیمت نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا(قسمت دوم)

در این مقاله قصد داریم تا به ادامه مقاله " بررسی رابطه قیمت نفت خام و ارزش واقعی دلارآمریکا(قسمت اول) " بپردازیم.

قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا دو متغیر اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی می باشند.نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش 10 درصد در قیمت حقیقی نفت خام منجر به کاهش 1/8 درصدی ارزش واقعی دلار میشود. جهت علیت نیز از متغیر قیمت نفت به قیمت دلار آمریکا است. بعلاوه، با تخمین رابطه تصحیح خطای کوتاه مدت برای معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده می شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعی دلار از روند بلندمدت خود، این شکاف با نرخ 3/4 درصد در هر دوره ترمیم می شود تا اینکه دوباره به مسیر بلند مدت خود باز گردد.

تاثیر قیمت نفت روی نرخ ارز موثر دلار

دلایل چندی وجود دارد که معتقدند قیمت نفت می تواند بر نرخ های ارز علی الخصوص دلار تاثیر بگذارد. تفسیرهای متعددی وجود دارد که بیان می دارند که کشورهای صادرکننده نفت علاقه مند به سرمایه گذاری های مالی به دلار هستند. در این چارچوب، افزایش قیمت نفت ثروت کشورهای تولید کننده را افزایش می دهد و به تبع آن تقاضا برای دارایی های دلاری را افزایش می دهد. تعبیرهای دیگری نیز می تواند در مدل های نرخ ارز فرم خلاصه شده یافت شود همانند فروج یا به شکل کلی تر (نرخ ارز تعادلی رفتاری) که کلارک و مک دونالد در این کار پیشقدم بودند در این رویکرد، دو متغیر مستقل دائما جهت توضیح نرخ ارز مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از رابطه مبادله و خالص دارایی های خارجی. حال، قیمت نفت بطور مشخص این دو متغیر را تحت تاثیر قرار می دهد و از این طریق تاثیرشان روی نرخ ارز تایید می شود.

در نگاه اول چنین بنظر می رسد که بین قیمت نفت و نرخ ارز دلار یک رابطه منفی وجود دارد، یعنی در واقع افزایش قیمت نفت باید رابطه مبادله آمریکا را بدتر کند و سپس منجر به کاهش ارزش دلار شود. علاوه براین، افزایش قیمت نفت می تواند اثرات همانندی روی کسری حساب جاری آمریکا، که بیشتر شده است، داشته باشد که این نیز منجر به کاهش خالص دارایی های خارجی آمریکا شود.( حتی اگر درآمدهای نفتی به دلار برگردانده شوند) در این زمان، کاهش ارزش دلار بایستی رخ دهد تا وضعیت خارجی آمریکا و قدرت رقابت وی را در سطح جهان تثبیت گردد. به هرحال، دلایل و مطالعات قبلی کامل نبودند و ماهیت چند جانبه تأثیرگذاری قیمت نفت بر ارز کشورها نرخ ارز را نادیده گرفته است یا بطور خیلی سطحی برخورد کرده است.

استدلال کاملتری که بتواند این امکان را به ما بدهد تا در نگاه اول چنین بنظر می رسد که بین قیمت نفت و نرخ ارز دلار یک رابطه منفی وجود دارد، یعنی در واقع افزایش قیمت نفت باید رابطه مبادله آمریکا را بدتر کند و سپس منجر به کاهش ارزش دلار شود. علاوه براین، افزایش قیمت نفت می تواند اثرات همانندی روی کسری حساب جاری آمریکا، که بیشتر شده است، داشته باشد که این نیز منجر به کاهش خالص دارایی های خارجی آمریکا شود. ( حتی اگر درآمدهای نفتی به دلار برگردانده شوند) در این زمان، کاهش ارزش دلار بایستی رخ دهد تا وضعیت خارجی آمریکا و قدرت رقابت وی را در سطح جهان تثبیت گردد. بهرحال، دلایل و مطالعات قبلی کامل نبودند و ماهیت چند جانبه نرخ ارز را نادیده گرفته است یا بطور خیلی سطحی برخورد کرده است. استدلال کاملتری که بتواند این امکان را به ما بدهد تا روابط مثبت را توضیح بدهیم، معمولا در ادبیاتی یافت می شود که آثار نسبی تغییرات بر آمریکا را با شرکای تجاری آن مقایسه می کند. اگر آمریکا یک وارد کننده مهم نفت باشد، افزایش قیمت نفت می تواند وضعیتش را بدتر کند. به هر حال، اگر آمریکا کمتر از کشورهای اصلی دیگر همانند کشورهای حوزه یورو و یا ژاپن واردکننده نفت باشد، وضعیت نسبی اش ممکن است در مقایسه را با آنها بهبود یابد. بنابراین یک افزایش در قیمت نفت می تواند منجر به افزایش ارزش دلار نسبت به یورو و ین شود و در نهایت ارزش موثر دلار افزایش یابد.

این مقاله " بررسی رابطه قیمت نفت خام و ارزش واقعی دلارآمریکا " به دنبال جوابگویی به سه سؤال زیر بوده است:

1) آیا بین قیمت واقعی نفت خام و ارزش واقعی دلار رابطه بلند مدت پایدار و معنی داری وجود دارد یا خیر؟

 • جواب مثبت است و تنها یک رابطه بلندمدت بین این دو متغیر تأیید می شود که در سطح اطمینان 99 درصد قابل قبول می باشد.

2) قیمت واقعی نفت خام و ارزش واقعی دلار به چه میزان به هم مرتبط هستند؟

 • نتایج تخمین نشان می دهد تغییر قیمت نفت به اندازه 10 درصد منجر به تغییر مخالف به اندازه 1/8 درصد ارزش واقعی دلار می گردد.

3) آیا تغییر در قیمت نفت موجب تغییر در ارزش دلار می گردد یا بالعکس ؟به عبارت دیگر کدام متغیرعلت متغیر دیگر است و رابطه علی بین این دو متغیر چگونه است؟

 • در بلندمدت علیت از قیمت حقیقی نفت به قیمت حقیقی دلار نتیجه گیری شد و به عبارتی دقیقی تر، قیمت نفت از برونزایی قوی تری نسبت به دلار برخوردار است

4) در صورت وقوع یک شوک بر متغیر نرخ ارز دلار و یا قیمت نفت، این متغیرها آیا دوباره به مسیر بلندمدت خود بازمی گردند؟ سرعت تعدیل چگونه است؟

رابطه طلا و نفت

رابطه طلا و نفت

یكی از مسائل بسیار قابل توجه در عرصه بازارهای مالی رابطه تنگاتنگ قیمت كالاها و ارزش ارزهای كشورهای مختلف جهان با یكدیگر است. به طوری كه در هیچ بازاری نمی توان منفرد عمل كرد و به اخبار و اطلاعات مربوط به آن كالا یا ارز بسنده كرد و باید اطلاعات جامعی اگر نگوییم از تمام كالاها لااقل از تعداد قابل توجهی از آنها را گردآوری و تحلیل كرد تا به نتیجه ای مطلوب رسید.
البته در اینجا ذكر نكته ای خالی از لطف نیست كه چه در مورد رابطه دلار و نفت كه به آن پرداخته شد و چه درباره مسائلی كه در ادامه مطرح می شود باید این نكته را در نظر گرفت كه رابطه بین ارزها و كالاهای حساس مثل نفت و طلا صرفاً یكی از چندین پارامتر تأثیرگذار است و ای بسا در شرایط خاص این ملاحظات از طرف بازیگران بازار نادیده گرفته شود. تشخیص اینكه در چه شرایطی این روابط محكم و استوار است و در چه شرایطی سست و ناپایدار، به عهده تحلیلگران بازارهای مالی و این مهم خود امری دشوار است.
در این مقاله سعی شده به بخش كوچكی از مساله پیوستگی متقابل بین بازارهای مالی جهان پرداخته شود و به عنوان شروع كار رابطه نفت و طلا و ارز های كشورهای مختلف من جمله دلار آمریكا، یورو، ین، پوند، دلار استرالیا، فرانك سوئیس و. مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا از نفت شروع می كنیم.
بازار نفت یكی از اصلی ترین بازارهای جهانی است كه معمولاً در رابطه با دیگر بازارها، پیشرو است. به عبارت دیگر تغییرات نفت موجب تحول در دیگر بازارها از جمله ارز می شود و عكس این موضوع معمولاً صادق نیست. این مسئله اهمیت بررسی تحولات نفت را دوچندان می كند.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت خارج از بازارهای مالی هستند و بیشتر به مسائل سیاسی جاری در كشورهای تولید كننده و به تقاضا از طرف مصرف كنندگان بزرگ مثل چین و هند و ایالات متحده مربوط می شود.
اما تغییرات قیمت نفت تأثیر شدیدی بر بازارهای مالی دارد. براثر گران شدن نفت سهام بسیاری از شركتها و ارزهای رایج ضربه می بینند كه از آن میان می توان به سهام شركتهای اتومبیل سازی اشاره كرد كه قیمت نفت از فاكتورهای تأثیرگذار بر آنها است. نفت در بازار ارز نیز تأثیر خود را می گذارد و با گران شدن نفت ارز رایج كشورهایی كه مصرف كنندگان بزرگ نفت هستند با كاهش ارز روبه رو می شود كه از بین آنها می توان به دلار و ین اشاره كرد.
آمریكا به عنوان بزرگترین مصرف كننده نفت، اقتصادی به شدت حساس در برابر نفت دارد و اگرچه در این مقاله قصد بحث در مورد تاریخ حضور آمریكا در خاورمیانه را نداریم اما نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر این منطقه ژئوپلیتیك نشان دهنده میزان حساسیت آمریكا به مسئله نفت است.
این حساسیت را در پول رسمی این كشور، دلار، نیز می توان مشاهده كرد. به عنوان مثال سال گذشته پس از طوفان كاترینا و اثرات مخربی كه بر پالایشگاه های كلیدی آمریكا وارد آمد دلار نیز متأثر از قیمت نفت حركت می كرد و با بالاتر رفتن آن ضعیف تر می شد.
ین ارز رایج سرزمین آفتاب تابان نیز از بزرگترین قربانیان نفت است. ژاپن بیش از ۹۸درصد از نفت خود را از خارج از مرزهای خود وارد می كند و اقتصادی به شدت وابسته به نفت دارد به همین دلیل نسبت به افزایش قیمت نفت از خود حساسیت نشان می دهد.
از دیگر ارزهایی كه به تغییرات قیمت نفت از خود حساسیت نشان می دهند می توان به دلار كانادا اشاره كرد كه برخلاف دلار و ین از افزایش ارزش این ماده ژئوپلیتیك سود می برد. كانادا از صادركنندگان نفت است و كاملاً طبیعی است كه بر اثر بالا رفتن قیمت نفت، اقتصاد قوی تر و در نتیجه ارز قوی تر داشته باشد به طوری كه دلار كانادا در سالهای اخیر كه قیمت نفت روبه رشد بوده و تنها از اواسط سال ۲۰۰۳ تاكنون از حدود ۲۴ دلار به حوالی ۷۵ دلار رسیده است، رشد شدیدی را تجربه كرده و با شیب تندی در برابر دلار آمریكا صعود كرده به طوری كه زوج ارز USD/CAD در دهم می سال جاری به مرز ۱۰/۱ سقوط كرد (چون دلار كانادا در مخرج كسر قرار دارد هرچه این عدد كمتر باشد به معنی قوی تر بودن دلار كانادا است) و این در حالی است كه این عدد از اوایل سال ۱۹۷۸ مشاهده نشده بود.
از دیگر كالاهای حیاتی و بسیار مهم در عرصه مبادلات جهانی كه نفت تأثیر زیادی بر آن دارد می توان به طلا اشاره كرد.
بالا رفتن قیمت نفت موجب افزایش تورم جهانی می شود و در این شرایط سرمایه گذاران علاقه مند هستند تا سرمایه خود را به چیزی تبدیل كنند تا بیشترین مقاومت را در برابر افزایش تورم داشته باشد، طلا یكی از بهترین انتخاب های آنان است و به همین دلیل تقاضا برای طلا بالا رفته و موجب گرانی آن می شود.
از طرف دیگر طلا و نفت عوامل تأثیرگذار مشترك یكسانی دارند كه موجب می شود قیمت این دو كالای حیاتی هم جهت باشد. به عنوان مثال تنش های منطقه ای علی الخصوص در خاورمیانه هم باعث بالا رفتن قیمت نفت و هم طلا می شود.
تأثیرگذاری قیمت نفت بر طلا موجب می شود تا نفت به صورت غیر مستقیم بر بسیاری دیگر از كالاها، سهام شركتها و ارزهای رایج كشورهای مختلف نیز تأثیر بگذارد.
●طلا
تغییرات قیمت طلا نیز تأثیر زیادی بر بازارهای مالی جهان دارد. در بازار ارز عمده ارزهایی كه رابطه تنگاتنگی با طلا دارند عبارت اند از دلار، فرانك سوئیس و دلار استرالیا. برخلاف نفت كه در تمامی روابط خود با دیگر بازارها نقش پیشرو (Leader) را داشت طلا در رابطه خود با بازار ارز گاه نقش پیشرو و گاه نقش پیرو را بازی می كند.
به عنوان مثال در رابطه طلا با دلار، دلار نقش پیشرو را بازی می كند و تغییرات طلا متأثر از تغییرات دلار است. عكس آن نیز در مواردی دیده شده است. یعنی طلا دلار را مطیع خود كرده و تغییرات دلار از پی تغییر قیمت طلا آمده اما به طور كلی آنچه معمول است اینست كه دلار جهت طلا را مشخص می كند. علت این مسئله اینست كه طلا در بازارهای جهانی به دلار ارزش گذاری می شود و با بالا رفتن ارزش دلار قیمت طلا برای كسانی كه با دیگر ارزها قصد خرید دارند گران می شود و در نتیجه از تقاضای آن كاسته شده كه كاهش قیمت را به دنبال دارد. عكس این موضوع نیز صادق است یعنی كاهش ارزش دلار موجب كاهش قیمت طلا برای خریدارانی است با ارزی غیر از دلار كه قصد خرید دارند ، در نتیجه تقاضا بالا رفته موجب افزایش قیمت می شود.
بنابراین یكی از اولین قوانین بازار طلا اینست كه قیمت این فلز با ارزش دلار رابطه معكوس دارد و در جهت خلاف آن حركت می كند. البته بسیاری اوقات دیده شده كه این قانون نقض می شود و طلا و دلار هم جهت با یكدیگر حركت می كنند كه نمونه مشهور آن هم رفتار بازار در سال ۲۰۰۵ بود كه طلا و دلار هر دو افزایش داشتند.
از دیگر ارزهایی كه متأثر از قیمت طلا ارزش خود را تنظیم می كند فرانك سوئیس است. كشوری كه دارای ذخایر بالای طلا است و به همین دلیل بالا رفتن قیمت این فلز موجب افزایش ارزش پول رایج این كشور می شود.
ممكن است اینجا این سؤال پیش بیاید كه چرا دلار با وجود اینكه آمریكا دارای بیشترین ذخایر طلای جهان است از قاعده ای كه بین ارزش طلا و فرانك سوئیس است پیروی نمی كند. در پاسخ باید گفت اقتصاد آمریكا اقتصاد بسیار بزرگی است و با اینكه دارای بیشترین ذخایر طلای جهان است اما این میزان طلا به نسبت كل اقتصاد این كشور ناچیز است و وزنه سنگینی محسوب نمی شود اما در مورد سوئیس اینگونه نیست و ذخایر طلای سوئیس برای اقتصاد متوسط این كشور وزنه وزینی محسوب می شود و تغییر ارزش در قیمت طلا اقتصاد این كشور را قدرتمند تر می كند كه بالا رفتن ارزش ارز اولین نتیجه آن است.

تاثیر نرخ ارز بر صادرات

تاثیر نرخ ارز بر صادرات

روند کاهشی نرخ ارز، پس از مدت‌ها گرانی پی‌ در پی از جمله اتفاقاتی است که اقتصاد کشور در چند ماهه اخیر با آن همراه شده است، موضوعی که هر چند از نظر عوام خوشایند به نظر می‌آید اما تداوم در ریزش آن از دیدگاه عده‌ای از فعالان و تحلیلگران چندان به منفعت اقتصاد کشور نمی‌باشد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، پاییز سال گذشته بود که نرخ دلار تا بالای ۳۰ هزار تومان افزایش یافت تا آن که با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شوکی بر این بازار وارد شد و نرخ ارز به تدریج شروع به ریزش کرد. در حالی شاهد این اتفاق هستیم که سال‌هاست افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال در جریان است موضوعی که با وجود مشکلات فراوان، بنا بر اعتقاد عده‌ای زمینه رونق یافتن صادرات را فراهم آورد و گفته می‌شود این یکی از اثرات مهم و مثبت نرخ ارز است که بسیاری از کشورهایی که قدرت تولیدی مناسبی دارند از آن بهره می‌برند.

اکنون نیز با فرض این که توافقی برای احیای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی به امضا برسد، باید منتظر کاهش قیمت ارز آزاد در اقتصاد ایران همچنین قیمت طلا و مسکوک بود؛ زیرا قیمت‌گذاری آن‌ها تابعی از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز آزاد است اما بحث این است که این کاهش قیمت تا چه میزان خواهد بود؟ و کاهش نرخ دلار تا چه عددی به منفعت اقتصاد کشور خواهد بود؟

ریزش بیشتر نرخ ارز، به صلاح اقتصاد نیست

با توجه به احتمال احیای برجام و تأثیر این اتفاق بر نرخ ارز، قابل تأمل است که چنین تغییراتی تا چه میزان بر صادرات و واردات کشور تأثیرگذار خواهد بود؟ واقعیت آن است که با رفع تحریم‌ها و ورود دلارهای بلوکه شده ایران، شرایط ارزی کشور بهبود می‌یابد و از سویی هم رفع تحریم‌ها به افزایش درآمدهای نفتی کشور منجر خواهد شد که این موضوع عاملی برای فراوانی ارز و کاهش نرخ آن محسوب می‌شود.

سیاست‌های ارزی در شرایط بحران، بسیار متفاوت از زمان وجود شرایط عادی در اقتصاد کشور است در واقع در هر مقطع که نرخ ارز در کشور با افزایش مواجه می‌شود بسیاری از افراد این‌گونه تحلیل می‌کنند که با توجه به افزایش قیمت دلار، می‌توان برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی کرد چه بسا کشورهایی مانند چین نیز با استفاده از همین سیاست موفق به افزایش صادرات و کاهش واردات شدند. به این ترتیب افزایش یکباره نرخ ارز در ایران برای عده‌ای این باور را به وجود آورده است که ایران نیز مانند چین خواهد توانست برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی داشته باشد.

در رابطه با تأثیرات کاهش نرخ ارز بر شرایط اقتصادی کشور، محمدرضا برکتین ، عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: افزایش نرخ ارز به دلیل وجود ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها، به منفعت صادرکنندگان بوده است. اگر نگاهی هم بر آمار و ارقام این سال‌ها داشته باشیم با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و صادرات روبرو می‌شویم که به دلیل نرخ ارز بوده است.

به گفته وی اگرچه کاهش قیمت ارز به نظر امری مطلوب باشد ولی افت بیش از حد آن هم به ضرر اقتصاد تمام می‌شود زیرا در شرایطی که ما قرار گرفته‌ایم ریزش ارز به کاهش نرخ کالاها هم منجر نمی‌شود چون هزینه‌های تولید به علاوه دیگر متغیرها عاملی برای گرانی تمام شده یک کالا محسوب می‌شود بنابراین با سقوط قیمت ارز، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت اجناس را داشت.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان اصفهان ادامه می‌دهد: ضمن آن که گرانی ارز مانعی برای واردات و موتوری برای تولید بیشتر در داخل هم است زیرا با کاهش نرخ ارز، احتمال افزایش واردات و بی‌انگیزگی برای تولید داخل هم وجود دارد. بر این اساس در شرایط کنونی افت بیش از ۲۰ هزار تومان برای نرخ دلار، به صلاح اقتصاد کشور نیست و البته دولت در مقابل باید با سیاست‌های حمایتی از اقشار جامعه، این افزایش قیمت را جبران کند.

رونق یا رکود صادرات، وابسته به نتیجه برجام خواهد بود

در برابر این دیدگاه که کاهش قیمت ارز به صلاح اقتصاد کشور نیست مخالفانی هم وجود دارند که معتقدند اگر چه افزایش نرخ ارز می‌تواند قدرت رقابت را در حوزه تجارت خارج از کشور ارتقا دهد اما از طرف دیگر موجب افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و بالا رفتن بازپرداخت‌هایی خواهد شد که باید به صورت ارزی پرداخت شود در حالی که هر چه نرخ ارز واقعی‌تر شود شرایط تجارت نیز رو به بهبود خواهد گذاشت و موجب مثبت‌تر شدن تراز تجاری ایران می‌شود و می‌توان انتظار داشت تولید ناخالص ملی نیز افزایش پیدا کند.

به علاوه تغییر در نرخ ارز به تنهایی تأثیری در برقراری تعادل در بخش خارجی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی ندارد به همین دلیل ضروری است ضمن استفاده از سیاست‌های ارزی جهت حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی، دیگر سیاست‌های کلان اقتصادی و تغییر و اصلاح ساختار تولیدی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. مورد دیگر هم آن است که زمانی که نرخ ارز جهش چند برابری پیدا کند به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی تورم در داخل کشور بالا می‌رود یعنی تغییر نرخ ارز، موجب تغییر در میزان تورم می‌شود.

در این باره امیر هرتمنی ، استاد اقتصاد به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در دو سال گذشته به میزانی با افزایش نرخ ارز و تورم روبرو بوده‌ایم که با کاهش نرخ ارز همچنان حاشیه سود مناسبی برای صادر کنندگان وجود خواهد داشت. شاید چنین تصور شود که ریزش نرخ ارز، به ضرر صادرات خواهد بود اما در عمل، نتایج متفاوت است زیرا کاهش قیمت ارز با تغییرات سیاسی همراه خواهد بود و قطعاً دست صادر کنندگان برای صادرات بازتر و موانع برطرف می‌شود.

وی اضافه می‌کند: در صورتی که در شرایط کنونی به دلیل تحریم‌ها و مشکلات مبادلات بانکی، صادر کننده از طریق گرانی ارز به منفعت می‌رسد اما اگر این موانع رفع شود مشکلات صادرات کنندگان هم کمتر شده و دلار ارزان‌تر نیز مانع رونق فعالیت آن‌ها نمی‌شود. همان‌گونه که قبل از تحریم‌ها، با وجود دلار ارزان، صادرات با تأثیرگذاری قیمت نفت بر ارز کشورها شرایط مطلوبی انجام می‌شد. بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه در شرایط کنونی با رونق یا رکود صادرات، ارتباط بیشتری دارد مسئله ارز نیست بلکه برجام است.

این اقتصاددان تأکید می‌کند: در صورت موفقیت در مذاکرات نیز نرخ ارز معقول برای دو سال آینده عددی حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان است. زیرا فعلاً با توجه به جو روانی موجود، کمتر از آن به صلاح اقتصاد کشور نیست مگر آن که سیستم مدیریتی کشور نرخ کمتری را اعمال کند.

بهترین سهام از گروه پتروشیمی | معرفی 6 سهم مناسب خرید در مهر ماه 1401

پتروشیمی از اصلی‌ترین ارکان صنعت نفت بوده و سهام شرکت‌های فعال در این حوزه جزء پرطرفدارترین سهم‌های موجود در بازار سرمایه هستند. بخش مهمی از این محبوبیت به این دلیل است که شرکت‌های پتروشیمی در میان سهامداران خود، سود نقدی توزیع می‌کنند. به این معنا که شرکت‌های پتروشیمی سود ده، درصد زیادی از سود حاصل از یک سال مالی خود را به حساب سهامداران واریز می‌کنند. شرکت‌های پتروشیمی که سود نقدی قابل توجهی میان سهامداران توزیع می‌کنند و تاثیر گذاری بیشتری بر شاخص دارند، بهترین سهام پتروشیمی برای خرید هستند. در این مطلب به شما 6 سهام مناسب خرید از گروه پتروشیمی را معرفی میکنیم:

بهترین سهام پتروشیمی برای خرید

طبیعتاً نمادهای ارزشمند گزینه‌های بهتری برای خرید سهام پتروشیمی هستند. شرکت‌هایی که تأثیرگذاری بیشتری بر شاخص کل بورس و فرابورس داشته و سود بیشتری را در میان سهامداران خود توزیع می‌کنند. شرکت‌های پتروشیمی زیر، تأثیر زیادی بر شاخص کل بورس و فرابورس داشته‌اند:

1) نماد تاپیکو - شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین

سهام تاپیکو یک خط مقاومت استاتیک را شکسته و پولبک به آن را تکمیل کرده است. تا زمانی که قیمت بالای خط سبز رنگ باشد احتمال رشد بیشتر وجود دارد.

خط‌ سبز رنگ حمایت استاتیک است که در آن نواحی امکان افزایش خریداران وجود دارد. محدوده 1550 تومان میتواند برای خرید مناسب باشد .

تحلیل سهام تاپیکو

2) نماد نوری - پتروشیمی نوری

قیمت سهام نوری دقیقا نزدیک سقف قیمتی و برروی مقاومت استاتیک قرار دارد. در حال حاضر انتظار میرود که قیمت تا محدوده 11000 تومان کاهش یابد. محدوده خرید مناسب سهام پتروشیمی نوری 11000 تومان میباشد.

تحلیل سهم نوری

3) نماد فارس - صنایع پتروشیمی خلیج فارس

قیمت سهام پتروشیمی فارس در حال حاضر نزدیک محدوده مقاومتی است و احتمال کاهش قیمت تا محدوده 785 تومان وجود دارد. اما تا وقتیکه قیمت بالای 785 تومان ( خط سبز رنگ ) باشد، احتمال رشد قیمت بیشتر است.

تحلیل سهام فارس

4) نماد آریا - پتروشیمی آریاساسول

قیمت سهام آریا در حال حاضر نزدیک خط حمایت سبز رنگ است، محدوده قیمت 7480 تومان میتواند برای خرید میان مدت مناسب باشد . سهام آریا از لحاظ بنیادی در وضعیت خوبی قراردارد و قیمت آن احتمالا تا محدوده 9000 تومان رشد کند.

تحلیل سهام آریا

5) نماد پترول - گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان

احتمال کاهش قیمت سهام پترول تا محدوده 184 تومان وجود دارد. حمایت استاتیک مهم محدوده قیمتی 182 تا 184 تومان است که به احتمال زیاد در اون محدوده تعداد خریداران افزایش پیدا میکند. بنابراین محدوده مناسب خرید همان 184 تومان است .

تحلیل سهام پترول

6) نماد جم - پتروشیمی جم

با وجود این که روند کلی بازار نزولی بود، اما نماد پتروشیمی جم عملکرد فوق العاده‌ای داشت و رشد خوبی را ثبت کرده است. در حال حاضر قیمت پس از برخورد به محدوده مقاومت استاتیک ( خط قرمز ) در حال کاهش است . اما محدوده مناسب برای خرید این سهام بصورت پله ای، میتواند قیمت 4100 و 3570 تومان باشد که بصورت دایره سبز رنگ مشخص شده .

تحلیل سهام جم

برای مشاهده وضعیت و عملکرد شرکت پتروشیمی مدنظر خود می‌توانید از طریق سایت کدال اقدام کنید.

پتروشیمی و نقش آن بر اقتصاد و بورس کالا

پتروشیمی یکی از با اهمیت‌ترین و ارز آورترین صنایع راهبردی کشور است. چرا که سیاست‌های کشور از فروش نفت خام به سمت فروش تولیدات با ارزش افزوده بالا رفته و به این ترتیب صنعت پتروشیمی به بخش مهمی از صادرات ایران تبدیل شده است.

سهام شرکت‌های پتروشیمی از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در میان سرمایه‌گذاران است. هنگام سرمایه‌گذاری در سهام پتروشیمی، توجه به مالکیت شرکت است، در برخی از مواقع مالکیت یک شرکت پتروشیمی بر عهده یک شرکت پتروشیمی بزرگ‌تر است. همچنین مورد بعدی توجه به سود نقدی شرکت پتروشیمی مدنظر می‌باشد، در هنگام انتخاب سهام مدنظر، لازم است درصد و تاریخ توزیع سهام را بررسی کرد.

مفهوم نماد در بورس چیست؟

نماد در بورس به کد یا نام اختصاری شرکت‌های حاضر در بورس گفته می‌شود که برای دسته‌بندی شرکت‌ها از آن استفاده شده و نمایش آنها را راحت‌تر می‌کند. در واقع نماد هر شرکت همان سهم شرکت است، چراکه اسم سهم هر شرکت با نماد آن شرکت نمایش‌داده‌شده و از آن در تالار بورس استفاده می‌شود.

به عنوان مثال شرکت ملی مس ایران با نماد "فملی" نمایش داده می‌شود. از طرفی در دسته‌بندی نمادهای موجود در بورس، نماد به کار رفته برای تمام شرکت‌های موجود در گروه نهادهای پولی مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، با حرف "و " شروع می‌شود.

به‌طورکلی نماد شرکت‌های حاضر در بورس از دو بخش تشکیل شده و هرکدام از این دو بخش نشان‌دهنده یک مفهوم خاص هستند، بخش اول: نشان‌دهنده شرکتی فعال در آن صنعت است. بخش دوم: حاوی بخشی از نام شرکت می‌باشد.

گروه پتروشیمی در بورس

نمادهای پتروشیمی جزء پرمعامله‌ترین سهم‌های موجود در بازار سرمایه هستند. چرا که شرکت‌های پتروشیمی سودده هر ساله سود نقدی شرکت را میان سهامداران توزیع می‌کنند. ازآنجایی‌که شرکت‌های پتروشیمی در دسته شرکت‌های نفتی قرار می‌گیرند، در ابتدای نماد این شرکت‌ها حرف اختصاصی گروه فرآورده‌های نفتی یعنی حرف "ش " مانند "شخارک" "شاراک" قرار می‌گیرد.

لیست با ارزش‌ترین نمادهای پتروشیمی در بورس

میزان تأثیرگذاری یک نماد پتروشیمی بر شاخص کل بورس و فرابورس نشان‌دهنده میزان ارزشمندی یک نماد پتروشیمی است. تأثیر یک نماد بر شاخص کل بورس این اطمینان را به سهامداران می‌دهد که نماد مدنظر از بازگردانی قوی برخوردار است. علاوه بر تأثیر شرکت بر شاخص کل بورس، ارزشمندی سهام یک شرکت با توجه به درصد تقسیم سود آن شرکت نیز مشخص می‌شود.

با توجه به بررسی‌های چند ماه اخیر با ارزش‌ترین نمادهای پتروشیمی عبارت‌اند از:

 • صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)
 • پتروشیمی جم با نماد (جم)
 • پتروشیمی نوری با نماد (نوری)
 • شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با نماد (تاپیکو)
 • پتروشیمی پردیس با نماد (پردیس)
 • پتروشیمی مبین با نماد (مبین)
 • پتروشیمی خارک با نماد (شخارک)
 • پتروشیمی جم با نماد (جم پیلن)
 • پتروشیمی فجر با نماد (بفجر)
 • پلی پروپیلن جم با نماد (جم پیلن)
 • پتروشیمی شازند با نماد (شاراک)

نقش گروه پتروشیمی بر کل بازار سرمایه

نماد 58 شرکت پتروشیمی در تالار بورس و فرابورس ایران در حال معامله هستند. از میان 58 سهام مختلف، 28 شرکت تولید کننده محصولات پتروشیمی و 24 شرکت باقی‌مانده نیز تولید کننده مواد شیمیایی مانند شوینده، رنگ و. هستند.

برخلاف نمادهای بانکی که تحریم‌های اقتصادی سبب حفاظت آنها در برابر نوسانات و رکوردهای اقتصادی جهانی شده است؛ صنایع پتروشیمی، صنعت فلزات و فولاد که در دسته صنایع صادرات محور هستند، به طور مستقیم تحت‌تأثیر وضعیت تحریم‌‌های اعمال شده قرار دارند.

شرکت‌های پتروشیمی زیر بیشترین درصد تقسیم سود را داشته‌اند:

 • پتروشیمی نوری با نماد (نوری)
 • پتروشیمی جم با نماد (جم)
 • صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)

مقالات پیشنهادی

کلام پایانی

معامله در نمادهای پتروشیمی می‌تواند با بازدهی مطلوبی همراه باشد. همین موضوع باعث شده است که معامله‌گران به این نمادها توجه خاصی داشته باشند. هنگام انتخاب یک نماد پتروشیمی برای خرید، به میزان سوددهی سالانه، تاثیرگذاری آن بر شاخص کل و حجم و ارزش معاملاتش توجه نمایید. برای پیدا کردن نقطه ورود و خروج سهم نیز بهتر است از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

سوالات متداول

از گروه پتروشیمی کدام سهام برای خرید خوب است؟

معمولا اکثر سهام‌های پتروشیمی سودده و نسبتا کم ریسک اند. در این مقاله 6 سهام مناسب خرید به همراه تحلیل تکنیکال معرفی شده.

کدام شرکت‌های پتروشیمی بیشترین درصد تقسیم سود را داشته اند؟

پتروشیمی نوری با نماد (نوری) پتروشیمی جم با نماد (جم) صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش نگار پورجواد و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

تلاش جهادگونه دولت سیزدهم برای افزایش فروش نفت

تلاش جهادگونه دولت سیزدهم برای افزایش فروش نفت

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تلاش جهادگونه دولت سیزدهم برای افزایش فروش نفت اشاره و عنوان کردند که این مهم با استفاده از دیپلماسی قوی انرژی وزارت نفت انجام شده است.

به گزارش خبرنگار شانا، دیپلماسی انرژی از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است و افزون بر رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس و اعضای کمیسیون انرژی نسبت به آن اهتمام ویژه دارند، خوشبختانه با وجود تحریم و تشدید اقدام‌های آمریکا در مقابل ایران، دیپلماسی انرژی ما در آسیای میانه، روسیه، حوزه خلیج فارس و شرق و غرب به‌خوبی به جلو پیش می‌رود و تاکنون تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای سازنده‌ای امضا شده است.

ایجاد پالایشگاه فراسرزمینی، افزایش تولید و فروش نفت با وجود تشدید تحریم‌ها و صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله اهداف ایران از برقراری این ارتباطات است، البته صنعت نفت ایران شرایط کافی و لازم را برای تبدیل شدن به محور سوآپ نفت و گاز منطقه دارد و باید جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان یک قطب در دنیای انرژی قلمداد کرد و پذیرفت.

در این زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه اعضای کمیسیون تخصصی انرژی با مثبت ارزیابی کردن تلاش‌های دولت و وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی این رویکرد را پاسخی دندان‌شکن به تحریم‌ها دانستند.

وزارت نفت اقدام‌هایی مثبت و سازنده در حوزه دیپلماسی انرژی داشته است

منصور شکرالهی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به‌صورت ملموس و واقعی نمایان شد، گفت: در این دولت به‌خوبی مشاهده کردیم که تعامل با جهان در حوزه انرژی فعال شده است.

وی با اشاره به اینکه اقدام‌های خوبی در حوزه دیپلماسی انرژی از طرف وزارت نفت انجام شده است، افزود: امروز اهمیت راهبردی برای ما سوآپ در حوزه نفت و گاز است که باید بیش از گذشته روی آن کار شود، این مهم برای ما ارزآوری خوبی نیز خواهد داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه ایجاد پالایشگاه‌های فراسرزمینی نیز در دستور کاری دیپلماسی انرژی دولت و وزارت نفت قرار دارد، بدون‌شک این اقدام سبب بی‌اثر کردن تحریم‌ها می‌شود.

وصول مطالبات معوق ایران نشانه موفقیت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و انرژی است

مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی و انرژی در دولت سیزدهم به‌خوبی پیگیری شده است، گفت: دولت سیزدهم با وجود همه تحریم‌های اعمالی علیه ایران، تقویت روابط سیاسی و اقتصادی کشور را منوط به رفع تحریم‌ها نکرد و با توسعه روابط با کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه به‌خوبی توانست دیپلماسی فعالی برای خنثی کردن تحریم‌ها داشته باشد.

وی وصول مطالبات مسدودشده ایران در دیگر کشورها همچون وصول مطالبات گازی از عراق را نشانه موفقیت دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و انرژی دانست و افزود: آزادسازی مطالبات بلوکه‌شده ایران یکی از اقدام‌های مهم همسو با دیپلماسی فعال اقتصادی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی و انرژی در مقابله با تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا علیه ملت ایران تقویت شده است، تصریح کرد: توسعه روابط اقتصادی و افزایش حجم مبادلات می‌تواند مشکلات دیگر حوزه‌ها را نیز برطرف کند.

عملکرد وزارت نفت در بخش دیپلماسی انرژی موفق و تحول‌گرایانه است

موسی احمدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ضمن اشاره به توسعه روابط ایران با ترکمنستان و قرارداد سوآپ گازی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی رشد صادرات نفتی، توسعه روابط با کشورهای همسایه و احیای دیپلماسی اقتصادی و انرژی نویدبخش مسیر روشن اقتصاد ایران است.

وی افزود: بازگشت ارز حاصل از فروش نفت و تسهیل‌گری‌های حوزه صادرات کشور نقش به‌سزایی در افزایش درآمدهای ارزی کشور دارد که امیدواریم مردم به‌زودی نتیجه این دستاورد را در حوزه معیشتی مشاهده کنند.

نایب رئیس کمیسیون تأثیرگذاری قیمت نفت بر ارز کشورها انرژی مجلس تصریح کرد: از ابتدای دولت سیزدهم و با اقدام‌های انجام‌شده در حوزه همکاری با کشورهای همسایه شاهد رونق در حوزه تجارت خارجی بوده‌ایم، به نحوی که حجم تجارت خارجی ایران رشد قابل‌توجهی داشته است.

احمدی اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی و انرژی در دولت سیزدهم جایگاه خوبی پیدا کرده و امیدواریم در آینده نیز با فعال‌تر شدن این حوزه موقعیت ایران از نظر اقتصادی در جهان ارتقا یابد.

بیش از ۵۰ درصد تفاهم‌نامه‌ها در سفرهای خارجی دولت سیزدهم مربوط به حوزه انرژی است

فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس به اهمیت دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در هر سفر خارجی که دولت سیزدهم تا امروز انجام داده است بیش از ۵۰ درصد آن تفاهم‌نامه مربوط به حوزه انرژی امضا شده است. این موضوع باید بیش از پیش در رسانه‌های کشور منتشر شود.

وی با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم به کمک تلاش‌ها و برنامه‌های وزارت نفت افزود: تحریم همان تحریم و آمریکا هم همان آمریکاست، شرایط هم به‌شدت سخت‌تر شده است، اما تلاش جهادگونه و همکاری با دیگر قوا سبب این درآمدزایی شد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: امروز در فروش نفت شاهد اقدام‌ها و کارهای بزرگی از سوی مجموعه وزارت نفت هستیم، این نشان می‌دهد عزم و اراده این مجموعه بر این است که در این حوزه موفق‌تر باشیم.

دیپلماسی انرژی پاسخی دندان‌شکن به تحریم‌هاست

سیدموسی موسوی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه یکی از راه‌هایی که مسیر دور تازه همکاری‌ها را باز می‌کند دیپلماسی انرژی است، گفت: دیپلماسی انرژی از شاخص‌های مهم برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌آید و احیای آن می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد زیرا نفت و گاز شاهرگ کنونی اقتصاد کشور بوده و این اقتصاد متأثر از صادرات نفت و گاز است.

وی افزود: ایران می‌تواند با تکیه بر توان داخلی خود اجرای پروژه‌های نفت و گاز در کشورهای همسایه را به‌عهده بگیرد که افزون‌ بر درآمدزایی و ارزآوری برای کشور، به توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی می‌انجامد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یکی از راهکارهای افزایش فروش نفت را احیای دیپلماسی انرژی دانست و تصریح کرد: احیای دیپلماسی انرژی ضروری است، اگر دیپلماسی انرژی کشور فعال شود بدون‌شک مسیر فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نیز هموار می‌شود.

فعال شدن دیپلماسی انرژی به توسعه صنعت نفت و گاز کمک می‌کند

حسین حسین‌زاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دیپلماسی فعال انرژی در صنعت نفت و گاز ما تأثیرگذار خواهد بود، گفت: در گذشته به موضوع دیپلماسی انرژی به‌ویژه با کشورهای همسایه توجهی نشد که خوشبختانه دیپلماسی منطقه‌ای و انرژی در دولت سیزدهم منطقی و تأثیرگذار بوده است.

وی تصریح کرد: فعال شدن دیپلماسی انرژی و منطقه‌ای برای توسعه صنعت نفت و گاز ما بسیار راهگشاست، همچنین معتقدم اگر تعامل با کشورهای همسایه بیش از این افزایش یابد به رشد صادرات نفت و تحول صنعت نفت کمک خواهد کرد.

وزارت نفت اثبات کرد می‌توان با دیپلماسی انرژی تحریم‌ها را دور زد

عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزارت نفت اثبات کرد که می‌توان با دیپلماسی انرژی تحریم‌ها را دور زد و این وزارتخانه در این خصوص کارنامه قابل قبولی داشته است، تصریح کرد: دیپلماسی انرژی ایران در این دولت جان تازه‌ای گرفته و می‌توان از این طریق اقدام‌های مؤثری انجام داد.

وی اظهار کرد: امروزه در بازارهای انرژی تمامی کشورها به‌دنبال منافع خود هستند و اگر ایران به‌دنبال منافع خود نباشد کشورهای دیگر همچنان از باز پس دادن پول‌های مسدودشده نفت و گاز ایران در حساب‌های خود سر باز می‌زنند، در این زمینه نیز دیگر مراکز و وزارتخانه‌های ذی‌ربط نباید وزارت نفت را در این مسیر تنها بگذارند.

دیپلماسی انرژی کشور احیا شده است

هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به موضوع احیای دیپلماسی انرژی کشور در دولت سیزدهم گفت: ایران باید با همه کشورهای همسایه ارتباط برقرار کند تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.

وی افزود: گاز را از ترکمنستان می‌گیریم و در شرق کشور افت فشار گاز خود را جبران و در ادامه مازاد گاز غرب را به آذربایجان سوآپ می‌کنیم. این یک دیپلماسی انرژی موفق است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: اتخاذ رویکرد دیپلماسی فعال انرژی از سوی این دولت سبب افزایش مشتری‌های نفتی ایران و جهش درآمدهای نفتی کشور شده است.

وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی توفیق‌های خوبی داشته است

مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تاکنون اقدام‌های خوبی در حوزه دیپلماسی انرژی انجام شده است، افزود: به‌عنوان نمونه سفرهای آقای اوجی برای گسترش مبادلات در حوزه انرژی، سفر به ترکمنستان و آذربایجان برای سوآپ گازی، سفر به تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین و. جزو اقدام‌های سازنده وزارت نفت به‌شمار می‌رود، زیرا توافق‌های خوبی میان ایران و این کشورها انجام شده است.

وی با بیان اینکه بازار انرژی بسیار گسترده است و مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در این حوزه تأثیرگذارند، عنوان کرد: ما هر قدر بتوانیم روابط خود را با کشورهای مختلف دنیا گسترده‌تر کنیم به نفع کشور و منافع ملی است.

افزایش صادرات نفت و رکوردشکنی در تولید نفت ایران با وجود ادامه تحریم‌های اقتصادی

احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس با اشاره به توسعه بازار فروش نفت در دولت سیزدهم گفت: بازاریابی، انعقاد پیمان‌ها و توافق‌های جدید در حوزه نفت با کشورهای مختلف، از جمله تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری که با روسیه امضا شد، نشان داد دولت سیزدهم هدف‌گذاری درستی را در توسعه زیرساخت‌های حوزه نفت و انرژی در دستور کار خود قرار داده است.

وی اظهار کرد: افزایش صادرات نفت و رکوردشکنی در تولید نفت ایران با وجود ادامه تحریم‌های اقتصادی از دستاوردهای دولت سیزدهم است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.