استفاده از یک حساب آزمایشی


تراز آزمایشی چیست؟ چه تفاوتی با ترازنامه دارد؟

تراز آزمایشی یکی از مفاهیم دیگری در دنیای حسابداری و مدیریت امور مالی کسب و کارهاست که البته از اهمیت زیادی برای بررسی وضعیت کسب و کارها نیز برخوردار است. اما یک لحظه صبر کنید؛ بسیاری از افراد فکر می کنند تراز آزمایشی نیز نوعی از صورت های مالی هستند، در صورتی که این تفکر یک باور غلط است که در اثر عدم شناخت از صورتهای مالی مطرح شده است.

در این مقاله به طور کامل در مورد تراز آزمایشی صحبت می کنیم و سیر تا پیاز این موضوع را می شکافیم، اما برای شروع باید تعریف درستی از صورت های مالی ارائه دهیم تا قابلیت تفکیک ترازنامه، صورتهای مالی مختلف و تراز آزمایشی را داشته باشیم.

صورت های مالی چه هستند؟

صورت های مالی، گزارش هایی هستند که نتایج فعالیت یک واحد اقتصادی (یک شرکت) را در یک دوره زمانی نشان می دهند. برای تهیه صورت های مالی باید استانداردها و اصول حسابداری در نظر گرفته شوند تا صورت های مالی نمایانگر حقیقت وضعیت یک کسب و کار باشند. نتیجه کار گزارشات دقیق و جامعی خواهد بود که آینه وضعیت یک شرکت است.

صورت های مالی چه هستند؟

صورت های مالی انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر هستند:

  • صورت سود و زیان
  • صورت سود و زیان جامع
  • صورت جریان وجوه نقد
  • ترازنامه

ترازنامه که یکی از صورت های مالی است عموما به اشتباه با تراز آزمایشی یکسان در نظر گرفته می شود. در ادامه به این موضوع می پردازیم و تفاوت این دو را که 2 مفهوم جداگانه هستند بیان می کنیم.

تراز آزمایشی چیست؟

تراز آزمایشی هم یک نوع از گزارشات حسابداری است، اما نمی توانیم آن را جزئی از صورت های مالی بدانیم. صورت های مالی گزارشاتی نهایی هستند که تصمیم گیرندگان یک کسب و کار بر اساس اطلاعات آن ها تصمیمات خود را اتخاذ می کنند اما تراز آزمایشی گزارشی است که صحت ثبت اسناد و دفاتر را اثبات می کنند.

در یک تعریف ساده، تراز آزمایشی فهرستی از نام و مانده حساب های دفتر کل است که اغلب در پایان ماه های مختلف تهیه می شود تا توازن مانده حساب های دفتر کل مورد آزمون قرار گیرد. در این صورت می توان حساب های دفتر کل را به اطمینان کامل برای تهیه صورت های مالی مورد استفاده قرار داد، اما در صورتی که در تراز آزمایشی مشخص شود توازن مانده حساب های دفتر کل برقرار نیست، نمی توان بر اساس آن صورت های مالی صحیح و دقیقی تهیه کرد.

ترازنامه چیست و چه تفاوتی با تراز آزمایشی دارد؟

ترازنامه یکی از پرکاربردترین انواع صورت های مالی اساسی است که وضعیت مالی یک کسب و کار را در پایان دوره مالی نشان می دهد. ترازنامه ها در دو حالت به شکل های حسابی و گزارشی ارائه می شوند.

مهمترین تفاوت میان ترازنامه و ترازآزمایشی این است که در تراز آزمایشی حساب های دائم و موقت آورده می شود، اما در ترازنامه فقط مانده حساب دائمی گزارش داده می شود.

ترازنامه چیست و چه تفاوتی با تراز آزمایشی دارد؟

هدف از تهیه تراز آزمایشی

با در نظر گرفتن تفاوت تراز آزمایشی و ترازنامه می توانیم هدف تراز آزمایشی را نیز مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به اینکه تراز آزمایشی می تواند در پایان هر ماه تهیه شود و ترازنامه تنها در پایان دوره مالی تهیه می شود می توانیم به این نتیجه برسیم که هدف تراز آزمایشی کنترل توازن مانده دفتر کل است و هدف ترازنامه بررسی وضعیت مالی یک شرکت در پایان یک دوره مالی است.

انواع تراز آزمایشی

تراز آزمایشی در شکل های مختلفی تهیه می شود. تراز آزمایشی دو ستونی، تراز آزمایشی چهار ستونی، تراز آزمایشی شش ستونی و تراز آزمایشی هشت ستونی از اشکال اصلی تهیه تراز آزمایشی هستند. تراز آزمایشی در اشکال دیگری هم تهیه می شود.

تراز آزمایشی دو ستونی

تراز 2 ستونی یکی از متداول ترین و ساده ترین انواع تراز است. در این نوع، در 2 ستون بدهکار و بستانکار، تمام حساب های دفتر کل قرار می گیرند. با اینکه در ترازهای آزمایشی می تواند ستون های دیگری مثل گروه، کل، معین یا تفصیل قرار گیرد، اما در نهایت این 2 ستون بدهکار و بستانکار هستند که باید برابر با هم باشند. ستون های دیگر معمولا جهت ارائه اطلاعات مضاعف در کنار این 2 ستون قرار می گیرند.

تراز آزمایشی استفاده از یک حساب آزمایشی چهار ستونی

تراز آزمایشی 4 ستونی علاوه بر دارا بودن ستون های بدهکار و بستانکار، دارای 2 ستون گردش حساب نیز هست. نکته مهم در مورد تمام ترازهای آزمایشی این است که در هر سطر از حساب های تراز آزمایشی تنها یکی از مقادیر بدهکار یا بستانکار مقدار می گیرند اما در ستون های گردش، هر دو ستون می توانند مقدار داشته باشند. در صورتی که اطلاعات دفتر کل صحت داشته باشند و به درستی در تراز آزمایشی 4 ستونی وارد شوند، جمع مانده های 2 ستون گردش حساب نیز مانند ستون های بدهکار و بستانکار با هم برابر می شوند.

انواع تراز آزمایشی

کاربرد تراز آزمایشی 4 ستونی این است که به دلیل برخورداری از ستون های گردش حساب در بسیاری از موارد می تواند به تصمیم گیرندگان کمک بهتری کند.

تراز آزمایشی شش ستونی

در تراز آزمایشی شش ستونی این امکان فراهم می شود که گردش حساب پیش از دوره نیز نشان داده شود. به این معنی که برخلاف آنچه در ترازهای 2 ستونی و 4 ستونی، گردش حساب در یک بازه تاریخی تهیه می شود. برای مثال اگر قصد داشته باشید تراز آزمایشی شش استفاده از یک حساب آزمایشی ستونی 1 مهر تا 30 مهر را تهیه کنید دو ستون اول گردش حساب از ابتدای سال تا 1 مهر را نشان می دهد، 2 ستون بعدی گردش حساب 1 مهر تا 30 مهر و دو ستون استفاده از یک حساب آزمایشی آخر نیز مانده حساب (بدهکار-بستانکار) را به نمایش می گذارند.

تراز آزمایشی هشت ستونی

تراز 8 ستونی ساختاری شبیه به تراز آزمایشی 6 ستونی دارد، با این تفاوت که مانده ابتدای دوره مالی که در نتیجه بستن حساب ها در پایان دوره مالی قبلی به دوره مالی جدید منتقل شده نیز در 2 ستوان مجزا نمایش داده می شود. این اطلاعات برای تصمیم گیری به استفاده کنندگان تراز آزمایشی کمک بیشتری می کنند.

تراز آزمایشی هشت ستونی

تصحیح اشتباهات تراز آزمایشی

برای تهیه تراز آزمایشی باید نام حساب ها و مانده آن ها را در ستون بدهکار یا بستانکار بنویسیم. در نهایت حاصل جمع مانده حساب های بدهکار و بستانکار باید با هم برابر باشند. در استفاده از یک حساب آزمایشی صورتی که مانده ها برابر نباشند، یا در فرآیند ورود مانده حساب ها به ستون های بدهکار و بستانکار اشتباهی رخ داده است، یا اطلاعاتی که در دفتر کل ثبت شده اند دچار مشکل هستند.

در صورتی که در تشخیص ماهیت حساب ها دچار مشکلی هستید خواندن مقاله ماهیت حساب ها را به شما پیشنهاد می کنیم.

عدم برابری در مجموع مانده های ستون های بدهکار و بستانکار در تراز آزمایشی نشان دهنده وجود یک مشکل در امور است. با استفاده از این تراز می توان بسیاری از اشتباهات را در طول دوره مالی شناسایی کرد تا در پایان دوره با مشکلات زیادی رو به رو نشویم. در ادامه به برخی از دلایلی که باعث به وجود این مشکلات می شوند اشاره می کنیم.

ممکن است مشکل از بابت حذف یک حساب از تراز آزمایشی باشد. برای رفع این مشکل باید انتقال همه حساب ها و مانده های صحیح آن ها را از دفتر روزنامه به دفتر کل بررسی کنید.

فعالسازی اکانت تریدینگ ویو و اشتراک آزمایشی

با گسترش جذابیت سرمایه گذاری در بازار های مالی بین المللی و نیاز به ابزارهای تحلیل مالی، کاربران زیادی را به سمت استفاده از وبسایت ها و موسسات تحلیلگر مانند Tradingview ، investopedia، forexfactory و . سوق داده است. وبسایت های تحلیل مالی علاوه بر افزایش دانش تحلیلگری کاربران، روند آتی مارکت های مختلف، سیگنال ها را نیز به کاربران ارائه می دهند. بر این اساس یکی از الزامات موفقیت در بازارهای مالی خارجی استفاده از منابع اطلاعاتی و خبری درست است.

وبسایت و اپلیکیشن تردینگ ویو TradingView با داشتن قابلیت های ویژه ابزارهای تحلیلی، اندیکاتورها و اسیلاتورهای پرکاربرد و همچنین دسترسی به تحلیل هایی مثل تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال، این امکان را به کاربران می دهد که به تحلیل های مناسب در زمینه ترند بازارهای سهام، معاملات آتی، فارکس، رمز ارزها ( ارزهای دیجیتال ) دسترسی داشته باشند.

اشتراک رایگان تریدینگ ویو | تهران کردیت کارت

انواع اکانت های تریدینگ ویو

اکانت تردینگ ویو پلن های (Basic , Pro , Pro+ , Premium) دارد که کاربر بر اساس پرداخت هزینه آن، سطح دسترسی متفاوتی به تحلیل ها دارد. پلن بیسیک صرفا تحلیل های پایه را ارائه داده و پلن های پرو، پرو پلاس و پریمیوم تریدینگ ویو تحلیل های حرفه ای تر را به کاربر ارائه می کنند. دسترسی به تایم فریم های حرفه ای سفارشی، استفاده از چند اندیکاتور، اسیلاتور، قرار دادن چند آلارم و هشدار به صورت موازی و همزمان و سایر امکانات دیگر از آن جمله است.

قیمت انواع اکانت های تریدینگ ویو

اکانت های تردینگ ویو بر حسب سطح دسترسی و انتخاب دوره ماهانه یا سالانه متفاوت است. هزینه اشتراک هر کدام یک از پلن ها به صورت خلاصه در ادامه آورده شده است:
• اشتراک Basic : کاملا رایگان

• اشتراک Pro : ماهانه 14.95 و سالانه 155 دلار (تخفیف 24 دلاری)

• اشتراک +Pro : ماهانه 29.95 و سالانه 299 دلار ( تخفیف 60 دلاری)

• اشتراک Premium : ماهانه 59.95 و سالانه 599 دلار ( تخفیف 120 دلاری)

هزینه پنل های اشتراک تریدینگویو | تهران کردیت کارت

هزینه هر کدام یک از اکانت ها در صورتی که به صورت سالانه خریداری شود، شامل تخفیف بوده و نیازی به تمدید ماهانه ندارد.

هزینه اشتراک تردینگ ویو | تهران کردیت کارت

برای سفارش خرید عادی پلن های پرو، پرو پلاس و پریمیوم تریدینگ ویو، روی گزینه ثبت سفارش زیر کلیک نمایید.

پرداخت سایت خارجی | تهران کردیت کارت

فعالسازی حالت آزمایشی پلن های پرو، پرو پلاس و پریمیوم ( اعتبار یک ماهه)

تریدینگ ویو این امکان را به کاربران خود می دهد که از اکانت های پرو، پرو پلاس و پرمیوم به صورت اکانت آزمایشی ( تریال) یک ماهه استفاده کنند. برای این کار علاوه بر داشتن ایمیل و شماره موبایل معتبر خارجی، ارائه اطلاعات کارت بین المللی مثل ویزا کارت استفاده از یک حساب آزمایشی و مسترکارت با موجودی حداقلی لازم است. همچنین توجه نمایید بعد از اتمام فرصت یک ماهه از اکانت، جهت تمدید استفاده، بایستی هزینه مرتبط با پلن مربوطه پرداخت شود.

برای سفارش فعالسازی حالت آزمایشی( Trial با اعتبار یک ماهه) پلن های پرو، پرو پلاس و پریمیوم تریدینگ ویو، روی گزینه ثبت سفارش زیر کلیک نمایید.

پرداخت سایت خارجی | تهران کردیت کارت

نحوه پرداخت هزینه اکانت های تردینگ ویو و اشتراک آزمایشی

برای استفاده از هر کدام یک از اشتراک های رایگان و پولی TradingView لازم است کاربر روی وبسایت، ایجاد اکانت کند. با داشتن اکانت و تمایل کاربر به استفاده از اشتراک های پرو، پرو پلاس و پرمیوم یا اشتراک Trial آنها، لازم است که مبلغ دلاری مرتبط پرداخت شود. با ثبت سفارش پرداخت آنلاین ارزی و یا فعالسازی اشتراک یکماهه می توانید از این خدمت تهران کردیت کارت استفاده نمایید.

حریم شخصی کاربران

تهران کردیت کارت به حریم شخصی کاربران متعهد می باشد و اطلاعات شخصی مشتریان که توسط تهران کردیت کارت دریافت می شود، صرفا جهت احراز هویت فرد می باشد و هیچ گونه استفاده دیگر از آن نمی شود. دسترسی هر یک از پرسنل مجموعه کردیت کارت به اطلاعات مشتریان بر اساس وظیفه ی وی، سطح بندی شده است. همچنین جهت امنیت پرداخت شما و ارتباط راحتتر در مراحل خرید، آی پی IP شما در سیستم ما ثبت می گردد. ادامه مطلب

8 نشانه آماده بودن شما برای استفاده از حساب واقعی

آیا پیش از این استراتژی‌های خود را در حساب تمرینی یا آزمایشی (اصطلاحاً دمو) امتحان کرده‌اید و اکنون برای استفاده از یک حساب واقعی (لایو) آماده هستید؟ عالی است؛ ولی چگونه مطمئن می‌شوید که برای استفاده از یک حساب واقعی آماده هستید؟ در این مقاله شما را با 8 نشانه آشکار و واضح آشنا می‌کنیم تا بتوانید پول خود را در یک استفاده از یک حساب آزمایشی حساب معامله‌گری واقعی فارکس سرمایه‌گذاری کنید.

می‌توانید خیلی راحت در پلتفرم معاملاتی و با کمک بروکر خودتان معامله کنید.

بروکرها و پلتفرم‌های معاملاتی زیادی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها حساب معاملاتی آزمایشی مخصوص به خودشان را دارند. CTrader، Ninja Trader، MT5 و MT4 چند مورد از پلتفرم‌های معاملاتی هستند.

پیش از اینکه بخواهید از حساب معاملاتی واقعی استفاده کنید، باید با پلتفرم معاملاتی بروکر خود آشنا شوید و از تمام خصوصیات و ویژگی‌های آن را سر دربیاورید. اگر می‌خواهید نهایت بهره را از این پلتفرم ببرید، دانستن شیوه استفاده از این قابلیت‌ها خیلی مهم است. برای شناختن بهترین پلتفرم‌های معاملاتی می‌توانید از متخصصان و مشاوران حرفه‌ای کمک بگیرید.

با ابزارها به‌خوبی آشنا هستید.

علاوه بر اینکه باید هنگام استفاده از بروکر و پلتفرم معاملاتی راحت باشید، باید برای معامله کردن هم از ابزارهای خوبی استفاده کنید. آیا برای معامله از ابزارهای خوبی استفاده می‌کنید؟ تا چه اندازه با این ابزارها آشنا هستید؟ اگر می‌خواهید در میدان معامله‌گری موفق و پیشتاز باشید، باید از ابزارها و منابع اطلاعاتی مطمئن استفاده کنید.

پلن معامله‌گری دارید.

برای کار کردن با حساب آزمایشی یا تمرینی باید یک پلن معامله‌گری ایجاد کنید. این پلن شما را برای کار با حساب واقعی آماده می‌کند. شما باید به‌صورت مداوم روی این پلن کار کنید تا جایی که همیشه نتایج مثبتی برای شما به همراه داشته باشد. یکی دیگر از کارهایی که باید انجام دهید این است که استراتژی‌های معاملاتی گوناگون را امتحان کنید تا متوجه شوید پلن معامله‌گری کنونی شما بهترین گزینه ممکن است. مقاله چگونه یک چک لیست تهیه کنیم؟ به شما کمک می‌کند که معاملات و پلن معامله‌گری

خود را بهبود ببخشید.

4. در شرایط مختلف بازار معامله کرده‌اید.

شرایط بازار فارکس مثل آب و هوای بهاری ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است. بهترین کار این است که قبل از معامله کردن با حساب واقعی، شرایط مختلف بازار فارکس را تجربه کنید. اگر چنین تجربه‌ای نداشته باشید و بازار وارد شرایطی ناآشنا شود، دست و پایتان را گم می‌کنید و در نهایت یا پولتان از دست می‌رود یا معامله‌گری را برای همیشه کنار می‌گذارید. متأسفانه بسیاری از معامله‌گران قبل از یاد گرفتن این درس آسیب می‌بینند. از این رو بهتر است مدتی با حساب آزمایشی معامله کنید و وقتی شرایط مختلف را تجربه کردید، می‌توانید با خاطری آسوده از حساب واقعی استفاده کنید.

با حساب آزمایشی به یک سود پایدار رسیده‌اید.

اگر هنوز با حساب آزمایشی خود به یک سود پایدار نرسیده‌اید، بدانید که زمان استفاده از حساب معاملاتی واقعی فرانرسیده است. توجه داشته باشید که زیان کردن با حساب واقعی به معنای از دست دادن پول است و استفاده از حساب واقعی شوخی نیست.

میزان سود پایداری که باید در حساب آزمایشی به آن دست پیدا کنید، به شما بستگی دارد. کاری که باید با حساب آزمایشی انجام دهید، این است که مطمئن شوید سود خالص شما بیشتر از زیان خالصتان است.

سرمایه کافی برای سرمایهگذاری دارید.

باید سرمایه کافی برای استفاده از حساب واقعی داشته باشید. البته مقدار پولی که به بازار فارکس می‌آورید، نباید به‌قدری باشد که اگر آن را از دست دادید روی زندگی‌تان تأثیر بگذارد. می‌توانید مقداری از پس‌انداز خود را در بازار فارکس سرمایه‌گذاری کنید. البته همیشه توجه داشته باشید که زیان شما با استفاده از حساب واقعی، در واقع از پس‌انداز شما کم می‌کند؛ بنابراین در هنگام ریسک کردن و معامله‌گری مراقب همه چیز باشید.

دانش و مهارت خوبی در زمینه مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گری دارید.

اگر می‌خواهید با استفاده از حساب واقعی معامله کنید، باید دانش و مهارت خود را در زمینه مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گری افزایش دهید. در فارکس هم باید به کسب سود فکر کنید و هم دنبال کاهش زیان خود باشید. مدیریت ریسک بد و روانشناسی ضعیف، می‌تواند زیان شما را بیشتر کند. در هنگام معامله باید به سؤالات زیر پاسخ دهید:

  • می‌دانید که در یک معامله چقدر باید ریسک کنید؟
  • می‌دانید که چه زمانی باید یک معامله زیان‌ده را متوقف کنید یا سود خود را از یک معامله سودآور برداشت کنید؟
  • چگونه به زیان‌ها واکنش نشان می‌دهید؟ آیا عصبی می‌شوید و برای جبران خسارات تهاجمی‌تر معامله می‌کنید؟
  • آیا وقتی در یک معامله سودآور قرار دارید، اندازه لات خود را به‌صورت غیرمنطقی بالا می‌برید؟

قبل از اینکه بخواهید با یک حساب واقعی معامله کنید، باید کنترل عواطف خود را در دست بگیرید و ریسک خود را به‌درستی ارزیابی کنید.

صبور هستید و انتظار ندارید که سریع ثروتمند شوید.

از بزرگ‌ترین اشتباهات افرادی که استفاده از یک حساب آزمایشی شروع به استفاده از حساب واقعی می‌کنند، این است که به‌صورت غیرمنطقی ریسک خود را افزایش می‌دهند و انتظار دارند به‌سرعت با حساب واقعی پولدار و موفق شوند. متأسفانه چنین تفکراتی در بازار فارکس جواب نمی‌دهد. اگر شما در یک حساب آزمایشی 100 هزار دلاری، 0.01 لات معامله می‌کردید، چرا می‌خواهید ناگهان در یک حساب واقعی 1000 دلاری 1 لات معامله کنید؟

موفقیت در بازار فارکس طول می‌کشد، به تعهد و انضباط شخصی نیاز دارد. اجازه ندهید که حرص یا ترس شما را وادار به گرفتن تصمیم‌های اشتباه کند. صبر، تعهد و سخت‌کوشی نشانه‌های واقعی برای آمادگی شما برای استفاده از یک حساب معاملاتی واقعی است.

یک نکته: اگر در هنگام استفاده از حساب واقعی شکست خوردید، دوباره از حساب آزمایشی استفاده کنید.

اگر حساب واقعی را باز کردید ومتوجه شدید که میزان زیان‌ها بیشتر از میزان بردهای شماست، ممکن است به‌صورت تهاجمی معامله کنید و به امید جبران سریع زیان‌ها، تصمیم‌های غیرمنطقی بگیرید. این کار، اشتباه بسیار بزرگی است. با این کار تمام منابع مالی خود را از دست می‌دهید. در این شرایط بهتر است دوباره از حساب آزمایشی استفاده کنید. این بار اشتباهات خود را زیر نظر بگیرید و استراتژی‌های جدیدی برای رفع این اشکالات ایجاد کنید. اگر به این صورت عمل نکنید، مطمئن باشید که حساب شما خالی خواهد شد.

معرفی حساب دمو مزایا استفاده از یک حساب آزمایشی و معایب آن

حساب دمو بعنوان یکی از راه های ترید آزمایشی شناخته می شود. توصیه می شود افرادی که در بازارهای بورس و تریدینگ هیچ تجربه ای ندارند، کار خود را با حساب دمو آغاز کنند. حساب استفاده از یک حساب آزمایشی دمو بصورت آزمایشی و رایگان است اما بسیاری از قابلیتهای یک حساب واقعی در آن مشاهده می شود. در این مقاله قصد داریم با حساب دمو و کار با آن آشنا شویم.

چرا حسابهای دمو رایگان هستند

کارگزار قصد دارد شما با تمام جزئیات و فوت و فن های یک حساب معاملاتی آشنا شوید و بتوانید معاملات بی خطر را تجربه کنید. پس از کار در آن ممکن است شما نظر مثبتی به آن پیدا کنید و پول واقعی خود را در اختیار آنها قرار دهید.

معرفی حساب دمو مزایا و معایب آن

با استفاده از حساب دمو می توانید با ساختار معاملات آشنا شوید و مهارتهای موردنیاز برای معامله گری را بیاموزید. قبل از اینکه پول واقعی را وارد این کار کنید، باید با حساب دمو کار کنید تا به سیستمی سودآور برسید.

باید بر روی ایجاد عادات خوب متمرکز باشد. باید در بازارهای مختلف تجربه کسب کنید و بیاموزید روشها و استراتژی های خود را با تغییر رفتار بازار تغییر و تطبیق دهید.

تلاش کنید بین ۶-۱۲ ماه در حساب دمو به سود برسید. تا قبل از این مدت زمان و رسیدن ثبات در حساب دموی خود، اقدام به باز کردن یک حساب معاملاتی واقعی نکنید.

معرفی حساب دمو مزایا و معایب آن

مشکلات کار با حسابهای دمو

ترید در دمو باعث وسوسه شدن شما در مقابل تریدرهای واقعی و مبالغ واقعی می شود. به گفته ی افرادی که در دمو کسب تجربه کرده اند، ترید در حساب دمو نوعی تلف کردن زمان است.

معامله گران معتقدند هیچ گاه نخواهید توانست در حساب دمو، قابلیت های واقعی برای تریدنگ را بیاموزید. تنها می توانید قابلیتهای حساب های معاملاتی را بیاموزید. زمانی که با این قابلیت ها آشنا شدید و حساب اصلی خود را ایجاد کردید، دیگر نیازی به حساب دمو ندارید و باید آن را کنار بگذارید.

اعتماد بنفس شما برای ورود به تریدنیگ با استفاده از حساب دمو افزایش می یابد اما برخی ویژگی ها را هنوز تجربه نکرده اید که در ترید واقعی تجربه می کنید. ویژگی هایی مانند ترس، عصبانیت و حرص و طمع و غیره، ویژگی هایی هستند که در ترید واقعی تجربه خواهید کرد. مهارتهای اصلی شما زمانی پرورش می یابد که وارد تریدنگ واقعی شوید.

معرفی حساب دمو مزایا و معایب آن

آمادگی بیشتر برای کار با حساب واقعی

برای تست میزان آمادگی خود به منظور ورود به تریدینگ و کار با حساب واقعی، با حداقل مقداری که کارگزار مجاز دانسته یک حساب ریل افتتاح کنید. تلاش کنید حداقل به مدت ۹۰ روز با کمترین میزان ممکن ترید کنید. اگر طی این مدت توانستید آن را افزایش دهید، ۲۰ درصد به مقدار حساب و حجم معامله اضافه کنید. درصورتی که حساب شما بطورمرتب کاهش پیدا کرد، با این حقیقت کنار بیایید.

برای افتتاح حساب دموی بورس ایران به http://www.irvex.ir سایت مراجعه کنید. برای افتتاح حساب دمو در بازارهای خارجی، یک کارگزار و بروکر خارجی را در گوگل جستجو کنید و حساب دموی موردنظر را افتتاح کنید.

درطول آموزش معامله گری و بورس ، امیدواریم بتوانید بدرستی استفاده از یک حساب آزمایشی از حساب دمو استفاده کنید و در آن کسب تجربه کنید و دچار اشتباه و شتاب زدگی نشوید. همچنین پیشنهاد میشود مطلب انتخاب و اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال را بخوانید

بازکردن حساب کاربری در متاتریدر چگونه است ؟

متاتریدر 5 اجازه کار با دو حساب آزمایشی و واقعی را به سرمایه گذاران میدهد. حساب دمو یا آزمایشی به کاربر امکان کار با سامانه را به صورت آزمایشی و بدون هیچ سرمایه گذاری می استفاده از یک حساب آزمایشی دهد. با حساب آزمایشی، کاربر امکان پیاده سازی استراتژی های خود را داشته و تمامی قابلیتهای حساب واقعی به کاربر ارائه میشود. با این تفاوت که در حساب آزمایشی هیچ سود یا زیانی واقعی شکل نمیگیرد.

گزینه Open an Account را از منو فایل ( File ) یا پنجره راهبر ( Navigator ) باز کنید. فرایند باز کردن حساب شامل چندین گام است که شرح آنها در ادامه آمده است.


اولین گام باز کردن حساب انتخاب سرور برای اتصال است. فهرست سرورها در پنجره نمایش داده خواهد شد؛ نام سرور و نام شرکت. دکمه Scan سرعت اتصال به سرور را آزمایش میکند. به محض آنکه سرور را انتخاب کردید، دکمه Next ظاهر خواهد شد.


Existing trade account : (انتخاب حساب کاربری که وجود دارد و برای شما صادر شده است.) اگر این گزینه انتخاب گردد نام کاربری ( Login ) ورمز عبور ( Password ) خود را وارد کنید. سرور انتخاب شده در قسمت زیر نمایش داده میشود. شما بایستی اجازه دسترسی با مشخصات کاربری خود را در سرور مربوطه داشته باشیدکه توسط شرکت کارگزاری برای شما ایجاد میشود.

New demo account : (حساب آزمایشی جدید)، اگر این گزینه را انتخاب کنید گزینه next ظاهر میشود. پس از فشار دادن این دکمه، شما به صفحه دیگری برای ایجاد حساب میروید.

New real account : (درخواست حساب واقعی)، ساختن حساب واقعی از طریق تماس با شرکت کارگزاری امکانپذیر است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.