انباشت سرمایه چگونه اتفاق می افتد؟


بودجه در بستر التهابات جامعه / مطالبات جامعه فراتر از آن است که بتوان با تدوین بودجه یکساله به آن پاسخ داد

رکنا اقتصادی: دکتر محمود جامساز، اقتصاددان در پاسخ به این که آیا بودجه سال 1402 قادر به پاسخگویی به مطالبات انباشت شده جامعه خواهد بود؟ گفت: شواهد حاکی از آن است که مطالبات جامعه فراتر از آن است که بتوان با تدوین برنامه مالی یک ساله دولت به آن پاسخ داد و در نهایت باید گفت اقتصاد کشور به قدری تضعیف شده است که با شرایط کنونی شاید امیدی به سامان بخشی آن نباشد.

به گزارش رکنا، دی ماه سال 1400 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بودجه به زبان ساده» به بررسی لایحه بودجه 1401 پرداخت و کارشناسان این مرکز عنوان کردند؛ کسری بوجه 1401 بین 300 تا 600 هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه با شرایط سختی مواجه است. این در حالی است که در گزارش جدید دیوان محاسبات کشور، روند میزان کسری بودجه در شش‌ ماه نخست امسال کاهشی بوده است.

پرسشی که مطرح می شود این است که باتوجه به نزدیک شدن به زمان تحویل بودجه 1402 و با در نظر گرفتن کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد ملی در پی ناآرامی های اخیر، آیا در نیم سال دوم امسال از لحاظ بودجه با مشکلاتی روبه رو خواهیم شد و احکام آن اجرایی خواهد شد؟

طبق آمار رسمی در پایان سال 1400 تورم 40/2 دهم درصد و در انباشت سرمایه چگونه اتفاق می افتد؟ تیر ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه 54 درصد اعلام شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر تورم بیش از این ارقام است و تورم سبد معیشتی مردم را در بر نمی گیرد. تورم سبد معیشتی مردم بین 150 تا 500 درصد افزایش یافته است و برخی از کالاهای اساسی در یک سال اخیر 5 برابر افزایش یافته است. در این شرایط بودجه ریزی سال 1402 به چه سمتی خواهد رفت؟!

در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان را بخوانید:

محمود جامساز

متاسفانه طی بیش از 4 دهه همواره بودجه های سالیانه در برگیرنده مصارف عمومی مسرفانه بوده است

دکتر محمود جامساز، اقتصاددان در ابتدا گفت: بودجه سالیانه نشان دهنده سیاست های مالی دولت در جهت اهداف اقتصادی و اجتماعی در یک دوره کوتاه مدت است. برنامه مالی دولت برای دستیابی به این اهداف در یک سال مالی تنظیم می شود. به عبارت دیگر بودجه سند دخل و خرج سالیانه دولت ها است. ساختار بودجه سالیانه با عنوان سند دخل و خرج سالیانه دولت ها، بیانگر دانش و بینش بودجه ریزان یا عدم آگاهی آنها از مبانی اصولی و علمی بودجه ریزی و مبین ضعف یا قوت قوه مجریه در اداره امور کشور است.

بودجه عملیاتی دولت لازم است در برگیرنده مصارف عمومی واقعی و احتراز از هرگونه هزینه های مسرفانه و بدون تحمیل هزینه های غیربودجه ای صرفا بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع و نیازهای واقعی و نگاه توسعه گرا تدوین شود. در برآورد طرف منابع نیز باید از بیش برآوردهای متوهمانه و غیرواقعی در راستای تراز بودجه حذر شود.

وی ادامه داد: یکی از موارد قوت بودجه تنظیم آن براساس عملکرد قیمت تمام شده فعالیت ها و محصولات و خدمات است که بودجه ریزان را در تخصیص منابع یاری می دهد. متاسفانه طی بیش از 4 دهه همواره بودجه های سالیانه در برگیرنده مصارف عمومی مسرفانه و هزینه های غیربودجه ای و بیش از برآورد منابع روبرو بوده است. لذا هزاران میلیارد تومان کسری پنهان را در بطن خود داشته است که تبعات شیوه تامین آن تورم روزافزون، کاهش ارزش پول ملی، تنازل قدرت خرید مردم و گسترش فقر بوده است. در مرحله اجرا عدم رعایت انتظام بودجه خود نیز مشکل آفرین بوده و اصل 55 قانون اساسی ناظر بر اینکه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد، نادیده انگاشته شده است.

مطلب مهم دیگر این که بودجه سالیانه مقطعی یک ساله از برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی است که باید با آن هماهنگ و در جهت دستیابی به اهداف آن تدوین شود که متاسفانه هیچ یک از موارد گفته شده در بودجه ریزی های سالیانه لحاظ نمی شود. از طرفی بر تعداد اجزا، بندها و تبصره های بودجه نسبت به سال گذشته افزوده می شود و بودجه را حجیم تر می کند.

تنها 30 درصد از احکام قانون بودجه 1400 اجرایی شده است

مشخص نیست این حجم از کسری بودجه از چه منابعی تامین شده است؟

این اقتصاددان تاکید کرد: جمع بودجه کل 1401نسبت به سال گذشته 30 درصد و بودجه عمومی 14 درصد افزایش داشته است. این نشان دهنده افزایش بودجه سال به سال است که البته امسال نسبت به سال قبل کمتر از سال های گذشته افزایش یافته است.

اخیرا گزارش تفریغ بودجه 1400 از سوی دیوان محاسبات کشور، به عنوان بازوی نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که نشان دهنده ضعف ها و قصور در اجرای قانون بودجه است. به موجب این گزارش تنها 30 درصد از احکام قانون بودجه 1400به صورت کامل اجرایی شده است و 19 درصد احکام اصولا به مرحله اجرا نرسیده و سایر احکام هم به طور ناقص اجرا شده است. عملکرد بسیاری از شرکت های دولتی، حسابرسی عملیاتی نشده و به مجمع عمومی آنها هم گزارش نشده است.

در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است؛ پیش بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان 464 هزار میلیارد تومان بوده که در عمل کسری محقق شده به 205 هزار میلیارد تومان رسیده، اما مشخص نیست این حجم از کسری از چه منابعی تامین شده است؟

کسری بودجه از محل ورود پول پرقدرت به چرخه اقتصادی کشور تامین شده است

وی ادامه داد: نگاهی به افزایش پایه پولی 145/8 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 نسبت به سال 1399 که مؤید افزایش میانگین 397 میلیارد تومان در روز است و افزایش 1265 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در سال 1400 نسبت به سال 1399 که نشانگر افزایش میانگین روزانه 3465 میلیارد تومان است نشان می دهد این کسری ها از محل ورود پول پرقدرت به چرخه اقتصادی کشور تامین شده است و چون بخش واقعی اقتصاد از آن سهمی نبرده است، تورم که زاینده بسیاری از مصائب اقتصادی، تألمات اجتماعی و در نهایت بی ثباتی نظام سیاسی است حادث شده است.

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که گزارش تفریغ بودجه سالیانه عمدتا منعکس کننده کاستی های بودجه و ضعف های اجرایی از جمله تخلفات بودجه و ارزیابی عملکرد مجریان است، باید در راستای شفافیت و عملکرد بودجه سال بعد مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

دیوان محاسبات کشور پیشنهادات اصلاحی نیز در مورد رابطه مالی نفت و دولت، ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده، حقوق گمرکی و مالیات، حقوق و دستمزد و منابع ارز ترجیحی، هدفمندسازی یارانه ها ، بهداشت، سلامت و عملکرد تسهیلات تکلیفی و موارد دیگری را ارائه نموده تا در تدوین بودجه 1402و همچنین در برنامه توسعه هفتم لحاظ شود.

عدم پاسخگویی دولت به مطالبات مردم جامعه را ناآرام ساخته است

جامساز در پاسخ به این پرسش که آیا بکارگیری الزمات علمی در تکوین یک بودجه عملیاتی مبتنی بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات و تخصیص بهینه منابع با نگاه توسعه گرا با هدف تامین منافع ملی و رفاه عمومی جامعه در وجود یک ساختار معیوب بی نظم اقتصاد سیاسی رانتی امکانپذیر است؟ گفت: مسلما شناسایی جامعه هدف در ابعاد گوناگون آن بیش از هر اقدامی در تدوین طراحی برنامه ریزی های آینده الزامی است. متاسفانه مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی کشور از این ظرفیت بی بهره است. اگر جامعه هدف مردم هستند که طی سالها از یک سیاست گذاری مبتنی بر رفاه محروم بوده و تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید آنها زندگی را به کامشان تلخ کرده است و مطالبات اقتصادی و اجتماعی آنها را انباشته تر ساخته و لذا دولت را قادر به پاسخگویی این مطالبات نمی دانند.

عدم پاسخگویی دولت به مطالبات مردم خشم آنها را برانگیخته است و جامعه را ناآرام ساخته و در چنین شرایطی دولت در تدارک تدوین لایحه بودجه سال 1402 نیز باید باشد تا آن را در مهلت مقرر قانونی تا 15 آذر به مجلس تقدیم کند.

وعده و وعیدهای دولت سیزدهم به سرانجام نرسید

جامساز با بیان اینکه در تدوین لایحه بودجه 1402 شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار متفاوت از زمان تدوین لایحه بودجه سال جاری است، گفت: در آن برهه ای که بودجه سال جاری تدوین شد، گرچه اعتراضات صنفی ناظر بر مطالبات اقتصادی مستقل از یکدیگر و هماهنگ به کف خیابان ها کشیده شده بود، اما جامعه بدین سان ملتهب نبود که دولت را در تدوین بودجه با شرایطی بحرانی روبرو سازد.

هنوز اعتراضات گسترده توام با آتش خشم جوانان از زیر انبوه خاکستر مطالبات فروخفته، شعله ور نشده بود. هنوز مسئولین مخاطراتی را که از سر دادن شعارهای توخالی و وعده های بی سرانجام داده بودند را درک نمی کردند و به سیاست های خود ادامه دادند. زیرا احساس مسئولیت و پاسخگویی مسئولین طی سالها مفهوم خود را از دست داده است و هیچ مسئول و مدیر طراز اول یا منصوبین پست های کلیدی به سبب سوء تدبیر و مدیریت ناکارآمد مورد مواخذه قرار نمی گیرد. لذا بی پروا و بی توجه به عدم وجود منابع و ملزومات با اعلام وعده و وعیدهای بی سرانجام، اعتماد جامعه به ویژه نسل جوان را انباشت سرمایه چگونه اتفاق می افتد؟ از خود زائل می کند.

وزیر مسکن و شهرسازی، ساخت پروژه بزرگ مسکن ملی را وعده داده بود، اما پس از گذشت یک سال با توجیهی ساده از عدم تامین منابع مالی اجرای پروژه سخن گفت، در حالی که مسئولیت شکست آن متوجه وزیر است که با فرافکنی خود را از مسئولیت مبری می کند.

سایر وعده های دولت سیزدهم درخصوص کاهش شیب تورم، از بین بردن گرانی، تلاش در کاهش فقر، حل مشکل بیکاری، راه اندازی یا افزایش ظرفیت های خالی تولید، هدایت نقدینگی به سمت تولید، شفاف سازی در حوزه تصمیم سازی و اجرا، پایان دادن به فساد گسترده و در خدمت گرفتن دیپلماسی برای معیشت مردم، تاسیس صندوق بیمه یا صندوق جبران خسارات برای کسانی که در بورس متضرر شدند و وعده و وعیدهای دیگر نیز به سرانجام نرسید و اگر شعله امیدی کورسو می زد، نیز به خاموشی گرایید.

نرخ مشارکت زنان یک پنجم نرخ مشارکت مردان است

نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است

نرخ بیکاری مردان جوان با تحصیلات عالی 13/8 درصد است

این اقتصاددان تاکید کرد: تغییر و تحول جمعیت از سال 57 نشانگر افزایش تعداد جمعیت از 35 میلیون نفر به 84 میلیون نفر تا امروز نسلی را پدید آورده است که خواست ها، ترجیحات و نیازهایش متفاوت از نسل قبل از انقلاب است. شوربختانه مسئولین قدرت شناسایی نیازها و خواسته های نسل جوانی که در نهادهای آموزشی خود، پرورش داده اند را ندارند. این نسل نسبت به نسل قبل از انقلاب بسیار بهتر اندیشه می کند، فراتر می بیند و آگاهانه تر درک می کند.

نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می دهند که از تبعیض ساختاری علیه خود در همه حوزه ها اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به ستوه آمده اند. علاوه بر تبعیض های اساسی که وجود دارد، آمارهای سازمان برنامه در سال 1400نیز نشان از تبعیضات گسترده دارد. بدین مفهوم که نرخ مشارکت زنان 13/3 درصد یعنی یک پنجم نرخ مشارکت مردان است. نرخ بیکاری زنان 16درصد یعنی دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است و تاسف انگیزتر این که نرخ بیکاری مردان جوان 18 تا 35 سال عمدتا با تحصیلات عالی 13/8درصد و نرخ بیکاری زنان در رده سنی و تحصیلی مشابه 28/3 درصد گزارش شده است.

86 درصد جمعیت کشور را نسل پس از انقلاب تشکیل می دهند

جامساز تاکید کرد: نکته قابل توجه این است که به موجب آمار رسمی، 86 درصد جمعیت کشور را نسل پس از انقلاب تشکیل می دهند که دست پروده همین نظام و تحت نهادهای آموزشی در چهارچوب انقلاب فرهنگی آموزش دیده اند، اما امروزه دسترسی جوانان به رسانه های اجتماعی، آموزه های جمهوری اسلامی را به چالش کشیده، جوان امروز از نسل اینترنت و فنآوری های مدرن و نوین است و شب و روز در فضای مجازی سفر می کند و بر دانش و بینش خود می افزاید.

دانش و بینشی که فرسنگ ها از آموزه های نهادهای آموزشی جمهوری اسلامی در سایه سنگین تعلیمات ایدئولوژیک از کودکستان تا دانشگاه فاصله دارد. این نسل جهانی شده و کشور خود را با جهان پیشرفته مقایسه می کند. آنها حتی در مقابل والدین خود ایستاده اند، زیرا والدین آنها طی چهار دهه در برابر سیاست های ناکارآمد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دولت ها منفعلانه عمل کرده و سکوت و صبر پیشه کرده اند.

در چنین شرایطی منطقی ترین اقدام دولت در تنظیم بودجه سال آینده، تغییر اولویت ها است

این اقتصاددان افزود: اینک پس از بی پاسخ ماندن سال ها مطالبات اقتصادی اصناف مختلف که به اعتراضات صنفی خیابانی منجر شد به یکباره با جرقه ای، آتش فروخفته خشم زنان و مردان نوجوان و جوان، ناشی از ناامیدی نسبت به حال و آینده، فقر روزافزون خانواده، بیکاری، تبعیض و دیگر مصائب اقتصادی و اجتماعی زبانه کشیده و با تداوم اعتراضات خود که اعتصابات برخی از صنایع و اصناف را نیز در پی داشته، چالش بزرگ سیاسی و اقتصادی را برای دولت رقم زده اند که مسلما بر تعیین اهداف اقتصادی و اجتماعی بودجه سال آینده مؤثر است و آن را از بودجه های پیشین متمایز می سازد.

البته قابل ذکر است که بسیاری از احکام بودجه سال جاری نیز متأثر از اعتراضات و اعتصابات کنونی اجرا نخواهد شد و جابجایی ردیف های بودجه در این راستا نیز دور از انتظار نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی منطقی ترین اقدام دولت در تنظیم بودجه سال آینده، تغییر اولویت ها است، گفت: باید دید اولویت های دولت در چه حوزه هایی است. آیا در این فضای التهاب آلود اجتماعی هنوز شرکت های با ماهیت غیردولتی و نهادهای فرادولتی در ردیف مصارف بودجه از جایگاه پیشین خود برخوردارند؟ یا هزینه های رفاهی جایگزین آن ها خواهد شد؟ آیا بودجه با هدف ایجاد تعادل منطقی بین لزوم مهار تورم، اصلاح مالی، رشد اقتصادی، احیای اقتصادی، رفع نیازها و مطالبات جامعه بسته می شود؟

براین اساس لازم است که مصارف و منابع در راستای اهداف فوق به درستی تدوین شود. گسترش اعتراضات و اعتصابات بدون شک از بسیاری از ظرفیت های تولیدی خواهد کاست. لذا اهداف مالیاتی باید تغییر کند.

از فرار مالیاتی 150 هزار میلیارد تومانی جلوگیری شود

بودجه یکساله قادر به پاسخگویی به مطالبات انباشت شده جامعه خواهد بود؟

جامساز گفت: آقای رئیسی از فرار مالیاتی 120 تا 150هزار میلیارد تومانی خبر داد. قطعا این گریز در بازارهای موازی غیرتولیدی، دلالی و سوداگری اتفاق می افتد که باید در صف مؤدیان طراز اول و اصلی مالیاتی قرار گیرند و از فشار مالیاتی بر بخش واقعی اقتصاد کاسته شود. ضمن اینکه هرچه هزینه فعالیت بازارهای موازی بالاتر رود، از حجم این بازارها کاسته می شود که به نفع اقتصاد کشور است. با همه این احوال بودجه باید در جهت اهداف اقتصادی و اجتماعی در یک دوره یکساله تدوین شود.

وی در آخر در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه یکساله قادر به پاسخگویی به مطالبات انباشت شده جامعه خواهد بود؟ گفت: شواهد حاکی از آن است که مطالبات جامعه فراتر از آن است که بتوان با تدوین برنامه مالی یک ساله دولت به آن پاسخ داد و در نهایت باید گفت اقتصاد کشور به قدری تضعیف شده است که در شرایط کنونی شاید امیدی به سامان بخشی آن نباشد. در چنین شرایطی لایحه بودجه 1402 چنانچه گستره اعتراضات و اعتصابات ادامه یابد و بر حجم تحریم ها افزوده شود، با اولویت مهار اعتراضات و التهابات جامعه تدوین خواهد شد، هرچند با کسری های نجومی روبرو شود.

در خیابان هیچ مشکلی حل نمی‌شود

در خیابان هیچ مشکلی حل نمی‌شود

کبنا ؛در شرایطی که اعتراضات اخیر در کشور در حال فروکش کردن است و اوضاع روبه آرامش می‌رود جامعه با این سوال مواجه است که تصمیم گیران جامعه باید چه رویکردی در پیش بگیرند که علاوه بر اینکه رضایت درونی در بین افراد جامعه افزایش پیدا کند دیگر چنین بحران‌هایی در کشور به وجود نیاید. سوالی که از جنبه‌های مختلف باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. ابهری معتقد است: «من معتقدم در خیابان هیچ مشکلی حل نمی‌شود و هرکس بگوید ما این مشکل را در خیابان حل می‌کنیم دشمن جوانان ما و امنیت و رفاه جامعه و کشور است. باید این مسائل در کرسی‌های آزاداندیشی که قرار بود سال‌های قبل گذاشته شود و در زمان تولد جوانمرگ شد بیان شود. قرار دادن کرسی‌های آزاداندیشی و ایجاد گفتمان و آزادی بعد از گفتمان می‌تواند راهگشای حل این مشکلات باشد وگرنه هرکسی در خیابان به دنبال آزادی و یا تکامل و رشد فکری باشد یقیناً یا اشتباه می‌کند و یا غرض دارد. با این وجود امروز برخی از فرزندان مسئولان به شکلی زندگی می‌کنند که نسل جدید را نسبت به آن حساس کرده است.»
به گزارش کبنا، دکتر مجید ابهری، جامعه‌شناس و رفتارشناس اجتماعی در گفت‌وگو با آرمان ملی به این موضوعات پرداخته که در ادامه ماحصل آن را می‌خوانید.
در شرايطي که اعتراضات فروکش کرده و جامعه به سمت آرامش حرکت مي‌کند تصميم گيران جامعه بايد چه رويکردي را در دستور کار خود قرار بدهند که ديگر شاهد چنين بحران‌هايي در جامعه نباشيم؟
در حوادث جاري که نسل‌هاي دهه‌هاي هفتاد و هشتاد و نود اصلي‌ترين اجزاي اجرايي آن بودند نکته‌اي که وجود داشت عدم شناخت نسل‌هاي يادشده از وقايع و حوادث تاريخي و ضعف تجربه‌هاي آنها بود. از سوي ديگر حجم انبوه تبليغات رنگارنگ دشمنان در فضاي مجازي وشبکه‌هاي ماهواره‌اي مزيد بر علت شد و بحران را تشديد کرد. اين در حالي است که ضعف مديريت‌هاي گذشته و انباشت خطاهاي تلنبار شده روي هم و رانت خواري‌ها و ويژه خواري‌ها و سوءاستفاده از امضاهاي طلايي و تورم و گراني‌هاي ناشي از 3 دهه تحريم‌هاي ظالمانه استکباري فشار زيادي را بر اقشار کم درآمد و ضعيف وارد کرده است. نکته مهم اين بود که در شعارهاي اين روزها حرفي از زخم‌هاي ناسور و دردهاي کهنه نيازمندان به ميان نمي‌آيد و خواسته‌هاي لاکچري بر خواست‌هاي مردم پيشي گرفته‌اند. رياست قوه قضا در ميان حرف‌هايشان از تبديل تهديدها به فرصت سخن گفته بود و چه بجا و منطقي بود. اگر قرار باشد فرصت‌هاي موجود از دست رفته و به بهره‌برداري منطقي سوق نيابد حاصل اين همه اتلاف انرژي چيست؟ واقعيت اين است که اگر از حوادث اخير درس نگرفته و تجربه نياموزيم اين حرکات فقط اتلاف انرژي و فرصت قلمداد خواهند شد. و چه خوش سرود آن شاعر که: «اگر پند خردمندان به شيريني نياموزي/فلک آن پند را با تلخي دهد روزي.» به همين دليل اگر از تجارب تلخ اتفاقات اخير درس نگرفته و در خلق و بهره گيري از فرصت‌ها غفلت کنيم؛ بايد منتظر آن روزهاي تلخ باشيم که نتايج اين فرصت‌سوزي‌ها را همراه با سيلي تاريخ ياد گرفته و مرور کنيم. در همين روزها که کشور ما دربعضي از شهرها مواجه با ناآرامي‌هاي مختلفي بود کشور همسايه ما ترکيه بعنوان يکي از قطب‌هاي گردشگري منطقه مواجه با يک حرکت تروريستي بود که به قيمت جان حداقل 7 نفر و جراحت ده‌ها نفر تمام شد. ضمن همدردي با خانواده‌هاي قربانيان اين حادثه تلخ و غير انساني و طلب آمرزش براي شهداي حرم شاهچراغ بايد عرض کنم کشوري که در ظاهر از آرامش سياسي و اجتماعي برخوردار است ناگهان در کوران يک حادثه تروريستي قرار مي‌گيرد اما در کشور ما به‌رغم تمامي مشکلات نهادهاي امنيتي و پليسي در اوج اقتدار و آرامش از حريم رفاه فکري جامعه پاسداري کرده و با دقت مراقب تحرکات تروريستي هستند.
تحليل شما از اتفاقي که اين روزها براي برخي روحانيون در معابر عمومي رخ مي‌داد و به«عمامه پراني» موسوم شده بود چيست؟ انباشت سرمایه چگونه اتفاق می افتد؟
عمامه‌پراني به‌عنوان مولود اين روزها ممکن است براي نسل‌هاي حاضر در خيابان جديد باشد اما براي ما که عمامه پراني عبدا. نوري (وزير کشور وقت اصلاحات را در نماز جمعه)و ده‌ها مورد ديگر را در نقاط مختلف ديده‌ايم اين صحنه‌ها دل آزار و ناپسند و تکراري است. يک روحاني که عمامه‌اش در کوچه و خيابان از سرش به زمين مي‌افتد فردي معمولي و از جنس مردم عادي است وگرنه خدم و حشم و اسکورت وي چنين اجازه‌اي به کسي نمي‌داد. از نگاه رفتاري نسل‌هايي که امروز در خيابان‌ها مشاهده مي‌شوند نسل‌هايي هستند که نه در پيروزي انقلاب و نه در جنگ حضور داشته‌اند بلکه نسل‌هايي از دهه‌هاي 70 و 80 و 90 هستند؛ کساني که پدر و مادر آن‌ها وظيفه رنگين کردن سفره‌هايشان را برعهده دارند و آن‌ها در سفره آماده حاضر شده و رفته‌اند. ازاين‌جهت به آن‌ها نسل Z مي‌گوييم که آن‌ها نه در حال تحصيل هستند و در حال زحمت، 2 يا 3 سال به‌صورت آنلاين محصل بوده‌اند و غيرحضوري درس‌خوانده و به کلاس بالاتر رفته‌اند. از جهت ديگر نيز نه تخصص و نه اشتغالي دارند لباس و غذايشان آماده بوده و دچار انرژي‌هاي نهفته گشته‌اند. از نگاه ديگر از لحاظ هيجان‌هاي رفتاري طيف سني يادشده نيازمند تخليه انرژي هستند، اگر به ورزش‌هاي موردعلاقه و توجه آن‌ها نظري بيندازيم، ورزش‌هايي از جمله جامپينگ و غواصي و کايت‌سواري و امثال آن‌ها همه و همه در زمينه هيجان‌آوري و تخليه آن به اجرا درمي‌آيد. وقتي خانواده و نهادهاي مسئول و متصدي امکان تخليه انرژي را براي آنها فراهم نکنند آن‌ها به دنبال تخليه انرژي خود مي‌روند و همچنين اگر ما به آنها الگوهاي رفتاري ارائه نکنيم خودشان بر اساس نيازهاي غريزي به دنبال پيدا کردن الگوهاي رفتاري رفته و سلبريتي‌ها را به عنوان نمادهاي اخلاقي خود انتخاب مي‌کنند. با توجه به مجموعه نکات گفته‌شده و از طرفي با توجه به فشار اقتصادي که به جامعه و اين‌گونه افراد وارد مي‌شود و ازيک‌طرف جوانان در اينستاگرام صفحه بچه پولدارها را ايجاد کرده و سبک زندگي لوکس و گران‌قيمت خود را نشان مي‌دهند، درحالي‌که اکثريت آنها حتي قادر به رفتن به يک سينما نيستند. اين فاصله طبقاتي که ناشي از برخي رانت‌خواري و کسب درآمدهاي نامشروع و نجومي هستند باعث مي‌شوند جوانان نسبت به نداشته‌هاي خود تحريک‌شده و اين‌گونه خلأها را در جامعه به نمايش بگذارند. در تمام دنيا گفتمان به‌عنوان يک راهکار در دانشگاه‌ها و مدارس وجود دارد.
چگونه مي‌توان با رويکرد گفتماني از چالش‌هاي کنوني عبور کرد؟
من معتقدم در خيابان هيچ مشکلي حل نمي‌شود و هرکس بگويد ما اين مشکل را در خيابان حل مي‌کنيم دشمن جوانان ما و امنيت و رفاه جامعه و کشور است. بايد اين مسائل در کرسي‌هاي آزادانديشي که قرار بود سال‌هاي قبل گذاشته شود و در زمان تولد جوانمرگ شد بيان شود. قرار دادن کرسي‌هاي آزادانديشي و ايجاد گفتمان و آزادي بعد از گفتمان مي‌تواند راهگشاي حل اين مشکلات باشد وگرنه هرکسي در خيابان به دنبال آزادي و يا تکامل و رشد فکري باشد يقيناً يا اشتباه مي‌کند و يا غرض دارد. با اين وجود امروز برخي از فرزندان مسئولان به شکلي زندگي مي‌کنند که نسل جديد را نسبت به آن حساس کرده است. در شرايط کنوني نزديک به5 هزار نفر از فرزندان مسئولان دولت‌هاي گذشته و فعلي در خارج از کشور زندگي مي‌کنند. برخي آقازاده‌ها در خارج از کشور اتومبيل‌هايي را سوار مي‌شوند که حتي در ايران اغلب مردم نمي‌توانند آن را تصور کنند. اين گونه تبعيض‌ها در وضعيت تحصيلي و زندگي وضعيتي را تداعي مي‌کند که باعث نارضايتي مردم شده است. دولت بايد در اين زمينه قوانيني را تصويب کند که کساني که داراي گذرنامه خارجي هستند و خانواده و فرزندان آنها در کشورهاي ديگر مشغول تحصيل هستند حق ندارند در صورت بازگشت به کشور در مشاغل کليدي مشغول به کار شوند. کسي که خود را به عنوان مسئول معرفي مي‌کند بايد اين نکته را در نظر داشته باشد که در مقابل مردم و کشور مسئوليت دارد. هنگامي که يک مسئول فرزندان خود را به کشورهاي خارجي مي‌فرستد باعث بدبيني مردم نسبت به وضعيت زندگي مسئولان مي‌شود. به هر حال مردم در چنين شرايطي فرزندان خارج رفته مسئولان را با کساني در داخل کشور مقايسه مي‌کنند که شرايط تحصيل در دانشگاه‌هاي داخل کشور را ندارند. اگر قرار است اين روند اشتباه متوقف شود دولت دو راه در پيش دارد؛ نخست اينکه شرايطي را فراهم کند که فرزندان مسئولاني که در خارج از کشور زندگي مي‌کنند به کشور بازگردند يا اينکه مسئولاني که از فرزندان آنها به دلايل مختلف در خارج از کشور زندگي مي‌کنند در سمت‌هاي کليدي و مهم مورد استفاده قرار نگيرند. در چنين شرايطي حداقل مردم رضايت بيشتري پيدا مي‌کنند و از وضعيتي که امروز در آن قرار دارند خارج مي‌شوند و به هر حال در شرايط کنوني مطالبه مردم برخورد با مسئولاني است که به دلايل مختلف از پول بيت‌المال فرزندان خود را به خارج از کشور فرستاده‌اند. اين برخورد بايد با سلب مسئوليت از آنها نيز همراه باشد. در چهل سال گذشته ملت ايران آزادي واستقلال و مفاهيم اصيل اسلامي را به عنوان چراغ راه اصلي خود انتخاب کرده و تمام هزينه‌هاي جاني و مالي ممکن را در اين راه پرداخته و شديدترين مشکلات را تحمل کرده‌اند. با اين وجود در شرايط کنوني در مقابل کوهي از مشکلات قرار گرفته و منتظر گشايش‌ها و حمايت‌هاي عملي و کاربردي هستند.
راهکار شما براي عبور از بحران‌هاي کنوني جامعه چيست؟چگونه مي‌توان سرمايه اجتماعي از دست رفته را بازگرداند؟
در شرايط کنوني کشور با بحران‌هاي زيادي در زمينه محيط زيست و اقتصاد مواجه است که هر کدام از اين چالش‌ها نيازمند نگاه ويژه و برنامه‌ريزي دقيق دارد. از سوي ديگر در دنياي امروز اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي مي‌تواند يکي از ابزارهاي افزايش سرمايه‌هاي اجتماعي باشد و نه کاهش آن. بسياري از دولت‌ها با ارائه خدمات در شبکه‌هاي اجتماعي به شهروندان سرمايه و پشتوانه اجتماعي خود را تقويت مي‌کنند. ورود هر فناوري در يک جامعه بايد همراه با فرهنگ‌سازي و آموزش‌هاي لازم در زمينه کاربرد آن باشد. در اين صورت تهديدات تبديل به فرصت‌ها شده و کاربرد و استفاده منطقي و درست از آن فناوري در جامعه رشد و توسعه مي‌يابد. اگر فرهنگ‌سازي توسط رسانه‌هاي ما صورت مي‌گرفت امروز فضاي مجازي به‌جاي آنکه جولانگاه افراد ناهنجار باشد مي‌توانست به فرصتي براي توسعه علم و فرهنگ، خلق آثار هنري و برقراري ارتباطات مفيد تبديل شود. اين وظيفه برعهده رسانه‌ها به ويژه صدا‌و‌سيما، نهادهاي آموزشي و خانواده‌ها است؛ تا شکل صحيح بهره‌گيري از تکنولوژي‌هاي مدرن به جامعه و به ويژه جوانان آموخته شود. در شرايط کنوني به‌خاطر پايين بودن سطح نشاط اجتماعي و کاستي‌ها در زمينه تفريحات و امور رفاهي، سرگرمي اصلي بسياري از افراد حضور در فضاي مجازي و مطالعه اينگونه صفحات است. ايجاد نشاط اجتماعي، عرضه امکانات رفاهي، تفريحي و ورزشي ارزان قيمت يا رايگان مي‌تواند پوششي براي کاهش اينگونه ناهنجاري‌ها شود. در حال حاضر فضاي مجازي به نوعي بخشي از زندگي افراد شده است. در روزگار نه‌چندان دور کودکان و نوجوانان به‌دليل محدوديت‌هاي آن زمان به جاي اينکه از همان دوران کودکي با گوشي‌هاي موبايل و اينترنت آشنا باشند با دورهمي‌هاي خانوادگي آشنا مي‌شدند؛ اين در حالي است که اين روز‌ها زندگي بدون‌فضاي مجازي و اينترنت تقريبا براي کودکان و نوجوانان امکان‌پذير نيست و نسبت به اين فضا وابستگي دارند. به همين دليل نمي‌توان به صورت سلبي با اين موضوع برخورد کرد و بلکه نيازمند دقت نظر و آينده نگري است.

کمبود منیزیم چه بلایی بر سر بدن‌تان می‌آورد؟

منیزیم با مسدود کردن گیرنده‌های درد در مغز و سیستم عصبی به کاهش درد ماهیچه‌ها کمک می‌کند. اگر شما زیاد دچار گرفتگی عضلانی می‌شوید حتما میزان منیزیم بدن تان را مورد بررسی قرار دهید. ممکن است کشش مکرر عضلات مخصوصا کشش چشم، ناشی از کمبود منیزیم باشد.

به گزارش ایرنا، سطوح کافی منیزیم برای عملکرد مغز، قلب و عضلات بسیار مهم است و ترکیب آن با ویتامین‌های کا و دی منجر به تقویت سلامت استخوان‌ها می‌شود. کمبود این ماده معدنی ۵ علامت جدی هشداردهنده به همراه دارد:

کاهش شنوایی و شنیدن صدای زنگ در گوش: مطالعات نشان داده سطوح کافی منیزیم منجر به مبارزه با رادیکال‌های آزادی می‌شود که علت کاهش شنوایی هستند. در واقع کمبود منیزیم یکی از علل اصلی کاهش شنوایی و شنیدن صدای زنگ ثابت در گوش است.

گرفتگی عضلات یا لرزش: منیزیم برای حفظ سلامت عضلات ضروری است و با تحریک بازجذب کلسیم به حفظ عضلات قوی و جلوگیری از گرفتگی کمک می‌کند. همچنین منیزیم میزان جذب پتاسیم را که یک عنصر ضروری برای عملکرد مناسب عضلات می‌باشد، افزایش می‌دهد. به علاوه منیزیم با مسدود کردن گیرنده‌های درد در مغز و سیستم عصبی به کاهش درد ماهیچه‌ها کمک می‌کند. اگر شما زیاد دچار گرفتگی عضلانی می‌شوید حتما میزان منیزیم بدن تان را مورد بررسی قرار دهید. ممکن است کشش مکرر عضلات مخصوصا کشش چشم، ناشی از کمبود منیزیم باشد.

افسردگی: ارتباط بین سطوح پایین منیزیم و ابتلا به افسردگی سالهاست که ثابت شده است. علم مدرن نیز این ارتباط را تایید کرده است. مطالعات محققان اروپایی نشان داده که سطوح بسیار پایین منیزیم در بین بیمارانی که قصد خودکشی دارند، دیده شده است. اگر شما به طور ناگهانی و بدون هیچ دلیلی احساس افسردگی، بی حالی، بی قراری و زودرنجی کردید می‌تواند به دلیل کمبود تغذیه‌ای مانند کمبود منیزیم باشد. منیزیم به حفظ آرامش و خونسردی کمک می‌کند.

عملکرد غیر طبیعی قلب: همانطور که گفته شد سطوح پایین منیزیم بر عملکرد عضلات در سراسر بدن تاثیر می‌گذارد و این شامل عضلات قلب نیز می‌شود. منیزیم ناکافی شرایطی تحت عنوان آریتمی قلبی را ایجاد می‌کند و افزایش خطر ابتلا به عوارضی مانند حمله قلبی یا سکته مغزی را به دنبال دارد.

سنگ کلیه: بسیاری از مردم بر این باورند که سنگ کلیه به علت انباشت کلسیم در کلیه‌ها ایجاد می‌شود در حالیکه کمبود منیزیم عامل اصلی سنگ کلیه است. منیزیم مانع تشکیل سنگ‌های کلیوی از طریق مهار اتصال کلسیم با اگزالات می‌شود؛ دو ترکیبی که عامل سنگ کلیه هستند. در واقع مصرف منیزیم کافی، راهی برای پیشگیری از سنگ کلیه است.

فراموش نکنید که منابع غذایی از جمله باقلا، دانه آفتابگردان، دانه کدو تنبل، بادام، لوبیا، سویا، حبوبات و اسفناج از منابع طبیعی منیزیم هستند.

دور باطل افزایش حقوق و تورم در دولت رئیسی | فرض دولت در تدوین بودجه ماندگاری تحریم‌هاست

افزایش حقوق و تورم در دولت رئیسی,کسری بودجه دولت رئیسی

در میان انتشار اخبار افزایش نرخ ارز و قیمت خودرو در روزهای اخیر، خبر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری که احتمال افزایش هرچه بیشتر نرخ تورم را در پی خواهد داشت، نگرانی‌های جدیدی را در بین عموم ایجاد کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که خزانه کشور خالی است و دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به ارائه راهکارهای غیرتخصصی شده است.

به گزارش جهان صنعت، درپی تایید مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی شورای نگهبان، کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان ماه حقوق افزایش‌یافته دریافت می‌کنند و معوقه این افزایش قیمت برای مهر ماه نیز به حساب‌شان واریز می‌شود. این افزایش حقوق در حالی برای بار دوم در سال جاری صورت گرفته که چنین اتفاقی آن هم در نیمه دوم سال یک امر بی‌سابقه و به گفته کارشناسان نوعی بدعت‌گذاری در دولت جدید بوده است.

به اعتقاد کارشناسان چنین تصمیم‌گیری آن هم در شرایطی که دولت از کسری بودجه رنج می‌برد تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. زیرا این تصمیم‌گیری‌ها به افزایش تورم و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید طبقه کارگر و بازنشستگان دامن خواهد زد. این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شود که به نظر می‌رسد هیچ تفکر منطقی پشت آن نباشد.

با این حال اما هردو گروه نمایندگان مجلس و دولت متفق‌القول هستند که کار درستی انجام می‌دهند در حالی که هیچ منابعی برای این افزایش دستمزدها و حقوق‌ها وجود ندارد.

در این باره صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند دولت در حالی به جای ارائه راهکاری منطقی و فنی برای مهار تورم و کاهش آن به افزایش حقوق‌ها و دستمزدها متوسل شده که تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد که این راهکار ساده تاکنون چاره‌ساز نبوده است و باعث شده که ما در یک دور باطل افزایش دستمزدها و افزایش تورم گیر بیفتیم.

اظهارنظر تامل‌برانگیز معاون پارلمانی رییس‌جمهور

نکته قابل تامل اما این است که معاون پارلمانی رییس‌جمهوری اخیرا اظهارنظر جالبی در رابطه با این افزایش حقوق‌ها داشته است. محمد حسینی در توجیه چنین تصمیمی که افزایش تورم یکی از پیامدهای جبران‌ناپذیر آن خواهد بود گفته است «چون در دولت یک درآمد متناسبی وجود داشته باعث شده تا افزایش حقوق با توجه به تورم کشور داشته باشیم تا از این طریق باری از روی دوش کارکنان شریف دولت برداشته شود.»

این صحبت‌های معاون پارلمانی در حالی مطرح شده است که بر اساس اظهارات و اعترافات میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومن کسری دارد و دولت عملا درآمدی نداشته است. حال باید دید که این درآمد متناسب بر چه اساسی تعریف شده و قرار است از محل کدام درآمد به حساب کارکنان و بازنشستگان واریز شود.

در همین راستا «حمید حاج‌اسماعیلی» فعال حوزه کارگری در واکنش به این اظهارنظر معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به «جهان‌صنعت» گفت: دولت از این دست صحبت‌ها زیاد می‌کند. نگاه دولت سیزدهم از ابتدا این بود که افزایش دستمزدها و حقوق‌ها اساسا موجب تورم می‌شود و از همان اول هم مخالف افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم بودند. بر این اساس وقتی لایحه سال جاری دولت به مجلس رفت، اولین اقداماتی هم که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس صورت گرفت این بود که درباره افزایش حقوق‌ها و حداقل حقوق کارمندان مخالفت کنند.

دولت جلوی مصوبه شورای عالی کار و تامین اجتماعی را گرفت

این فعال حوزه کارگری افزایش حقوق کارمندان از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را اولین تغییر بر خلاف لایحه دولت دانست و گفت: در رابطه با افزایش حقوق‌ها اگرچه دولت اعمال نظارت داشت اما تغییراتی در آن صورت گرفت که برای برخی سازمان‌های خاص، افزایش بیشتری صورت گرفت که بهتر است خیلی به این بحث ورود نکنیم.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: دومین اتفاقی که پس از افزایش حقوق‌ها افتاد و سابقه نداشت این بود که دولت در اقدامی بی‌سابقه برخلاف رویه‌های معمول و برخلاف قانون، جلوی مصوبه شورای عالی کار و تامین اجتماعی را برای کارگران و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی گرفت و با دخالت خود آن را تغییر داد. زیرا به اعتقاد دولت، افزایش حقوق‌ها افزایش تورم را به دنبال داشت.

وی با بیان اینکه بحث افزایش دستمزدها چالش‌های زیادی را طی یک‌سال گذشته در کشور به دنبال داشته است، اظهار کرد: کار خیلی جدی‌تری که اتفاق افتاد این بود که با سماجت و لجاجت سازمان برنامه و بودجه، عبدالملکی وزیر تعاون و رفاه و کار و اجتماعی را از دولت اخراج و وادار به استعفا کردند.

دولت در خصوص تثبیت قیمت‌ها موفق نبوده است

این فعال حوزه کارگری در ادامه به پیامدهای مخالفت مجلس با اقدامات دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: همان‌طور که شاهد بودید وقتی دولت موفق نشد جلوی اجرای مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را بگیرد و مجلس آن را مغایر با قوانین و مقررات دانسته و دخالت دولت را باطل اعلام کرد، دولت دچار یک مشکل اساسی شد. اول اینکه به دنبال موج اعتراضی که کارمندان از گذشته داشتند، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم به آن اضافه شدند و این مسائل فشارهای زیادی را به دولت وارد کرد. در عین حال ما شاهد یک روند تورمی جدید بودیم که با افزایش نرخ ارزاق عمومی و کالا در کشور همراه بود و اینها موضوعاتی بود که نشان می‌داد دولت در خصوص تثبیت قیمت‌ها موفق نبوده است و بیشتر از طرف همه آحاد جامعه به خصوص حقوق‌بگیران تحت فشار قرار گرفته است.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه دولت در ارتباط با ارسال لایحه دوفوریتی برای کارمندان، ناگزیر به انجام این کار بود گفت: دولت چون حرفی برای گفتن و قانع کردن کارمندان و بازنشستگان نداشت، این اقدام را انجام داد. در حالی که به گفته دولت و بر اساس اظهارات و اعترافات میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. این در حالی است که تخمین زده می‌شود منابع لازم برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم داشته باشد.

صفر درصد از برنامه فروش اموال دولتی محقق شده است

حاج‌اسماعیلی همچنین در ادامه به گفت‌وگوی رادیویی خود با یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و افزود: پیش‌تر در مصاحبه‌ای رادیویی که با یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، من از ایشان درباره تصویب سریع لایحه دوفوریتی سوال کردم که دولت در رابطه با منابع اعتباری آن چه آورده است و ایشان گفتند «هنوز هیچی و داریم روی آن کار می‌کنیم.» وقتی از ایشان پرسیدم که این رقم کوچکی نیست و برنامه شما برای تامین آن چیست، گفتند ما با هم توافق کردیم که سازمان‌ها اموال‌های اضافی خود را بفروشند. این فعال حوزه کارگری با تاکید بر اینکه برای تامین بخشی از بودجه سال ۱۴۰۱ حتی فروش اموال دولتی را در برنامه داشتیم، گفت: بر اساس اطلاعاتی که این نماینده مجلس از دیوان محاسبات داشتند، صفر درصد از برنامه محقق شده یعنی هیچ‌کدام از اموال دولتی فروش نرفته‌اند و حالا تامین این ۵۰ هزار میلیارد تومان را به فروش اموال اضافی سازمان‌ها و ادارات منوط کرده‌اند تا آنها با فروش اموال اضافی خود بتوانند در این کار به دولت کمک کنند.

وی در ادامه به راه‌های تامین این کسری اشاره کرد و افزود: دولت راهی برای تامین کسری بودجه ندارد و یا باید به چاپ پول اقدام کند یا مستقیما سراغ استقراض از بانک مرکزی برود. دولت می‌تواند با بانک مرکزی هم توافق کند که به بانک‌ها اوراق بدهند که در این صورت هم به افزایش تورم و اوج‌گیری قیمت‌ها دامن خواهد زد.

قدرت خرید مردم تغییر نمی‌کند

حاج‌اسماعیلی در ادامه گفت: به اعتقاد من دولت در حال حاضر روندهای باطل گذشته را ادامه می‌دهد؛ ما از طرفی افزایش حقوق و از طرف دیگر افزایش تورم را داریم. همچنین یکی از مشکلاتی که کمتر به آن توجه شده این است که هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم به دلیل افزایش تقاضایی که به صورت طبیعی اتفاق می‌افتد، افزایش تورم را داریم و اگر این اتفاقات به همین شکل ادامه پیدا کند شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

وی افزود: به هرحال دولتی که با همه ادعاها و تبلیغاتی که برای تثبیت قیمت داشت ظرف ۱۵ روز گذشته قیمت مرغ را رسما ۶ درصد افزایش داده است، باز هم می‌تواند با افزایش قیمت‌های جدید موافقت کند. با این تفاسیر انتظار می‌رود که در روزهای پایانی سال دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. این در حالی است که این افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها مجددا افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت در انباشت سرمایه چگونه اتفاق می افتد؟ انباشت سرمایه چگونه اتفاق می افتد؟ حالی که قدرت خرید مردم تغییر نمی‌کند.

فرض دولت در تدوین بودجه ماندگاری تحریم‌هاست

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در رابطه با بودجه سال آینده به «جهان‌صنعت» گفت: هنوز جزئیات زیادی از برنامه دخل و خرج سال آینده کشور منتشر نشده و نمی‌توان به صورت قطعی در خصوص بودجه ۱۴۰۲ کشور اظهار نظر کرد. با این حال با توجه به ارقام و اعدادی که تاکنون ارائه شده می‌توان گفت که دولتمردان نسبت به آینده اقتصادی کشور بدبین هستند.

به گفته وی، از ظاهر امر این‌گونه برمی‌آید که فرض مقامات دولتی بر ماندگاری تحریم‌ها و عدم دستیابی به توافق برجامی است. پیش‌بینی فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت موضوعی است که به روشنی دیدگاه دولتی‌ها در خصوص آینده مذاکرات و تحریم‌ها را آشکار می‌سازد.

افزایش حقوق و تورم در دولت رئیسی,کسری بودجه دولت رئیسی

افقه ادامه داد: اما در خصوص تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده و فرضیاتی که درباره نرخ نزدیک به ۳۰ هزار تومانی مطرح شده باید گفت که دولتمردان خود به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند که پالس افزایشی به نرخ ارز بازار آزاد و همچنین نرخ تورم می‌دهد.این اقتصاددان بیان کرد: به طور کلی و طبق سنوات گذشته دولت به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد تنها به فکر بالا بردن درآمدهایش از هر طریق ممکن است.

در غالب موارد نیز افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش مالیات و پایه‌های مالیاتی، افزایش قیمت خدمات دولتی و غیره است. بالا بردن تعرفه خدمات تلفن همراه بدون اطلاع شهروندان از جمله تلاش‌های دولت برای درآمدزایی از جیب شهروندان محسوب می‌شود. در صورتی که دولت تمایلی برای کاهش هزینه‌هایش نداشته باشد اقتصاد هم با رکود ناشی از کاهش قدرت خرید مردم مواجه می‌شود و هم با تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها.

افقه افزود: از آنجا که دولت در غالب موارد به اندازه کافی درآمد کسب نمی‌کند و هزینه‌هایش به طور مستمر در حال افزایش است، اولین بخشی که در بودجه قربانی می‌شود بخش عمرانی است. در حقیقت دولت تمام تلاش خود را می‌کند که منابع لازم برای تامین هزینه‌های جاری‌اش را شناسایی کند که برای این منظور نیز همواره از بودجه بخش عمرانی کاسته می‌شود. موضوع نگران‌کننده این است که بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت غیرضروری است حال آنکه کاهش بودجه عمرانی به صورت تصاعدی در کاهش فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی بخش خصوصی تاثیرگذار است که افزایش بیکاری و رکود اقتصادی و همچنین افزایش فقر و نابرابری را به دنبال دارد.

این اقتصاددان در خصوص اینکه دولت چگونه می‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد نیز اظهار کرد: اولین گام برای کاستن از حجم بالای هزینه‌های بودجه‌ای این است که دولت و سیاستگذار بخواهد از انباشت این هزینه‌ها جلوگیری کند. واقعیت این است که ردیف‌های غیرضروری بسیاری در بودجه وجود دارد که بسیاری از آنها زیر فشار نمایندگان مجلس و یا افراد صاحب نفوذ مذهبی، سیاسی و حتی منطقه‌ای و تنها برای کسب رای و اهداف دیگر به بودجه تحمیل شده است. دولت باید جلوی تحمیل این هزینه‌ها انباشت سرمایه چگونه اتفاق می افتد؟ را به بودجه بگیرد اما از آنجا که کاستن از این ردیف‌ها و حذف آنها بسیار پرهزینه است و افراد صاحب قدرت در برابر آن مقاومت می‌کنند، دولت از طریق افزایش مالیات و تعرفه خدمات دولتی‌اش برای جبران این هزینه‌ها اقدام می‌کند.

پیش بینی هواشناسی پاییز ۱۴۰۱ / زمان اولین بارش ها

پیش بینی هواشناسی پاییز ۱۴۰۱ / زمان اولین بارش ها

به گزارش سرویس اقتصادی نودادبرتر ، برای اطلاع از پیش بینی هواشناسی پاییز ۱۴۰۱ و همچنین زمان اولین بارش ها در کشور با نودادبرتر همراه باشید.

زمان اولین بارش انباشت سرمایه چگونه اتفاق می افتد؟ ها در پاییز ۱۴۰۱

زمان اولین بارش ها در پاییز 1401

زمان اولین بارش ها در پاییز ۱۴۰۱

سازمان هواشناسی نسبت به نفوذ و فعالیت سامانه بارشی، بارش باران، در بعضی ساعات با رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و کاهش محسوس دما در سه استان هشدار داد.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی‌رنگ از نفوذ و فعالیت سامانه بارشی، بارش باران، در بعضی ساعات با رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و

کاهش محسوس دما از بعدازظهر دوشنبه (۱۴ شهریورماه) تا اواخر وقت چهارشنبه ( ۱۶ شهریورماه) در استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران خبر داد.

در اثر این مخاطره خسارت به محصولات کشاورزی پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی برای پیش بینی هواشناسی پاییز ۱۴۰۱: کاهش آسیب و خسارات، تسریع در برداشت تاکستان‌های انگور در منطقه مشگین‌شهر و انتقال محصول به انبار،

تسریع در برداشت شالیزارهای برنج و انتقال به مکان‌های مسقف یا کارخانجات برنجکوبی، انتقال یا پوشش مناسب شلتوک‌های جمع آوری شده در

کارخانجات برنجکوبی، کنترل دهانه خروجی کرت‌های شالیزاری (باز یا بسته کردن) در مزارع رسیده برنج به منظور زهکشی و جلوگیری از ماندآبی،

خودداری از محلول پاشی مزارع و باغات با توجه به وقوع بارش را توصیه می‌کند.

هشدار نارنجی شامل کدام استان هاست؟

در هشدار نارنجی‌رنگ سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود.

هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود. هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی

رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم

را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند

تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

مطالب مرتبط:

  • پیش بینی هواشناسی آذر ۱۴۰۱ / کدام شهرها بارندگی است؟
  • وضعیت هواشناسی هفته اول آبان ۱۴۰۱ / کدام شهرها بارندگی است؟
  • پیش بینی بورس در پایان مرداد ۱۴۰۱
  • وضعیت هواشناسی اردیبهشت ۱۴۰۱

پیش بینی هواشناسی آذر ۱۴۰۱

پیش بینی هواشناسی آذر ۱۴۰۱

پیش بینی هواشناسی آذر ۱۴۰۱

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با بیان اینکه بارش‌های تابستانی نسبت به میزان بارش در بلند مدت دوبرابر شده است، گفت:

به دلیل فعالیت سامانه مانسون، سیستم‌های بارشی در پاییز دیرتر وارد کشور خواهند شد و پاییزی کم بارش و با دمایی بیش از حد نرمال خواهیم داشت.

احد وظیفه ، درباره میانگین دمای هوا طی تابستان اظهارکرد:

دمای متوسط کشور از ابتدای تابستان تاکنون حدود ۰.۶ درجه سلسیوس از مقدار نرمال بلندمدت بالاتر بوده است.

از ابتدای سال زراعی( اول مهرماه ۱۴۰۰) تا کنون نیز دمای متوسط کشور ۱.۲ درجه سلسیوس از بلندمدت گرم‌تر گزارش شده است.

وی ادامه داد:

نقاطی که بیشترین میزان ناهنجاری دمایی در مقایسه با دمای نرمال را تجربه کرده‌اند، نیمه‌غربی کشور بوده‌ است و نیمه‌شرقی کشورهمچون استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان‌ رضوی و خراسان شمالی در شرایط دمایی طبیعی قرار داشته‌اند و دمای آن‌ها نزدیک به حد نرمال بوده است.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نیز با اشاره به پیش بینی هواشناسی پاییز ۱۴۰۱ گفت:

بارندگی‌هایی که تاکنون در فصل تابستان جاری داشته‌ایم، در اواخر تیرماه و ۹ روز اول مردادماه دریافت شد. با توجه به حجم این بارش‌ها، میزان بارندگی‌ها به ۱۰۰ درصد بیشتر از حد نرمال افزایش یافت یعنی اگر در تابستان‌های گذشته حدود ۷.۵ میلیمتر بارندگی دریافت می‌کردیم،

در تابستان امسال تقریبا دو برابر آن یعنی به‌طور متوسط بیش از ۱۵ میلیمتر بارندگی در کشور دریافت شده است بنابراین میزان بارش‌های تابستانه خوب بوده است.

وی افزود:

عمده بارش‌ها در عرض‌های جنوب و جنوب شرقی کشور رخ داد. سهم شمال کشور و نوار ساحلی از بارندگی‌های تابستانی به عنوان منطقه‌ای که همیشه بارندگی دارد و در تابستان بارش‌های کمتری را دریافت می‌کند،

کمتر از حد نرمال بود یعنی در سال جاری بارش‌های این منطقه کمتر از سال‌های قبل بود اما به‌طور کلی با توجه به بارش‌های مانسونی می‌توان گفت که بارش‌های خوبی را در تابستان داشته‌ایم.

پیش بینی هواشناسی پاییز ۱۴۰۱

پیش بینی هواشناسی پاییز ۱۴۰۱

وظیفه ادامه داد:

از ابتدای سال زراعی تاکنون، میزان بارندگی‌های کشور ۱۷۶ میلیمتر بوده است که از مقدار نرمال سالانه – که ۲۳۳ میلیمتر است- به‌طور متوسط ۵۷ میلیمتر یعنی ۲۴.۵ درصد در پهنه کشور از متوسط بلندمدت کمتر گزارش شده است.

وی تاکید کرد:

کمبود بارش در همه نقاط کشور یکسان نیست و در برخی استان‌ها بسیار برجسته است.

بالاترین میزان کم‌بارشی در استان ایلام با حدود ۶۱ درصد، استان‌های خوزستان و کرمانشاه با حدود ۴۸ درصد و در لرستان ۴۰ درصد ثبت شده است. بسیاری از استان‌های جنوب غرب و غرب کشور نیز تاکنون بارندگی‌های کمتر از نرمالی را دریافت کردند.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با تاکید بر اینکه میزان بارش‌ها نسبت به سال گذشته بهتر بوده است، اظهار کرد:

کشور تا شهریورماه سال گذشته حدود ۱۳۳ میلیمتر بارش دریافت کرد و با توجه به ۱۷۶ میلیمتر بارندگی ثبت شده طی امسال، بارش‌ها در سال جاری ۴۲ میلیمتر بیشتر از سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد:

با توجه به اینکه هم سال گذشته بسیار سال کم‌بارشی بوده و هم بارندگی‌های امسال کمتر از نرمال بوده است، ما در حال تجربه دوره خشکسالی ۲۴ ماهه هستیم که زمانی بسیار طولانی است و

به‌طور قطع این بازه زمانی طولانی خشکسالی و بارش‌های کمتر از نرمال، بر مجموع آب‌هایی که در اختیار داریم به‌خصوص آب‌های سطحی، کشاورزی، ورودی سدها و میزان انباشت آب پشت سدها تاثیر منفی می‌گذارد.

وظیفه افزود:

همین کمبودها طی دوسال گذشته موجب شده است که شهرهایی همچون همدان و بسیاری از روستاهای خوزستان و شهرهای دیگر به‌خصوص در حوزه غرب و جنوب غرب کشور در تنش شدید آبی قرار گیرند و حتی در تامین آب شرب هم دچار کمبود شوند.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به کمبودهای آبی در کشور گفت:

متاسفانه خروجی پیش‌بینی فصلی که به‌وسیله مدل‌های عددی و نقشه‌های استخراج شده آن محاسبه می‌شود، نشان‌دهنده بارش‌های کمتر از حد نرمال در فصل پاییز است و ما به بارش‌های خوب در فصل پاییز امیدوار نیستیم.

وظیفه ادامه داد:

انتظار ما پاییز کم‌بارش و بارش‌هایی کمتر از نرمال است. علاوه بر کم بودن میزان بارش‌ها، زمان آغاز آن‌ها نیز دیرتر خواهد بود چراکه

فعالیت‌های سامانه مانسون زیاد است و فعالیت این سامانه، ورود سیستم‌های بارشی به کشور را با تاخیر مواجه می‌کند

و به همین دلیل نیز بارندگی‌ها دیرتر شروع می‌شوند و شاید بارش‌های پاییزی نسبت به سال گذشته که کمتر از نرمال بود هم کمتر شود.

وی درباره دمای هوا طی پاییز اظهارکرد:

قاعدتا کاهش بارندگی‌ها به دلیل دریافت بیش از حد انرژی خورشیدی است بنابراین برای پاییز دمایی بیش از حد نرمال و بارش‌هایی کمتر از حد نرمال پیش‌بینی می‌شود.

این افزایش دما می‌تواند بین یک تا ۱.۵ درجه سلسیوس و در برخی استان‌ها نیز تا ۲ درجه سلسیوس بیش از حد نرمال باشد

البته میزان افزایش دما در همه مناطق یکسان نیست؛ برخی از مناطق کوهستانی و برخی مناطق نیز در پایین‌دست هستند بنابراین افزایش دمای متفاوتی را تجربه می‌کنند.

وظیفه در پایان با اشاره به پیش بینی هواشناسی پاییز ۱۴۰۱ تصریح کرد:

هنگامی که بارندگی کمتر از حد نرمال باشد، محدوده دما هم بیش از نرمال می‌شود. یک درجه بیش از حد نرمال بودن دما در جهان نرمال شده و این سرعت افزایش دمای زمین موجب شده است که دمای معقول این روزهای زمین حدود یک درجه نسبت به اوایل قرن اخیر بالاتر باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.