ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟


در روش خط مستقیم استهلاک محاسبه شده برای همه سالها مساوی می باشد.

هزینه استهلاک

چگونه استهلاک دارایی های ثابت را محاسبه کنیم؟

هزینه استهلاک

هزینه استهلاک به عنوان با اهمیت ترین هزینه مرتبط با اموال ، ماشین آلات و تجهیزات به شمار می آید.قبل از اینکه بررسی استهلاک بپردازیم باید با حساب دارایی های ثابت آشنا شویم.

دارایی ثابت کدامند؟

دو گروه از دارایی ها که مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد شامل:

دارایی های جاری؛ این دارایی ها اقلامی هستند که انتظار می رود در کمتر از یک دوره مالی به وجه نقد تبدیل شده،مصرف و یا فروخته شوند.مانند:بانک ها،صندوق،تنخواه گردان،پیش پرداخت ها،حسابها و اسناد دریافتنی و ملزومات

دارایی های ثابت؛این دارایی ها اقلامی هستندکه برای بلند مدت خریداری می شوند و در جریان موسسه مورد استفاده قرار می گیرند. مانند ماشین آلات،تجهیزات،ساختمان

مفهوم استهلاک

دارایی های ثابت با گذشت زمان و استفاده شدن دچار فرسودگی ،کهنگی شده و به تدریج فایده رسانی خود را از دست می دهند.در نتیجه دچار کاهش قیمت می شوند.حسابداران سعی می کنند این کاهش فایده رسانی و کاهش قیمت را به روش منطقی محاسبه کنند که به آن استهلاک می گویند.

منظور از استهلاک چیست؟

استهلاک یعنی سر شکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت به طریقی معقول ومنظم به دوره استفاده از آن

در حسابداری استهلاک دارایی ثابت را در حساب هزینه استهلاک ثبت می کنند و این حساب مانند هر حساب هزینه دیگری ماهیت بدهکار دارد و در مقابل حساب استهلاک انباشته بستانکار می شود.

مانده حساب استهلاک انباشته برای محاسبه ارزش دفتری دارایی ثابت مورد استفاده قرار می گیرد.به این صورت که در تراز نامه از دارایی ثابت مربوطه کسر می شود . ارزش دفتری بدست می آید.

ارزش دفتری=بهای تمام شده کالا- استهلاک انباشته

به عنوان مثال یک شرکت قطعه‌ای از تجهیزات تولید را به قیمت 450،000،000 تومان خریداری کرده و استهلاک انباشته 35،000،000 تومان می‌باشد. در این حالت مبلغ دفتری این تجهیزات چاپ 415،000،000 خواهد بود.

مبلغ استهلاک انباشته نمی تواند از بهای دارایی بالاتر باشد.اگر یک دارایی از بین برود یا به فروش برسد استهلاک انباشته از تراز نامه حذف می شود.ضمنا ارزش دفتر یک دارایی،لزوما نشان دهنده ارزش بازار آن دارایی نیست.

ثبت مربوط به هزینه استهلاک

هزینه استهلاک **

استهلاک انباشته **

بابت محاسبه وثبت هزینه استهلاک سالانه

بستن حساب هزینه استهلاک

روش بستن حساب ها ی هزینه استهلاک مانند مابقی هزینه ها می باشد که به حساب خلاصه سود وزیان بسته می شود.

خلاصه سود وزیان **

هزینه استهلاک **

بابت بستن حساب هزینه استهلاک

بستن حساب استهلاک انباشته

معمولا در پایان دوره مالی هزینه استهلاک دارایی ثابت محاسبه شده و در صورتحساب تراز نامه از دارایی ثابت مربوطه کسر می شود.

توجه داشته باشید که برای محاسبه استهلاک سالانه روش های خاصی موجود می باشد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

برای محاسبه استهلاک سه عامل را باید در نظر داشته باشیم

بهای تمام شده دارایی

عمر مفید

ارزش اسقاط

بهای تمام شده دارایی

عبارتست مجموع مخارجی که برای ساخت و یا خریداری یک دارایی یا تجهیزات برای بهره برداری پرداخت می شود.

عمر مفید دارایی

تخمینی است که نشان می دهد یک شخص چه مدت می تواند انتظار داشته باشد تا از وسیله ای که برای او در آمد ایجاد میکند استفاده کند.که عواملی مانند مدت استفاده،سن دارایی در هنگام خرید ،نحوه نگهداری وتعمیر و پیشرفت تکنولوژِی بستگی دارد.

برای مثال، شرکتی که یک ماشین چاپ در ابتدای سال ۱۳۹۰ خریداری می‌کند و عمر مفیدش را برای هشت سال تخمین می‌زند؛ اما در سال ۱۳۹۵، شرکت متوجه می‌شود که پیشرفت تکنولوژی تا پایان سال ۱۳۹۶ این ماشین چاپ را از رده خارج خواهد کرد. حالا، به جای داشتن عمرمفید هشت ساله، آن ماشین عمر مفید شش ساله خواهد داشت. همان استهلاکی که در سال ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ گزارش شده بود نمی‌تواند تغییر کند و هر مقداری که هنوز تا خرداد ۱۳۹۵ مستهلک نشده، باید در طول دو سال آینده و وقتی‌که ماشین چاپ دیگر قابل استفاده نیست مستهلک گردد.

ارزش اسقاط

مبلغی است که پیش بینی می شود از فروش دارایی ثابت در پایان عمر مفید حاصل آید.

محاسبه-هزینه-استهلاک

روش های محاسبه استهلاک کدامند؟

روش‌های معمول محاسبه استهلاک شامل خط مستقیم، روش مانده نزولی، روش مبتنی بر فعالیت، روش ساعت کار، روش میزان تولید، روش تسریعی و روش مجموع سنوات می‌باشد.

مطابق بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ مربوط به مقررات و نحوه محاسبه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود که بر اساس متن ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد شده است تنها سه روش زیر برای محاسبه استهلاک مورد قبول است:

روش خط مستقیم

روش نزولی

روش تعداد تولید

روش اول خط مستقیم:

در روش خط مستقیم یک مقدار ثابت هر ساله به عنوان استهلاک سالانه به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

فرمول هزینه استهلاک به روش خط مستقیم

شرکت پارس در ابتدای سال یک قطعه تجهیزات را به قیمت 250،000،000 تومان خریداری ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ نمود. ارزش اسقاط این تجهیزات 25،000،000تومان است که عمر مفید آن ۱۰ سال است. هزینه سالیانه استهلاک با استفاده از روش خط مستقیم، 22،500،000تومان در سال خواهد بود.

هر ساله 22،500،000 تومان به حساب استهلاک انباشته اضافه می شود.

در پایان سال پنجم، مبلغ استهلاک انباشته 112،500،000 تومان یا 22،500،000تومان در سال است که در عدد پنج (پنج سال) ضرب شده است.

هزینه استهلاک 22،500،000

استهلاک انباشته 22،500،000

بابت محاسبه هزینه استهلاک سال اول

در روش خط مستقیم استهلاک محاسبه شده برای همه سالها مساوی می باشد.

روش دوم نزولی:

مانده نزولی روش استهلاک دیگریست که برای اهداف مالیاتی مجاز است. روش مانده نزولی به صورت زیر محاسبه می شود:

نرخ استهلاک در این روش از جدول نرخ استهلاک دارایی‌های ثابت ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم قابل استخراج است.دانلود جدول

فرمول هزینه استهلاک به روش نزولی

شرکت پارس در ابتدای سال یک قطعه تجهیزات را به قیمت 250،000،000تومان خریداری نموده است. اگر تجهیزات با نرخ 35 درصد به صورت نزولی مستهلک شود، هزینه سالیانه استهلاک با استفاده از این روش 87،500،000 تومان در سال اول خواهد بود.

هزینه استهلاک 87،500،000

استهلاک انباشته 87،500،000

بابت محاسبه استهلاک سال اول

درسال دوم ابتدا ارزش دفتری دارایی را از تراز نامه بدست میا آوریم به این صورت که بهای تمام شده دارایی(250،000،000) منهای استهلاک انباشته اسال اول (87500000)که میشود 162،500،000

سپس در نرخ استهلاک ضرب میکنیم که عدد 56،875،000 میشود هزینه استهلاک سال دوم و ثبت ان بصورت زیر است:

هزینه استهلاک 56،875،000

استهلاک انباشته 56،875،000

بابت محاسبه استهلاک سال دوم

در حالی که استهلاک تحت روش خط مستقیم در هر سال برابر با یک مبلغ ثابت (در این مثال ۲۲،۵۰۰) می‌بود. مقدار استهلاک سالانه در روش مانده نزولی در سال‌های اول بیشتر از روش مستقیم خواهد بود و در سال‌های بعد کوچکتر می‌شود بنابراین گفته می‌شود که این روش برای دارایی‌هایی مناسب است که سرعت افت ارزش در آن‌ها بالاست همانند رایانه.

محاسبه-استهلاک

روش سوم تعداد تولید:

این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ملاک محاسبه استهلاک مدت زمان نبوده و میزان تولید عامل موثر در محاسبه استهلاک می باشد.

در این روش به جای اینکه مبلغی مساوی در هر دوره به حساب هزینه استهلاک منظور می شود استهلاک هر دوره بر حسب میزان تولید واقعی دارایی مربوطه تعیین می شود. هزینه استهلاک

استهلاک به روش میزان تولید بشرح زیر محاسبه مشود :

فرمول هزینه استهلاک به روش میزان تولید

قیمت تمام شده ماشین آلاتی 10،000،000ریال و ارزش اسقاط آن 500،000ریال است و روش استهلاک میزان تولید است و کل تولید برآوردی در طول عمر دارایی 100،000 واحد کالا است که تولید سال جاری 6000 واحد کالا بوده است.

مطلوبست محاسبه استهلاک سال جاری

(10،000،000-500،000)/10،000=95 هزینه استهلاک تولید ا واحد

نحوه محاسبه تراز در کنکور چگونه است؟

از روزی که وارد مدرسه شدید تا آخرین امتحانی که دادید، ملاک و معیار موفقیت‌تان نمره‌ای بود که می‌گرفتید. با آن نمره شما را می‌سنجیدند و همان را هم داخل کارنامه‌تان می‌گذاشتند و معدل می‌گرفتند. در واقع وضعیت بقیه همکلاسی‌ها تاثیری روی شرایط درسی شما نداشت و هرکس چیزی را برداشت می‌کرد که خودش کاشته بود. ولی درمورد کنکور وضع خیلی متفاوت است. شما با بقیه شرکت کنندگان در تک‌تک سوال‌ها مقایسه می‌شوید و نتیجه‌ای که می‌گیرید کاملا بستگی به عملکرد بقیه داوطلبان دارد و باید ارزش ذاتی نمره‌تان مشخص شود. اما چطور چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ سازمان سنجش با محاسبه تراز در کنکور داوطلبان را باهم مقایسه می‌کند. دراین مقاله می‌خواهیم به‌طور کامل نحوه محاسبه درصد و تراز را برایتان توضیح دهیم و ببینیم چگونه تراز کنکور را محاسبه کنیم.

راهنمایی برای نحوه محاسبه تراز در کنکور

نمره تراز چیست و چه چیزی را نشان می‌دهد؟

حتما همیشه چیزهایی درمورد نحوه محاسبه تراز به گوشتان خورده است و می‌دانید معیار درست و درمانی برای نشان دادن وضعیت‌تان در کنکور است. اما واقعا تراز چیست؟ تراز در لغت به‌معنی بالانس و تعادل است و هدف از محاسبه تراز هم یکسان سازی ارزش نمره یا همان درصدها است. درواقع تراز نشان می‌دهد شما در بین کل شرکت‌کنندگان چه وضعیتی دارید و دقیقا کجا ایستاده‌اید. میزان تراز با عددی بین ۰ تا ۱۰۰۰۰ یا ۰ تا ۱۳۰۰۰ نشان داده می‌شود. داوطلبانی که تراز بالای ۵۰۰۰ بگیرند جزو پنجاه درصد قوی‌تر هستند و آن‌هایی که تراز زیر ۵۰۰۰ به‌دست می‌آورند تقریبا از نصف شرکت کنندگان پایین‌تر هستند. در کنکور قرار است فاصله علمی داوطلبان باهم مشخص شود و واقعا چه معیاری بهتر از تراز می‌تواند این فاصله را مشخص کند؟ دراین صورت عدالت بیشتر رعایت می‌شود و داوطلبان دقیقا براساس توانایی علمی‌شان باهم مقایسه می‌شوند و رتبه نهایی را کسب می‌کنند.

رتبه و تراز چه تفاوتی با هم دارند؟

خیلی از داوطلبان فکر می‌کنند نمره خام یا همان درصد می‌تواند مشخص کننده همه چیز باشد و دیگر احتیاجی به محاسبه تراز در کنکور نیست. اما واقعیت چیز دیگری است. راستش را بخواهید درصدها کمی مرموز هستند و همه چیز را آن‌طور که هست نشان نمی‌دهند. درواقع نمره‌های خام:

  • میزان سختی یا آسانی سوالات را مشخص نمی‌کند.
  • وضعیت شما را در مقایسه با بقیه‌ی شرکت کنندگان معلوم نمی‌کند.
  • ارزش واقعی پاسخ‌های شما را نیز نشان نمی‌دهند.

این یعنی ممکن است شما و دوستتان در کنکور سراسری به ۴۰ درصد سوالات زیست شناسی پاسخ درست داده باشید ولی ارزش این‌ها به‌هیچ وجه باهم برابر نیست. سوالات هر درس در ۳ سطح آسان، ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ متوسط و دشوار طبقه‌بندی می‌شوند. البته هر سال تغییراتی در آزمون سراسری ایجاد می‌شوند که و می‌توانند آن‌ها را در مطلب تغییرات کنکور مطالعه کنید. هرچه شما به سوالات دشوارتری جواب درست داده باشید، ارزش درصد پاسخ‌هایتان هم بیشتر خواهد بود. همان‌طور که گفتیم ارزش واقعی این درصدها با حساب کردن تراز کنکور مشخص می‌شوند که در ادامه توضیح داده‌ایم.

نحوه محاسبه تراز در کنکور

نمره خام یا درصد چطور حساب می‌شود؟

با چیزهایی که گفتیم حتما در مورد نحوه حساب کردن تراز کنکور کنجکاو شدید. اما قبل از این‌که بدانید تراز چگونه محاسبه میشود باید با نحوه محاسبه درصد در کنکور سراسری و بقیه آزمون‌ها آشنا شوید. چون برای محاسبه تراز به دانستن درصد یا نمره خام احتیاج داریم. همان‌طور که می‌دانید سوالات غلط در کنکور روی درصد تاثیر می‌گذارند و درصد را پایین می‌آورند پس برای محاسبه درصد یک درس باید هم تعداد پاسخ‌های درست را بدانید و هم جواب‌های اشتباه را مشخص کنید. درنهایت این تعداد را در فرمول زیر قرار دهید تا درصد مورد نظرتان به‌دست بیاید.

فرمول نمره خام

فرمول نمره خام

فرض کنید تعداد سوال‌های زبان انگلیسی ۲۵ عدد بوده است. شما به ۱۰ سوال پاسخ دست داده‌اید و از بد روزگار ۴ پاسخ اشتباه هم داشته‌اید. دراین‌صورت نمره خام شما با کمک این فرمول ۶/۳۴ درصد به‌دست می‌آید.

محاسبه تراز هر درس

با استفاده از فرمولی که در تیتر قبلی توضیح دادیم می‌توانید درصد یا نمره خام تک‌تک درس‌ها را حساب کنید. بعد از محاسبه درصدها نوبت به محاسبه تراز هر درس می‌رسد. تراز هر درس با کمک این فرمول به‌دست می‌آید:

اما Z موجود در فرمول چطور حساب می‌شود؟ فرمول محاسبه مقدار Z:

  • X همان درصد یا نمره خام شما در یک درس است.
  • X نمره میانگین کل شرکت کنندگان است.
  • S هم مقدار انحراف استاندارد را نشان می‌دهد.

محاسبه میانگین و انحراف استاندارد

برای این‌که میانگین را به ‌دست آوریم باید تعداد دقیق شرکت کنندگان در آزمون و میانگین نمره‌های خام‌شان را بدانیم. میزان دقیق این اعداد فقط دراختیار سازمان سنجش است و ما برای به‌دست آوردن‌شان اطلاعات کافی نداریم. با این‌حال می‌توانیم از مقادیر استاندارد و تقریبی استفاده کنیم. اگر توزیع درصد افراد شرکت‌کننده در کنکور به‌شکل عادی و نرمال باشد، انحراف استاندارد نشان می‌دهد که نمره‌های ۲/۶۸ درصد از داوطلبان با ۱۵ ± ۴۵ برابر است. این یعنی حدود هفتاد درصد شرکت کنندگان در هر یک درس درصدی بین ۳۰ تا ۶۰ به‌دست آورده‌اند. فرمول محاسبه s هم به صورت زیر است:

مقدار میانگین و انحراف استاندارد

برای نحوه محاسبه تراز در کنکور باید انحراف استاندارد را به‌دست بیاوریم. اگر اطلاع دقیق از تعداد شرکت کنندگان و میانگین نمره‌های خام داشته باشیم می‌توانیم ازطریق فرمول بالا انحراف استاندارد را حساب کنیم ولی اگر به آمار دقیق دسترسی نداریم می‌توانیم از مقدارهای تقریبی ۴۵ به جای و ۱۵ به‌جای S استفاده کنیم. درنهایت با قرار دادن نمره خام هر درس، میانگین نمره خام کل شرکت کنندگان در آن درس و انحراف استاندارد را در فرمول قرار می‌دهیم و مقدار Z را حساب می‌کنیم. مقدار Z را در فرمول 2000Z+5000 قرار می‌دهیم و تراز هر درس را به این روش به‌دست می‌آوریم.

نحوه محاسبه تراز کل در کنکور به چه صورت است؟

شاید تا این‌جا فکر کردید پس نحوه محاسبه تراز کنکور چه ارتباطی با ضریب هر درس دارد؟ ضرایب در فرمول تراز کل اهمیت خودشان را نشان می‌دهند. تراز هر درس را در ضریب آن ضرب می‌کنید و مجموع عددهای به‌دست آمده را تقسیم بر مجموع ضرایب تمام دروس می‌کنید؛ به این‌صورت تراز کل به‌دست می‌آید. بعد از این که تراز هر کدام از درس‌ها را حساب کردید نوبت به نحوه به دست آوردن تراز آزمون می‌رسید. برای حساب کردن تراز کل می‌توانید از این فرمول استفاده کنید:

تراز کل

درصد صفر روی تراز چه تاثیری دارد؟

هر داوطلب در هر درس در کنکور بنابه توانایی‌اش به تعدادی از سوالات جواب درست می‌دهد. پاسخ ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ کل داوطلبان روی یک طیف حساب می‌شود و یک میانگین هم به‌دست می‌آید. حالا فرض کنید شما هم مثل بقیه شرکت‌کنندگان به تعدادی از این سوالات پاسخ درست می‌دهید. هرچه پاسخ‌های شما به میانگین دورتر باشد و انحراف بیشتری پیدا کند، تاثیر بیشتری روی ترازتان دارد. اگر پاسخ‌های درست و درصدهای شما از میانگین کل بالاتر باشد، ترازتان بالاتر می‌رود. ولی هرچه از میانگین پایین‌تر باشید روی ترازتان اثر منفی بیشتری دارد. درواقع هرچه درصد به سمت صفر یا منفی برود، با ضریب بالاتری روی تراز آن درس اثر منفی دارد. این نکته به‌خصوص باید مورد توجه کسانی قرار گیرد که به‌طور کلی قید یک درس را می‌زنند و درصدش را ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ صفر می‌گذارند. اگر جزو این دسته هستید شاید بهتر باشد در تصمیم‌تان مقداری تجدید نظر کنید.

تراز آزمون های آزمایشی چطور محاسبه می شوند؟

خیلی‌ها قبل از کنکور برای آمادگی بیشتر در آزمون‌های آزمایشی موسسه‌های مختلف شرکت می‌کنند. هرچه این آزمون‌ها شرکت کنندگان بیشتر و از طرفی سوال‌های استانداردتری داشته باشند؛ درصدها و در نتیجه تراز قابل اعتمادتری خواهند داشت. خیلی‌ها سوالات آزمون‌های آزمایشی را در منزل پاسخ می‌دهند و می‌پرسند چگونه تراز آزمون را حساب کنیم؟ اگر در آزمون‌های آزمایشی شرکت می‌کردیم، چه ترازی به‌دست می‌آوردیم؟ البته این روزها برای محاسبه تراز آزمون‌های آزمایشی نیاز به محاسبات خاصی نیست و این موسسه‌ها نرم‌افزارهایی طراحی کرده‌اند که ترازتان را محاسبه می‌کنند و در اختیارتان می‌گذارند.

تکنیک‌هایی برای نحوه محاسبه تراز در کنکور

آیا بررسی تراز ملاک خوبی برای پیگیری مسیر پیشرفت است؟

نمره خام و درصدها می‌توانند تا حدودی وضعیت درسی شما را مشخص کنند ولی تراز از همه این‌ها با شما روراست‌تر است و راست و حسینی بهتان می‌گوید در کجای مسیر قرار دارید. اگر می‌خواهید مسیر پیشرفت یا پسرفت‌تان را بررسی کنید؛ بیشترین انرژی‌تان را روی محاسبه و بررسی تراز بگذارید. هرچه مقدار تراز به مرور زمان بزرگ‌تر شود نشان‌دهنده پیشرفت و وضعیت بهتر شما خواهد بود. برای موفقیت در این آزمون، توصیه می‌کنیم مطلب بهترین زمان برای شروع کنکور را هم مطالعه کنید.

سخن پایانی

در این مقاله تمام گفتنی‌ها درمورد میزان اهمیت تراز در کنکور را گفتیم و از این صحبت کردیم که چگونه تراز را محاسبه کنیم و روش ترازگیری را به ساده‌ترین شکل ممکن توضیح دادیم. از این روش می‌توانید برای تخمین تراز کنکور استفاده کنید. امیدواریم با تمام این توضیحات به این نتیجه رسیده باشید که به جای تمرکز روی درصد و نمره، بیشتر به تراز آزمون‌های آزمایشی توجه کنید. تراز معنی و مفهوم ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ بیشتری را می‌رساند و ارزش واقعی و ذاتی درصدها را مشخص می‌کند. با دقیق شدن روی تراز بعد از مدتی حتی به این نتیجه می‌رسید که گاهی درصدهای پایین در اصل ارزش بیشتری از یک درصد بالا دارند. بنابراین اگر می‌خواهید حسابی پیشرفت کنید اولا هیچ درسی را در کنکور حذف نکنید و ثانیا تمرکزتان را روی بهبود تراز بگذارید تا به بهترین نتیجه در کنکور سراسری برسید.

منظور از نفر ساعت چیست؟

نفر ساعت (به انگلیسی: Man-hour) واحد اندازه گیری زمان مورد نیاز برای انجام یک فعالیت است و معمولاً در مدیریت پروژه و طرح‌های پیشنهاد خدمات از آن استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه نفر ساعت این است که ساعت کار هر نفر با سایر افراد جمع شده و در نهایت اعلام می‌شود.

مثلاً اگر سه نفر روی یک پروژه کار کنند و به ترتیب ۵ و ۷ و ۳ ساعت وقت بگذارند، گفته می‌شود که برای این پروژه ۱۵ نفر ساعت وقت صرف شده است.

هم‌چنین اگر ۱۰۰ کارگر هر کدام ۵۰ ساعت برای تولید یک دستگاه وقت بگذارند، با ضرب کردن تعداد کارگران در زمان صرف شده گفته می‌شود که برای تولید آن دستگاه ۵۰۰۰ نفر ساعت وقت صرف شده است.

معمولاً برای توضیح مفهوم نفر ساعت این مثال را می‌زنند که اگر برای کاری ۲۰ نفر ساعت زمان لازم باشد، ۵ نفر هر یک ۴ ساعت و یا ۴ نفر هر یک ۵ ساعت باید برای انجام آن کار وقت بگذارند.

استفاده از این واحد معمولاً زمانی مفید است که کار همه‌ی افراد تقریباً ارزش مادی برابر داشته باشند.

منظور از نفر ساعت آموزش چیست؟

اگر یک موسسه‌ی آموزشی از ده مدرس تقریباً هم‌سطح برای برگزاری یک دوره آموزشی سازمانی پنج ساعته استفاده کند، در گزارشی که به واحد منابع انسانی آن سازمان ارائه می‌کند خواهد گفت که از ۵۰ نفر ساعت خدمات مدرسان استفاده کرده است.

هم‌چنین واحد منابع انسانی همان سازمان، اگر ۳۰۰ نفر از کارکنان را در این آموزش پنج ساعته شرکت داده باشد در گزارش خود به مدیریت خواهد گفت که ۱۵۰۰ نفر ساعت آموزش اجرا شده است.

سایت پاسخ نامه – که در حال مطالعه‌ی آن هستید – به نوعی واژه‌نامه‌ی جنبی مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که به توسعه فردی علاقه‌مند هستید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه‌راه‌های یادگیری متمم را بررسی کرده یا این‌که سرفصل‌های دوره MBA آنلاین ما را ببینید.

تعریف ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری چیست؟

تعریف ارزش طول عمر مشتری چیست

ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری، معادل اصطلاح Customer Lifetime Value است.

این اصطلاح معمولاً به صورت مخفف به شکل CLV یا CLTV یا LTV مورد استفاده قرار می‌گیرد و از جمله مفاهیم بسیار مهم در مدیریت بازاریابی، تبلیغات و #مدیریت ارتباط با مشتری است.

شاید ساده‌ترین تعریف ارزش مشتری این باشد که یک مشتری در طول عمر خود، چه میزان سود برای یک کسب و کار ایجاد می‌کند.

به یک مثال ساده فکر کنید:

فرض کنید برای اولین بار به یک کافی شاپ می‌روید و یک کیک و قهوه‌ مجموعاً به قیمت بیست هزار تومان می‌خرید.

آیا شما یک مشتری بیست هزار تومانی هستید؟ احتمالاً نه.

اگر شما در یک کافی شاپ، از غذا و فضا راضی باشید، احتمالاً بارها و بارها به آنجا سر خواهید زد.

بنابراین،‌ شاید در طی چند سال، چند صد هزار تومان و حتی شاید میلیونها تومان به آن کافی شاپ پول بدهید.

بنابراین، اشتباه نیست اگر بگوییم که شما یک مشتری چند میلیون تومانی هستید.

البته مثال بالا، با وجود ساده و جذاب بودن، بیانی دقیق از ارزش طول عمر مشتری نیست؛ چون نکات متعددی در آن لحاظ نشده است:

اول اینکه همه قرار نیست بعد از یک بار خرید، مشتری دائمی شوند.

ممکن است فردی فقط یک بار خرید کند و فرد دیگری، ده‌ها بار خرید انجام دهد.

بنابراین، منطقی است که ما در محاسبات خود، متوسط ارزش طول عمر مشتریان را محاسبه کنیم و به عنوان معیار تصمیم گیری و سیاست‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار دهیم.

نکته‌ی دیگر این است که ما فقط به پولی که مشتری می‌پردازد (درآمد) توجه داشتیم.

در حالی که ما هم برای عرضه‌ی خدمات و یا تولید کالاهای خود، هزینه کرده‌ایم.

به عبارتی، نباید درآمد را با سود اشتباه بگیریم.

نکته‌ی سوم هم اینکه حفظ مشتری هم هزینه‌های خود را دارد. به عبارتی، هزینه‌های متعددی باید انجام شود تا مشتری، مشتری باقی بماند.

حتی در بعضی کسب و کارها (از جمله کارهای پیمانکاری) ممکن است قطع رابطه با مشتری هم هزینه‌هایی را در بر داشته باشد.

وقتی از ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری صحبت می‌کنیم، باید به سود حاصل از تعامل با مشتری در طول مدت زمانی که مشتری ماست، توجه داشته باشیم.

وقتی از ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری صحبت می‌کنیم، باید به سود حاصل از تعامل با مشتری در طول مدت زمانی که مشتری ماست، توجه داشته باشیم.

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

با عضویت به عنوان کاربر ویژه‌ی متمم، علاوه بر دسترسی به این مطلب، به سایر بحث‌هایی هم که تحت عنوان تبلیغات مطرح می‌شوند دسترسی پیدا می‌کنید.ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟

همچنین با فعال کردن اشتراک ویژه به درس‌های بسیار بیشتری دسترسی پیدا می‌کنید که می‌توانید فهرست آنها را در اینجا ببینید:

البته از میان درس‌ها و مطالب مطرح شده، ما فکر می‌کنیم شاید بهتر باشد ابتدا مطالعه‌ی مباحث زیر را در اولویت قرار دهید:

سیستمهای کنترل مدیریت (برای سنجش اثربخشی تبلیغات)

دوره MBA (پیگیری منظم مجموعه درس‌ها)

تمرین:

به عنوان کسی که مشتری یک کسب و کار هستید، به فرض آنکه از استراتژی‌ها و گفتگوها و برنامه‌های داخلی آن شرکت اطلاع نداشته باشید، بر اساس چه معیارهایی به نتیجه می‌رسید که آن شرکت به ارزش طول عمر مشتری و افزایش آن، توجه دارد یا خیر.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تبلیغات ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ به شما پیشنهاد می‌کند:

چند مطلب پیشنهادی از متمم:

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم مخففِ محل توسعه مهارتهای من است؛ یک فضای آموزشی آنلاین برای بحث‌های مهارتی و مدیریتی.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه‌ی درباره متمم مراجعه کنید.

ما برای هر یک از درس‌های متمم، یک نقشه راه داریم که به یادگیری آن درس کمک می‌کند.

می‌توانید با مراجعه‌ به صفحه‌ نقشه راه یادگیری، عنوان درس‌های مختلف متمم را ببینید.

همچنین می‌توانید دوره MBA متمم را ببینید.

شما می‌توانید بدون پرداخت پول در متمم به عنوان کاربر آزاد عضو شوید. اما به چیزی در حدود نصف درسهای متمم دسترسی خواهید داشت.

پیشنهاد ما این است که پس از ثبت نام به عنوان کاربر آزاد، با خرید اعتبار به کاربر ویژه تبدیل شوید.

اعتبار را می‌توانید به صورت ماهیانه (۷۴ هزار تومان)، فصلی (۱۹۰ هزار تومان)، نیم‌سال (۳۴۵ هزار تومان) و یکساله (۵۸۵ هزار تومان) بخرید.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً به صفحه‌ی ثبت نام مراجعه کنید.

مجموعه گسترده و متنوعی از فایلهای صوتی رایگان در رادیو متمم ارائه شده که می‌توانید هر یک از آنها را دانلود کرده و گوش دهید.

۱۰۴ نظر برای تعریف ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری چیست؟

پرطرفدارترین دیدگاه به انتخاب متممی‌ها در این بحث

نویسنده‌ی دیدگاه : محمد مقیمی

1. میزان توجه شرکت به شاخص CEM یا تجربه مشتری

2. حفظ ارتباط موثر با مشتری پس از اتمام مراحل فروش: به شخصه ترجیح میدم پیگیری و ارتباط شرکت با من (بعنوان مشتری) بعد از اینکه من ازش خرید کردم پر رنگ تر از قبل باشه اما بیشتر شاهد این هستم که شرکتها تا زمانی که ازشون خرید نکردم ، وقت و بی وقت پیام میدن و زنگ می زنن و پیگیر هستن و وقتی جنسشون رو فروختن دیگه یادشون میره ارتباط رو حفظ کنن

3. سفارشی سازی محصول و خدمت با توجه به نیاز و سلیقه مشتری: شاید این مورد نیاز به توضیح نداشته باشه و به اندازه کافی واضح باشه ولی بد نیست بدونید همین موضوع مبرهن، خیلی جاها نادیده گرفته میشه. مثلا" یک موسسه آموزشی هست که تقریبا" دو ساله هر هفته به من پیامک میزنه با این متن: "محمد مقیمی عزیز سلام شما در سمینار روابط خاص زناشویی و رازهایی که هر زنی باید بداند رزرو شده اید زمان: فلان وقت. آدرس: فلان جا *ویژه بانوان* منتظر حضور شما هستیم" . خب مشخصه این بنده خدا رفته یه بانک اطلاعات شماره تماس خریده و هر هفته هم چندین و چند سمینار با موضوعات مختلف و بی ربط برگذار میکنه و من رو برای شرکت در همه بر نامه هاش دعوت میکنه . اما حتی یک بار نشده بشین لا اقل اسامی خانم و آقا رو تفکیک کنه و از پرت شدن هزینه جلوگیری کنه. طبیعیه که ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ وقتی مسله ای به این تابلویی از نگاهشون مغفول مونده، مسائل پیچیده تری مثل ارزش مشتری تو دستور کارشون نمیتونه باشه.

4. داشتن واحد صدای مشتری یا پیشبینی هر ساز و کار دیگه ای که مشتری بتونه پیشنهاد، انتقاد و درد و دلش رو به گوش شرکت برسونه : سال 95 برای خرید یه مودم 4G همراه توی سایت ایرانسل مودم مورد نیازم رو دیدم. کلید خرید به سایت بامیلو لینک بود. چون مودم رو برای شرکت نیاز داشتم، برام مهم بود که بدونم قیمتش با احتساب ارزش افزوده س یا بدون احتساب. تو سایت بامیلو توضیحی در این خصوص نبود. تصمیم گرفتم از پشتیبانی سایت بپرسم. یه شماره تلفن 5 رقمی روی سایت بود که کنارش نوشته بود" هفت روز هفته و 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم" بد نیست بدونید شماره مذکور حدود 30 تا داخلی داشت که تک تک داخلی ها رو گرفتم و هر بار با جمله تکرای و مسخره زیر مواجه شدم که گفته می شد و تلفن قطع می شد: " برای اطلاع در مورد فلان، ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ به فلان صفحه از سایت مراجعه کنید" منم یه ایمیل به پشتیبانی زدم و نوشتم: "پدر آمرزیده اگه مخاطب جواب سوالش رو توی سایت پیدا می کرد دیگه چه نیازی بود که به شما زنگ بزنه؟ این کجا اسمش پاسخگویی 24 ساعته ست؟ " . خب مشخصه شرکتی که حوصله شنیدن صدای مشتریش رو نداره، اساسا معقوله ای به نام طول عمر مشتری براش مطرح نیست. از اون تاریخ تا امروز هر جا صحبت میشه به همه توصیه میکنم از بامیلو خرید نکنید!

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ [تعریف|انواع آن|معافیت‌ها|پرداخت]

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ [تعریف|انواع آن|معافیت‌ها|پرداخت]

«مالیات بر ارزش افزوده» از انواع مالیات‌های غیر‌مستقیمی است که دولت از روند فرآیند تولید یک کالا و یا خدمات از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌کند. این نحوه از اخذ مالیات به دلیل ‌پرداخت و وصول راحت از روش‌های محبوب دولت‌ها برای اخذ مالیات به حساب می‌آید. همچنین مالیات بر ارزش افزوده با ایجاد شفافیت، فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد و از اخذ مجدد مالیات جلوگیری می‌کند.

در ادامه‌ی مطلب توضیحات دیگری راجع‌ به مفهوم مالیات بر ارزش افزوده، انواع آن، نحوه‌ی محاسبه، تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران و موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صحبت خواهیم کرد.

ارزش افزوده چیست؟

ارزش افزوده به مبلغی گفته می شود که در طی مراحل تولید به قیمت اصلی یک محصول اضافه می شود.

یعنی مبلغی که طی مراحل کار به مبلغ اولیه موارد خام، افزوده و با قیمت اصلی مواد اولیه جمع می شود و نهایتا هزینه خرید یک کالا را مشخص می کند.

مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده یا VAT که مخفف کلمه‌ی «value added tax» است و به مالیات غیرمستقیمی گفته می‌شود که مصرف‌کننده‌ آن را به بهای خرید کالا و یا خدمات به فروشنده می‌‍‍‍پردازد و فروشنده موظف است که مقدار مالیات دریافتی را به خزانه‌ی دولت واریز کند.

در ماده سه قانون مالیات، مالیات بر ارزش افزوده را این‌گونه تعریف می‌کند: «مالیاتی غیرمستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد .»

اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم منظور از مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که از تفاوت ارزش بین کالا و خدماتِ عرضه‌شده با ارزش کالا و خدمات خریداری‌شده در دوره‌ای مشخص گرفته می‌شود. این نوع مالیات چند مرحله‌ای است و در هر یک از مراحل تولید تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده گرفته می‌شود .

انواع مالیات بر ارزش افزوده

۱. مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی:

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات به صورت کلی بر فروش اعمال می‌شود. این نوع مالیات هم بر کالاهای مصرفی و هم کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌شود. یعنی به خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

۲. مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی:

در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده، استهلاک و هزینه‌های جانبی از پایه مالیات کسر شده‌ و سرمایه‌گذاریِ خالص مشمول مالیات می‌شود.

۳. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف:

این نوع مالیات بر پایه خدمات و کالاهای مصرفی است.

مالیات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه می‌شود؟

به عنوان مثال، تولید‌کننده‌ی چرخ خیاطی را در نظر بگیرید که در کشوری با نرخ ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده فعالیت می‌کند.

شرکت خودروسازان مواد خام را با قیمت ۲۰۰ هزار تومان خریداری می‌کند که طبیعتاً مالیات بر ارزش افزوده‌ی آن ۲۰ هزارتومان است که باید به دولت پرداخت کند. جمع قیمت کل در این حالت ۲۲۰ هزار تومان می‌شود.

خودروسازان محصولات تولیدشده را به قیمت ۵۰۰ هزار تومان به علاوه ۵۰ هزار تومان ارزش افزوده و جمع کلی۵۵۰ هزار تومان به توزیع‌کننده می‌فروشد. در این حالت تولید کننده فقط ۳۰ هزار تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده را به دولت پرداخت کرده است. به عبارتی تولیدکننده ۱۰% سودی که در این فرآیند به دست آورده است (۳۰۰ هزار تومان) را به عنوان VAT پرداخت می‌کند.

در نهایت توزیع‌کننده این محصول را با قیمت ۱ میلیون تومان که ارزش افزوده‌ی آن ۱۰۰ هزار تومان می‌شود به مصرف کننده نهایی می‌فروشد که جمع کل آن یک میلیون و صد هزار تومان می‌شود. توزیع کننده در این مرحله پنجاه هزار تومان را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند. پنجاه هزار تومان مابقی را تولید کننده در مرحله قبل پرداخت کرده است و به عبارتی توزیع کننده در این مرحله ۱۰درصد سود خالص خود را پرداخت می‌کند.

مالیات بر ارزش افزوده به چند روش اخذ می‌گردد؟

مالیات بر ارزش افزوده به دو صورت اخذ می‌شود :

صورت اول به گونه‌ای است که تمام مالیات بر ارزش افزوده یک کالا یا خدمات را از خریدار و یا مصرف کننده می‌گیرند. مثلا اگر ارزش افزوده‌ی یک کالایی ۱۰ هزار تومان است و مالیات ارزش افزوده آن هزار تومان، تمام آن هزار تومان از مشتری اخذ می‌گردد.

صورت دوم به این شکل است که شرکت تولید کننده کالا یا خدمات و مصرف‌کننده‌ی آن‌ها با هم مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند . مثلا ارزش افزوده یک کالایی ۱۰ هزار تومان است و مالیات ارزش افزوده‌ی آن هزار تومان؛ پانصد تومان آن مبلغ از مشتری و پانصد تومان از تولید کننده خدمات و یا کالا اخذ می‌گردد.

مالیات بر ارزش افزوده چه زمانی پرداخت می‌شود؟

طبق قانون، مالیات بر ارزش افزوده هر سه ماه باید پرداخت گردد. افرادی که شامل این قانون می‌شوند، موظف‌ هستند تا اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را از طریق لینک مربوطه ارائه کرده و مبلغ آن را پرداخت کنند تا مشمول جریمه دیرکرد پرداخت نشوند.

تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران

لایحه مالیات بر ارزش افزوده، برای اولین بار در دی ماه سال ۱۳۶۶ از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی برده شد و در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ و پس از اعمال نظرات به صحن علنی مجلس رفت. اما تنها پس از تصویب شش ماده از آن، دولت بنا بر فوریت‌های اقتصادی مانند تثبیت قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، درخواست باز پس‌گیری لایحه را داد.

بار دیگر در سال ۱۳۷۰ دپارتمان صندوق بین‌الملی پول اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده پول توصیه کرد. و با توجه به احساس نیاز و نظرات متخصصان راجع‌ به برقراری چنین نظام مالیاتی، برنامه استقرار این نظام مالیاتی مجددا در اواخر سال ۱۳۷۰ در دستور کار دولت قرار گرفت و پس از پیمودن روندی طولانی، بالاخره در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسید. و در همان سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در نهایت در سال ۱۳۸۷ تصویب و به مدت پنج سال به صورت آزمایشی به اجرا درآمد.

از ابتدای سال ۱۳۹۳ این نوع مالیات از ۶ درصد به ۹ درصد افزایش ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ پیدا کرد.

چه مواردی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟

مطابق ماده دوازده قانون مالیات دسته‌های زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند:

۱. محصولات کشاورزی فرآوری نشده.

۲. دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان.

۳. انواع کود، سم، بذر و نهال.

۴. آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان.

۵. کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات.

۶. کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده هدایا.

۷. کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

۸. اموال غیر منقول.

۹. انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی.

۱۰. خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم.

۱۱. خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانک‌ها،موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس.

۱۲. خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی.

۱۴. انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش وکار وامور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۱۵. خوراک دام و طیور.

۱۶. رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۱۷. اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

سامانه مالیات بر ارزش افزوده:

شما می‌توانید از طریق لینک زیر وارد سامانه مالیات بر ارزش افزوده شوید و جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود اقدام کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.