تعیین زمان انجام معامله در آینده


عمومی

مفروضات حسابداری چیست؟ اصول، مفروضات و میثاق های حسابداری

مفروضات حسابداری، پایه و اساس تهیه گزارشها و صورتهای مالی هستند. در واقع تمام شرکتها برای ارائه صورت های مالی به سازمانهای مربوط، از یک سری اصول و استانداردهای که مورد پذیرش همه است، استفاده می کنند. در این مطالب آموزش حسابداری به اصول حسابداری ، مفروضات حسابداری و میثاق های حسابداری به عنوان مفاهیم اولیه و پایه رشته حسابداری، خواهیم پرداخت. همراه ما باشید.

تعریف مفروضات

مفروضات حسابداری به فرض‌های اولیه‌ای گفته می‌شود که بنیان اصول حسابداری، استانداردهای حسابداری و روش‌های آن را شکل می‌دهند. این مفروضات عبارت‌اند از:

 • تفکیک شخصیت
 • واحد اندازه‌گیری
 • تعهدی
 • تداوم فعالیت
 • دوره مالی

مفروضات حسابداری چیست؟ مفروضات حسابداری با مثال

منشا و شالوده اصول حسابداری و مبنای تنظیم و تهیه صورت های مالی را تشکیل می‌دهند. هرکدام از مفروضات حسابداری می‌تواند منشا یک یا چند اصل حسابداری باشد که این مفروضات عبارتند از:

فرض تفکیک شخصیت

بدین معناست که برای هر مؤسسه، شخصیتی تعیین زمان انجام معامله در آینده مستقل از مالک (مالکان) آن، همچنین از سایر مؤسسات موجود در جامعه در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال با درنظرگرفتن این فرض، هر مؤسسه یک شخصیت حقوقی مستقل در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند دارایی کسب کند و یا حتی بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید.

فرض تداوم فعالیت

بدین معناست که عملیات موسسه در آینده قابل پیش بینی است و تداوم خواهد داشت و قصدی برای انحلال یا توقف فعالیت آن وجود ندارد. به طور مثال با داشتن چنین فرضی، دارایی‌ها و بدهی‌ها به جاری و بلندمدت تقسیم می‌شود.

فرض دوره مالی

با توجه به این‌که نتایج واقعی عملیات هر مؤسسه‌ای را فقط می‌توان در پایان اجرای عملیات آن و پس از وصول مطالبات، فروش دارایی‌ها و اجرای تعهدات و پرداخت بدهی‌ها به طور دقیق و قطعی تعیین کرد؛ لذا استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی نمی‌توانند برای دریافت اطلاعات تا آن زمان تأمل کنند.

بنابراین، عمر طولانی یک مؤسسه به دوره‌های زمانی مساوی کوتاه‌تر که معمولاً یک‌ساله است تقسیم می‌شود و برای هر دوره گزارش‌های مالی جداگانه‌ای ارائه می‌شود. به طور مثال عمر یک واحد تجاری به دوره‌های زمانی مساوی تقسیم می‌شود که هر دوره را اصطلاحاً (دوره حسابداری) گویند. دوره مالی ممکن است سه‌ماهه، شش‌ماهه یا یک‌ساله باشد. اگر دوره مالی دوازده ماه طول بکشد اصطلاحاً به آن سال مالی گویند.

فرض تعهدی

بر اساس این فرض زیربنایی در حسابداری، درآمدها به محض‌ تحقق و هزینه‌ها به محض تحمیل، بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط شناسایی و ثبت می‌شوند. مثالی که در این زمینه بسیار روشن‌کننده است این است که مبنای تعهدی در مقابل مبنای نقدی قرار دارد.

در مبنای نقدی هر دریافت وجهی توسط شرکت که از ناحیه صاحبان شرکت یا وام دهندگان نباشد به عنوان درآمد و هر پرداخت وجهی توسط شرکت که به اشخاصی غیر از صاحبان شرکت یا وام دهندگان صورت پذیرد به عنوان هزینه تلقی می‌شود. اما بر اساس فرض تعهدی این‌طور نیست تعیین زمان انجام معامله در آینده و درآمدها به‌محض تحقق و هزینه‌ها به‌محض تحمیل، شناسایی و ثبت می‌شوند بدون اینکه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوطه توجهی شود.

فرض واحد اندازه گیری (پول)

بدین معناست که آثار نتایج کلیه معاملات و عملیات مالی مؤسسه باید بر حسب پول اندازه‌گیری و گزارش شود. مثال مورد توجه در این زمینه این است که کلیه مبادلاتی که توسط حسابداران در دفاتر یا صورت‌های مالی منعکس می‌گردد، معرف حجم یا مقدار آن نیست بلکه تنها بهای آن‌ها را نشان می‌دهند. در ضمن تمامی وقایعی که با پول اندازه‌گیری نمی‌شوند و فاقد جنبه مالی هستند در دفاتر و صورت‌حساب‌ها منعکس نمی‌گردند. مثلاً مدل روحیه کارکنان، کارایی و اثربخشی مدیریت یا رقابت‌های بازار و…

مفروضات حسابداری

مفروضات بنیادی چیست؟

تمامی مفروضات حسابداری مثل تفکیک شخصیت، تداوم فعالیت و یا فرض دوره مالی که در بالا بیشتر توضیح داده شد، به‌عنوان مفروضات بنیادی شناخته می‌شود که اصول حسابداری بر مبنای این مفروضات قابل‌پذیرش خواهد بود.

مفروضات حسابداری در شرکت تضامنی

در مورد فرضیه‌ای که با نام” تفکیک شخصیت”آن را می‌شناسیم، یک استثنا وجود دارد و آن هم مربوط به شرکت‌های تضامنی است. بر طبق فرضیه تفکیک شخصیت، مطالبات و بدهی شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث، جز منابع تعهدات واحد تجاری محسوب نمی‌شود اما در شرکت‌های تضامنی و مؤسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا مؤسسه، مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن است اما از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد. طلبکاران این دسته از مؤسسات می‌توانند طلب خود را از دارایی‌های مؤسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند.

معرفی اصول حسابداری

اصول حسابداری شامل قواعد کلی است که مبنای کار در کلیه مراحل اجرای عملیات حسابداری است و این اصول عبارتند از:

اصل بهای تمام شده

به موجب این اصل، تمام رویدادهای مالی با بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت در صورت‌های مالی منعکس می‌شوند و چنانچه در آینده ارزش پولی آن‌ها افزایش یابد، این افزایش شناسایی و ثبت نمی‌شود. در به کارگیری این اصل، بهای تعیین زمان انجام معامله در آینده تمام شده دارایی ها بر اساس قیمت نقد یا معادل قیمت نقد اندازه‌گیری می‌شود.

اصل تحقق درآمد

بر اساس این اصل، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه در زمان تحقق شناسایی می‌شوند.

اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

بر اساس این اصل، برای اندازه گیری سود هر دوره باید هزینه های هر دوره با درآمدهای همان دوره مقابله کند. به عبارت دیگر، برای تعیین سود هر دوره باید هزینه هایی که برای کسب درآمدهای همان دوره تحمیل شده اند را از درآمدها کسر نمود.

اصل افشای حقایق

بر اساس این اصل باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی می‌تواند در تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تاثیرگذار باشد در متن صورت‌های مالی یا در یادداشت های همراه افشا تعیین زمان انجام معامله در آینده شود.

میثاق های حسابداری

آشنایی با میثاق های حسابداری

یا اصول محدودکننده حسابداری در واقع اثر تعدیل کننده بر حسابداری و گزارشگیری مالی دارند و عبارتند از:

فزونی منافع بر مخارج

هدف گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری است. اما مخارج تهیه این اطلاعات نباید بر منافع آن فزونی یابد . به عبارت دیگر فراهم کردن اطلاعات حسابداری باید مقرون به صرفه باشد. البته تعیین منافع و مخارج تهیه اطلاعات حسابداری تا حدودی یک امر ذهنی است و سنجش و اندازه گیری تعیین زمان انجام معامله در آینده دقیق آنها مباحثی را بر انگیخته است.

اصل اهمیت

بر اساس این میثاق، در مورد مبالغ و اقلامی که بنابر وضعیت، محیط و عملکرد موسسه جزیی و ناچیز محسوب می‌شوند می‌توان از اعمال دقیق اصول حسابداری خودداری کرد.

اصل محافظه کاری

بدین معناست که در شرایط ابهام، اعمال قضاوت برای انجام برآورد به نحوی صورت گیرد که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود.

خصوصیات صنعت

بر اساس این میثاق، در مواردی که در یک صنعت خاص شواهد روشنی در ارتباط با عملیات ویژه آن وجود دارد که بکارگیری رویه های استثنایی حسابداری می‌تواند از لحاظ سودمندی مفید واقع شود. تعدیل اصول پذیرفته شده حسابداری مجاز شناخته شده است.

برخی از صنایع که رویه های خاص حسابداری در آن ها اعمال می‌شود عبارت اند از: پیمانکاری، بانکداری، بیمه و غیره لازم به یادآوری است که در استانداردهای حسابداری، سودمندی اطلاعات را به «مربوط بودن» و « قابل اتکا» بودن هم مطرح است. در پست های بعدی به صورت های مالی و یادداشت های همراه می‌پردازیم.

تامین دلیل چیست و انواع آن کدام است؟

تامین دلیل

عمومی

بر اساس ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی‌که فردی دارای حقی باشد و احتمال دهد که در آینده برای رسیدن به حق خود نتواند از دلایل و مدارک موجود بهره‌مند شود،‌ می‌تواند از دادگاه درخواست تامین دلیل کند.

تامین دلیل چیست و به چه منظور انجام می‌شود؟

گاهی ممکن است اشخاص برای حفظ اسناد و مدارکی که احتمال دارد در آینده بعنوان دلیل در دادگاه مورد استناد واقع شود درخواست تامین دلیل کنند. دلیل چیزی است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از خودشان به آن استناد می‌کنند و تأمین دلیل به معنی حفظ دلایل موجود برای استفاده از آن‌ها در آینده است و در قالب قرار صادر می‎شود.

مرجع صالح برای درخواست این نوع تامین، «شورای حل اختلاف» محلی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن قرار گرفته‌، تعیین شده و اگر در حوزه مربوطه شورای حل اختلاف نبود، رسیدگی با دادگاه محل است. برای تامین درباره اموال غیر منقول، باید به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه نمود و برای سایر دعاوی به محل اقامت خوانده مراجعه خواهد شد.

بر طبق قانون آئین دادرسی مدنی درخواست تامین دلیل باید حتما شامل چند مورد باشد:

 1. مشخصات درخواست کننده و طرف او
 2. موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین می‌شود
 3. اوضاع و احوالی که موجب تأمین شده است

بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی زمان درخواست می‌تواند قبل از اقامه دعوی و یا در حین رسیدگی باشد. این درخواست می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد. تقاضای تامین دلیل از سوی ذی‌نفع به شکل یک درخواست نوشته می‌شود و به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه، همراه با فتوکپی برابر اصل اوراق و اسناد تقدیم شورای حل اختلاف می‌شود.

‌شورا با احراز فوریت موضوع، درخواست را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین زمان انجام معامله در آینده در رشته مربوط ارجاع و پس از حضور مدیر دفتر شعبه مربوطه و کارشناس در محل و جلب نظر کارشناس‌، شورا صورتجلسه را با ذکر نظر کارشناس تنظیم می‌کند.

انواع تامین دلیل

در موارد مختلفی به تامین دلیل نیاز است. برای مثال اگر مالک یک ماشین اتومبیلش خسارت دیده و قصد دارد از مال خسارت‌دیده خود هر چه زود‌تر استفاده کند و نمی‌تواند منتظر سپری شدن مراحل مختلف دادرسی که زمانی نسبتا طولانی را می‌طلبد بماند؛ می‌تواند با درخواست تامین و اجرای آن، میزان خسارت وارد ‌شده به اتومبیل را مشخص کند، سپس نسبت به تعمیر و بازسازی آن اقدام و از آن استفاده کند و بعد از آن به استناد تامین که انجام شده است، خسارت وارده به خود را از عامل ورود زیان، مطالبه کند.

گاهی هم ممکن است که امکان از بین رفتن یا از دسترس خارج شدن دلایل و مدارک مورد نظر مدعی وجود داشته باشد، در نتیجه از طریق تامین می‌توان این دلایل را حفظ کرد. برای مثال یک فردی که می‌تواند در دادگاه شهادت بدهد و یا مطلع از امری است بخواهد از کشور خارج شود و یا به علت بیماری در آستانه فوت باشد.

اعتبار تامین دلیل

منظور از این نوع تعیین زمان انجام معامله در آینده تامین صورت‌برداری و حفظ آن است و تأثیری بر تایید یا رد ارزش دلیل مورد نظر ندارد. علاوه بر این حتی به معنای پذیرش دلالت یک دلیل بر ادعای مدعی نیز نیست و ممکن است شخصی، چیزی را دلیل اثبات ادعای خود بداند، اما در حقیقت اینطور نباشد. مرجع انجام تامین به صرف ادعای درخواست‌کننده مبنی بر اینکه امری دلیل و مدرک دعوای آینده اوست، قرار تامین را صادر و اجرا می‌کند و دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا باید دلیل مورد نظر مدعی را ارزیابی و در خصوص اعتبار و ارزش آن تصمیم‌گیری کند.

بیشتر بدانیم: هزینه وکیل ملکی خوب چقدر است؟

هزینه تامین دلیل چگونه محاسبه می‌شود؟

هزینه درخواست تامین از نوع دعاوی غیرمالی است و هزینه آن به تناسب نوع دعوی از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال است. البته باید توجه داشت که تامین با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری انجام می دهند و در نتیجه خواهان باید هزینه کارشناس رسمی را نیز پرداخت کند و این مبلغ را به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری واریز و پس از تسلیم اصل فیش به شعبه شورا حل اختلاف، کارشناس تعیین می‌شود و خواهان می‌تواند با هماهنگی کارشناس اقدام کند. تسلیم نظریه کارشناس به شورا حدود ۱۰ الی ۱۵ روز زمان نیاز دارد.

مراحل صدور تأمین دلیل

 • بررسی و تعیین اینکه موضوع در محدوده کدام یک از شورا‌های حل اختلاف واقع است.
 • تهیه برگ دادخواست از اوراق شورای حل اختلاف مربوط
 • تنظیم دادخواست تعیین زمان انجام معامله در آینده بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه
 • تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که به آن‌ها استناد می‎شود به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه
 • مراجعه به قسمت تطبیق اسناد شورای حل اختلاف مربوط و گواهی کردن برابری فتوکپی با اصل

براساس ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی در اموری که دارای فوریت است دادگاه می‎تواند بدون احضار طرف مقابل دعوی اقدام به تأمین دلیل نماید، به همین دلیل هنگام ثبت درخواست باید از مسئول خواسته شود که دادخواست فورا رسیدگی شود.

تفاوت تامین دلیل و تأمین خواسته

تامین دلیل با تامین خواسته تفاوت دارد. دلیل برای حفظ دلایل طرح دعوی و کمک به اثبات دعوا است. با این حال تامین خواسته برای پیشگیری از مشکل فقدان مال خوانده در هنگام اجرای حکم است. به عبارت دیگر تامین خواسته از مشکل فقدان مال خوانده در زمانی که دادگاه به نفع خواهان رای صادر کرده جلوگیری می‌کند.

شرایط تامین خواسته

برای صدور تامین خواسته باید شرایط به خصوصی وجود داشته باشد. در اولین قدم لازم به ذکر است که برای دلیل دادگاه نمی‌تواند مستقل اقدام کند و حتما باید خواهان درخواست بدهد. خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست و یا در جریان دادرسی برای دلیل درخواست دهد. علاوه بر این ضروری است که سه شرط دیگر وجود داشته باشد:

 • خواسته خواهان باید منجز و قطعی باشد

خواسته متقاضی باید مربوط به زمان حال باشد. به عبارت دیگر زمان مطالبه آن همین حالا باشد و طلب نباید موجل و نیازمند گذر زمان باشد. با این حال در صورتیکه خواسته با سند رسمی باشد و یا خواهان در دادگاه ثابت کند که خواسته او در حال نابودی و در معرض آسیب و خرابی است و ممکن است تا زمان سررسید کاملا از بین رفته باشد، امکان صدور تامین دلیل وجود دارد. بنابراین در برخی شرایط خاص امکان صدور تامین خواسته قبل از موعد وجود دارد.

 • میزان خواسته باید معلوم و مشخص باشد

خواسته خواهان باید کاملا مشخص باشد و مقدار آن باید تعیین شود. اگر مقدار خواسته مشخص نباشد دادگاه نمی‌تواند قرار تامین خواسته صادر کند.

 • خواسته باید معین باشد

خواسته باید موجود و معین باشد و بتوان آن را از سایر موارد تفکیک و تمییز داد.

در چه مواردی قرار تامین خواسته صادر می‌شود؟

 • صدور قرار تامین خواسته بدون دریافت تامین از خواهان
 • اگر دعوای اصلی با سند رسمی باشد، خواسته و موضوع دعوا در معرض خطر و تضییع باشد و این مطلب از امارات و قراین قابل دریافت باشد و یا دعوا درمورد سند تجاری مانند برات یا چک یا سفته باشد نیازی به دریافت تامین از خواهان نیست و صدور قرار تامین خواسته بدون دریافت تامین از خواهان انجام می‌شود.
 • صدور قرار تامین خواسته با دریافت تامین از خواهان

درصورت تشخیص دادگاه خواهان موظف است که مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی از محل صدور قرار تامین به صندوق دادگستری واریز کند تا اگر به خوانده خسارت وارد شد از این طریق خسارت او جبران شود. بعد از پرداخت این مبلغ تامین خواسته قابل اجرا خواهد بود.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست، دادگاهی است که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند. دادگاه با بررسی شرایط به درخواست تامین خواسته رسیدگی می‌کند و رای صادر می‌کند. بعد از اینکه قرار صادر شد ظرف ده روز از تاریخ صدور، خوانده می‌تواند در همان دادگاه به آن اعتراض کند. مرجع صالح باید به ماهیت موضوع وارد شود تا بتواند درمورد صدور قرار تصمیم بگیرد.

موارد رد درخواست تامین دلیل

 • اگر برای دادخواست به مرجع صالحی مراجعه نشود و یا شرایط مورد نیاز برای درخواست وجود نداشته باشد، قرار رد درخواست صادر می‌شود.
 • علاوه بر این در برخی موارد ممکن است درخواست شرایط شکلی مورد نیاز را نداشته باشد و برای مثال هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد، در چنین شرایطی هم قرار رد درخواست صادر می‌شود.
 • اگر درخواست شرایط ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته باشد قرار رد درخواست صادر می‌شود
 • نکته حائز اهمیت این است که تامین دلیل برای حفظ دلایل موجود است و نه برای تحصیل دلیل جدید. در نتیجه اگر برای کسب دلیل جدید درخواست داده شده باشد، قرار رد درخواست صادر می‌شود.

گروه وکلای سزا آنلاین با در اختیار داشتن بهترین وکیل پایه یک دادگستری تضمین می‌کند که بهترین نتیجه ممکن را از پرونده شما حاصل نماید.

زمین هلال احمر گرمی تا یک ماه آینده تعیین تکلیف می شود

زمین هلال احمر گرمی تا یک ماه آینده تعیین تکلیف می شود

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: تا یک ماه آینده زمین این جمعیت در گرمی تعیین تکلیف می شود .

به گزارش ایسنا منطقه اردبیل، بهرام غیبی در جلسه مشترک با اعضای تعیین زمان انجام معامله در آینده شورای اسلامی شهر، شهردار، فرماندار و مدیر کل دفتر فنی استانداری با اعلام این خبر گفت: مشکلات پیش رو در این زمینه باید رفع شود تا جمعیت هلال احمر استان برنامه‌های خود را در گرمی عملیاتی کند .

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر دیگر تنها یک نهاد امدادگر نیست، اظهار کرد: این نهاد با توجه به اساسنامه خود برنامه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف امدادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره اجرا می کند .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل با اشاره به اینکه ماموریت هلال احمر در راستای بشردوستانه است، تصریح کرد: ماموریت‌های تدوین شده برای جمعیت هلال احمر مشخص است و این ماموریت‌ها بر اساس نیازهای جامعه طراحی شده است .

غیبی ادامه داد: جمعیت هلال احمر در شهرستان گرمی هم فعالیت‌های خوبی دارد، یادآور شد: برگزاری دوره‌های آموزشی امداد و نجات، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی و امدادرسانی به حادثه دیدگان از جمله فعالیت‌های هلال احمر در این شهرستان است .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل با بیان اینکه هلال احمر آماده همکاری با شورا و شهرداری گرمی است، تاکید کرد: هلال احمر شهرستان در پاکسازی گرمی با سازمان محیط زیست و شهرداری همکاری خواهد کرد .

پیشروی معاملات مسکن در سال ۹۷

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن پیش‌ بینی استمرار روند رونق بازار مسکن، تاکید کرد: در سال آینده، شاهد افزایش ارزش افزوده بخش مسکن خواهیم بود.

پایگاه خبری بانک مسکن

حامد مظاهریان در گفت ‌و گو با پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، با اشاره به اینکه انتظارات از کیفیت و کمیت رونق مسکن در ایران اشکال متفاوت دارد، افزود: بازار مسکن از رکود خارج شده اما انتظار از رونق و همین ‌طور انتظار از سود در ایران متفاوت است. به تعیین زمان انجام معامله در آینده عنوان مثال برخی از سازنده‌ها به سود کمتر از 70 درصد قانع نیستند و به همین خاطر لازم است انتظارات از سود و رونق تعدیل و عقلانی شود. در شرایط موجود انتظار سود بیش از 20 درصد در سال برای فعالیت ساختمانی می­تواند تحریک کننده شروع موج تازه­ای از رونق سفته­ بازانه در ساخت و ساز آن هم به شکل ساخت آپارتمان های لوکس و بدون مصرف باشد که مطابق تجربه رونق انحرافی دوره قبل (سال های 90 تا 92)، به دلیل فروش نرفتن این واحدها در بازار مصرف، ساخت و ساز دوباره با یک رکود عمیق 4 ساله مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در ماه گذشته بیش از 18 هزار فقره معامله مسکن در تهران انجام شد و به ثبت رسید، خاطرنشان کرد: این حجم قابل توجه از معاملات پس از ماه‌های پیاپی ماندگاری بازار مسکن در فاز پیش ‌رونق، نشان می‌دهد بازار به طور کامل از رکود خارج شده است. چرا که در ماه‌های رکود حجم معاملات ماهانه به 10 هزار فقره نیز نمی‌رسد. همچنین در ماه‌هایی که بازار در فاز پیش‌ رونق قرار داشته باشد، عمدتا حجم معاملات کمتر از 15 هزار فقره در ماه است.

مظاهریان یادآور شد: افزایش حجم معاملات یعنی افزایش تقاضای خرید مسکن و افزایش کسانی که بابت خرید خود پول پرداخت می‌کنند. از طرفی رشد معاملات معمولا با اندکی نوسان قیمت که از تحرک بازار مسکن نشات می‌گیرد، همراه است. بنابراین دو عامل قیمت و تقاضا موجب می‌شود سازنده نیز به شروع ساخت و ساز ترغیب شود و در نتیجه آمار صدور پروانه نیز افزایش یابد.

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزایش قیمت مسکن را که در ماه گذشته قدری از نرخ تورم مسکن پیشی گرفته است، تا حدودی طبیعی ارزیابی کرد و توضیح داد: این نوسان قیمت، طبیعت بازار مسکن در شرایط رونق است و موجب تداوم تحرک در بازار می‌شود. البته پرش قیمت مسکن در بهمن ماه، منشاء بیرونی داشته و از جهش قیمت ارز تاثیر گرفت که این شکل نوسان قیمت مسکن به صلاح بازار ملک نخواهد بود.

وی ادامه داد: این نوسان قیمت موجب می‌شود سازنده‌ها و فروشنده‌ها نیز بازار را ترک نکنند و همچون خریداران به انجام معامله رغبت داشته باشند. البته معتقدم روندی که در زمینه افزایش قیمت مسکن ایجاد شده، شدید نیست و در سال آینده نیز شتاب نخواهد گرفت.

مظاهریان با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در سال 97 با شتاب ملایم‌تری در راه است، تاکید کرد: در سال آینده حرارت معاملات مسکن همچنان باقی خواهد ماند و قیمت‌ها به صورت کاملا جزئی افزایش پیدا می‌کند و از شدت رشد قیمت کاسته می‌شود.

وی روند بخش مسکن در سال آینده را رو به جلو پیش‌بینی کرد و گفت: این روند رو به جلو تنها در معاملات و قیمت مسکن رخ نمی‌دهد، بلکه مجموعا در بخش مسکن رونق خواهیم داشت. بر این اساس رشد آمار پروانه‌های صادر شده در سال آینده بسیار محتمل است و به دنبال آن جریان تولید و کسب و کار در حوزه مسکن در سال 97 رونق بیشتری خواهد گرفت.

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد مجموعه شاخص‌های بازار مسکن نشان می‌دهد در ادامه دوره رونق مسکن در سال آینده، شاهد افزایش ارزش افزوده بخش مسکن خواهیم بود.

خانه گران شد

آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه حاکی از ان است که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۲ درصد رشد داشته است.

خانه گران شد

به گزارش ایلنا و به نقل از بانک مرکزی، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۵» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

براساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه ۱۳۹۶ به ۱۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل، ۲۳.۷ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مرداد ماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش 6 درصدی معاملات تعیین زمان انجام معامله در آینده مسکن

همچنین در مرداد ماه سال 1396 ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 17984 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.1 درصد افزایش نشان می دهد

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مرداد ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46.7 درصد یشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شد را ه خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با مرداد ماه سال قبل 4.8 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

خانه های منطقه 5 در صدر معاملات

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مرداد ماه سال 1396 حاکی از ان است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15.8 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم های 11.0 و 9.9 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

افزایش قیمت 6 درصدی تعیین زمان انجام معامله در آینده مسکن

طبق گزارش بانک مرکزی، در مرداد ماه سال جاری، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واح مسکونی مامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 46.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.0 و 6.2 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 6 و بیشترین میزان کاهش به منطقه 22 تعلق دارد. در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 99.0 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن 22.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.