اهرم 5 برابری به چه معناست؟


ارشمیدس (به یونانی: Άρχιμήδης) (زادهٔ ۲۸۷ ق. م – ۲۱۲ ق. م∗) فیلسوف، ریاضیدان، فیزیکدان، مهندس، مخترع و منجم یونان باستان و از اهالی جزیره ساموس در دریای مدیترانه بود.
تعیین عدد پی
ساخت قرقره ارشمیدس
قانون چگالی در مایعات
ارشمیدس دانشمند و ریاضیدان یونانی در سال ۲۷۸ قبل از میلاد در شهر سیراکوز یونان چشم به جهان گشود و در جوانی برای آموختن دانش به اسکندریه رفت. بیشتر دوران زندگی اش را در زادگاهش گذراند و با فرمانروای این شهر دوستی نزدیک داشت. زندگی ارشمیدس با آرامش کامل می گذشت. زمانی که رومیان در سال ۲۱۲ قبل از میلاد شهر سیراکوز را به تصرف خود درآوردند، سردار رومی مارسلوس دستور داد که هیچ یک از سپاهیانش حق اذیت و آزار و توهین و ضرب و جرح این دانشمند و متفکر مشهور و بزرگ را ندارند، با این حال ارشمیدس قربانی غلبه رومیان بر شهر سیراکوز شد. او به دست یک سرباز مست رومی در ۲۱۲ قبل از میلاد به قتل رسید و این در حالی بود که در میدان بازار شهر در حال اندیشیدن به مسئله ای ریاضی بود. می گویند آخرین سخن او این بود: دایره هایم را خراب نکن.
چنین گفته شده است که هیرو (هایرُن)، پادشاه سیراکوز، زرگری را مأمور کرده بود تا برایش تاجی از طلای خالص بسازد. وقتی تاج تکمیل شد و به دست پادشاه رسید، تردید داشت که زرگر تمام طلا را به کار برده باشد.شاه هیرو دوست خود ارشمیدس را احضار کرد و از این ریاضیدان مشهور خواست تا بفهمد آیا واقعاً تاج از طلای خالص است و تمام فلز باارزشی که پادشاه به زرگر داده در آن به کار رفته است یا نه. در سدهٔ سوم پیش از میلاد، شیمی تحلیلی به اندازهٔ ریاضیات پیشرفته نبود و ارشمیدس در ریاضیات و مهندسی توانایی بسیار داشت.ارشمیدس قبلاً برای محاسبهٔ حجم جامدهایی که شکلی منظم مثل کُره یا استوانه داشتند دستورهای ریاضی ابداع کرده بود. او می دانست که اگر بتواند حجم تاج هیرو را تعیین کند، خواهد فهمید که آیا تاج از طلای خالص درست شده است یا از مخلوطی از طلا با فلزات دیگر. وقتی پا به خزینه گذاشت و دید که آب از آن سرریز کرد، متوجه شد که حجم آبی که بیرون ریخته است دقیقاً با حجم قسمتی از بدن او که وارد آب شده برابری می کند؛ بنابراین دریافت که اگر تاج را در ظرف آبی قرار دهد، حجم آبی که از ظرف سرریز می شود یا در آن بالا می رود حجم تاج است. وی که بسیار هیجان زده شده بود برهنه از حمام بیرون دوید و فریاد زد یافتم! یافتم! (یورکا یورکا). او در آزمایش خود تشخیص داد که تاج شاهی میزان بیشتری آب را نسبت به شمش طلای هم وزنش پس می راند، ولی این میزان آب کمتر از میزان آبی است که شمش نقره هم وزن آن را جابه جا می کند. به این ترتیب ثابت شد که تاج شاهی از طلای ناب و خالص ساخته نشده، بلکه جواهرساز آن را از مخلوطی از طلا و نقره ساخته است و این گونه ارشمیدس یکی از چشمگیرترین رازهای طبیعت را کشف کرد؛ یعنی اینکه می توان حجم اجسام با شکل نامنظم را با کمک مقدار مایعی که جابه جا می کنند اندازه گیری کرد.
اگرچه به نظر می رسد این داستان همچون بسیاری از کشفیات علمی (مثل داستان نیوتن و درخت سیب) دچار غلو و انحراف شده باشد، ولی شهرتی عالمگیر دارد و تقریبا در میان تمام ملل جهان شناخته شده است. روایت دیگری که به نظر می رسد از وجاهت بیشتری برخودار باشد مربوط می شود به فرمان ساخت کشتی غول آسایی به نام «سیراکوسیا» از سوی پادشاه هایرون، که منجر به کشف قانون شناوری یا همان اصل ارشمیدس شد.

ارشمیدس

ارشمیدس. [ اَ ش ِ دِ ] ( اِخ ) ارخمیدس. ارشمیدوس. ارشمدوس . از مردم سوراقوسا از جزیره صقلیه . مولد او287 ق.م. و وفات وی در 212 ق.م. بزرگترین مهندس و حکیم ریاضی قدیم. وی در جوانی برای کسب علم نزد اقلیدس به اسکندریه رفت و چون بوطن خویش بازگشت به تحقیقات و مطالعات پرداخت و اختراعات گرانبها کرد و بفرضیه اهرم چندان اعتقاد داشت که میگفت : اگر نقطه اتکائی بدست آرم زمین ازجای خویش بجنبانم. وی روزی در گرمابه دریافت مقداری از وزن اعضای او که در آب فرورفته بود کاسته شده و دید که با سهولت بسیار میتواند یک ساق اهرم 5 برابری به چه معناست؟ خویش را بلند کند. نبوغ وی او را بکشف ( ( اصل ارشمیدس ) ) هدایت کرد و با کمال شوقی که در او ایجاد شده بود، برهنه از گرمابه بیرون شد و فریاد کرد: یافتم ! یافتم ! و این کلمه از آن پس چون مثلی زبانزد گردید. آنگاه که روم به سوراقوسا قشون کشید، ارشمیدس بدفاع وطن خویش پرداخت و مدت سه سال با اعمال علوم طبیعی خود عساکر مارسلوس را شکست میداد و منجنیقهائی برای پرتاب کردن تیر و سنگ بفواصل بعیده بساخت وبوسیله مرایا المحرقة کشتیهای دشمن را محترق میکرد. معهذا رومیان پیروزمند شدند و به سوراقوسا درآمدند. ارشمیدس آنگاه چندان در مسئلتی هندسی مستغرق بود که از اوضاع خبر نیافت و در این حال بدست سربازی رومی کشته شد. مارسلوس از قتل او بسیار متأسف شد و برای او مقبره ای بساخت. آثار عمده ارشمیدس بما رسیده است. قفطی در تاریخ الحکماء گوید: ارشمیدس حکیم ریاضی دان یونانی ، وی در مصر میزیست و در آنجا کسب علم کرد و از مصریان انواع فنون هندسه را بیاموخت. زیرا آنان از قدیم در این فن دست داشتند. ارشمیدس را کتابهای نیکو و ارجمند است که خطیب امین الدین ابوالحسن علی بن احمدبن جعفربن عبدالباقی الابانی العثمانی الاموی القفطی که در نباهت و فضل و بلاغت و مشارکت ( ؟ ) بزرگترین کسی است که من دیده ام ، مرا حکایت کرد که گروهی از اجله مشایخ بلاد خود را درک کردم و همه متفق بودند بر آنکه آنکس که اراضی اکثر قرای مصر را خشک کرد و پلها بکرد و بدانها قریه ها را بهنگام طغیان نیل بهم پیوست ، ارشمیدس بود. او این کار را برای یکی از پادشاهان انجام داد و سبب آن بود که اکثر ساکنین مصر بوقت طغیان نیل ، ترک قریه های خود کرده از ترس غرق شدن بکوهستان مقابل میرفتند و در آنجا تا بهنگام فروکش شدن نیل میماندند و سپس بسرزمین خود بازمیگشتند و زراعت را آغاز میکردند و قسمتهای فرورفته زمین بسبب آبی که در آنها مانده بود مانع آن می شد که به قسمتهای بالابرسد مگر آنکه زمین خشک گردد و بدین جهت زراعت ممکن نبود و در نتیجه محصول بسیار از دست میرفت و چون ارشمیدس از آن آگاه شد، اراضی اکثر قری را نسبت بسطحی بالاتر از سطح نیل مقیاس گرفت و بین قریه ها جسرها ساخت و در وسط جسرها پل هائی بست که آب قریه ای بتوسط آنها بقریه دیگر میرسید. پس مردم در وقت خود بزراعت مشغول میشدند و از هر ضیعه ، زمین معین را وقف کرد تا محصول آن بمصرف اصلاح این جسرها رسد و تا کنون نیز این عمل مجراست و در مصر دیوانی خاص برای آن موجود است که بنام ( ( دیوان فدن الجسورة ) ) نامیده میشود و مورد توجه و اعتناء تام است - انتهی. لیبنیتز میگفت : ( ( کسانی که ارشمیدس را شناخته اند بعظیم ترین اکتشافات نوین وقعی نمی نهند ) ). و او را اختراعات و اکتشافات غریب بوده است. ابن اهرم 5 برابری به چه معناست؟ الندیم گوید که رومیان از کتب او پانزده بار بسوختند و ظاهراً کتبی را که ابن الندیم نام میبرد، آن قسمت از کتابهای ارشمیدس است که بعربی نقل شده است. او راست : کتاب ارشمیدس. ( کشف الظنون ). کتاب تربیعالدائرة، یک مقاله. ( ابن الندیم ) ( کشف الظنون ). کتاب تسبیعالدائرة، یک مقاله. ( ابن الندیم ). رساله تکسیر دائرة، و آن در ضمن مجموعه گرانبها در کتابخانه مدرسه سپهسالار جدید طهران موجود است. کتاب الخطوط المتوازیة. ( ابن الندیم ). کتاب خواص المثلثات القائمة الزوایا. ( کشف الظنون ). کتاب الدوائرالمماسة، یک مقاله. ( ابن الندیم ) ( کشف الظنون ). کتاب الساعات الاَّلات الماء التی ترمی بالبنادق. ( کشف الظنون ). کتاب عمل الاَّلة التی تطرح البنادق ، یک مقاله. ( ابن الندیم ). کتاب الکرة و الاسطوانة، دو مقاله. ( ابن الندیم ) ( کشف الظنون ). کتاب المأخوذات فی اصول الهندسة، اصل آن یک مقاله است و ثابت بن قرة پانزده شکل آنرا ترجمه کرده است. ( ابن الندیم ) ( کشف الظنون ). کتاب المثلثات ، یک مقاله. ( ابن الندیم ) ( کشف الظنون ). کتاب المسبع فی الدائرة. ( کشف الظنون ). ( ظ. همان تسبیعالدائرة ). کتاب المفروضات ، یک مقاله. ( ابن الندیم ) ( کشف الظنون ). از کتب او: الاجرام القائمه در مجله آسیائی ( فرانسوی )1879 م. بطبع رسیده است. مؤلف برهان گوید:ارشمیدس نام حکیمی بوده انیس و جلیس اسکندر ( !! ):بیشتر بخوانید .

فرهنگ فارسی

مهندس و حکیم ریاضی عهد باستان ( و . ۲۸۷ - ف . ۲۱۲ ق . م . ) . وی از موطن خود سوراقوسا ( صقیله ) باسکندریه رفت ( و شاید همین امر موجب شد که او را معاصر اسکندر دانسته اند بجای ارسطو ) و در آنجا کسب علوم پرداخت و او بود که می گفت : [ اگر نقطه اتکایی یابم زمین را از جای خویش بجنبانم ]

دانشنامه عمومی

عکس ارشمیدس

ارشمیدس (به یونانی: Άρχιμήδης) (زادهٔ ۲۸۷ ق. م – ۲۱۲ ق. م∗) فیلسوف، ریاضیدان، فیزیکدان، مهندس، مخترع و منجم یونان باستان و از اهالی جزیره ساموس در دریای مدیترانه بود.
تعیین عدد پی
ساخت قرقره ارشمیدس
قانون چگالی در مایعات
ارشمیدس دانشمند و ریاضیدان یونانی در سال ۲۷۸ قبل از میلاد در شهر سیراکوز یونان چشم به جهان گشود و در جوانی برای آموختن دانش به اسکندریه رفت. بیشتر دوران زندگی اش را در زادگاهش گذراند و با فرمانروای این شهر دوستی نزدیک داشت. زندگی ارشمیدس با آرامش کامل می گذشت. زمانی که رومیان در سال ۲۱۲ قبل از میلاد شهر سیراکوز را به تصرف خود درآوردند، سردار رومی مارسلوس دستور داد که هیچ یک از سپاهیانش حق اذیت و آزار و توهین و ضرب و جرح این دانشمند و متفکر مشهور و بزرگ را ندارند، با این حال ارشمیدس قربانی اهرم 5 برابری به چه معناست؟ غلبه رومیان بر شهر سیراکوز شد. او به دست یک سرباز مست رومی در ۲۱۲ قبل از میلاد به قتل رسید و این در حالی بود که در میدان بازار شهر در حال اندیشیدن به مسئله ای ریاضی بود. می گویند آخرین سخن او این بود: دایره هایم را خراب نکن.
چنین گفته شده است که هیرو (هایرُن)، پادشاه سیراکوز، زرگری را مأمور کرده بود تا برایش تاجی از طلای خالص بسازد. وقتی تاج تکمیل شد و به دست پادشاه رسید، تردید داشت که زرگر تمام طلا را به کار برده باشد.شاه هیرو دوست خود ارشمیدس را احضار کرد و از این ریاضیدان مشهور خواست تا بفهمد آیا واقعاً تاج از طلای خالص است و تمام فلز باارزشی که پادشاه به زرگر داده در آن به کار رفته است یا نه. در سدهٔ سوم پیش از میلاد، شیمی تحلیلی به اندازهٔ ریاضیات پیشرفته نبود و ارشمیدس در ریاضیات و مهندسی توانایی بسیار داشت.ارشمیدس قبلاً برای محاسبهٔ حجم جامدهایی که شکلی منظم مثل کُره یا استوانه داشتند دستورهای ریاضی ابداع کرده بود. او می دانست که اگر بتواند حجم تاج هیرو را تعیین کند، خواهد فهمید که آیا تاج از طلای خالص درست شده است یا از مخلوطی از طلا با فلزات دیگر. وقتی پا به خزینه گذاشت و دید که آب از آن سرریز کرد، متوجه شد که حجم آبی که بیرون ریخته است دقیقاً با حجم قسمتی از بدن او که وارد آب شده برابری می کند؛ بنابراین دریافت که اگر تاج را در ظرف آبی قرار دهد، حجم آبی که از ظرف سرریز می شود یا در آن بالا می رود حجم تاج است. وی که بسیار هیجان زده شده بود برهنه از حمام بیرون دوید و فریاد زد یافتم! یافتم! (یورکا یورکا). او در آزمایش خود تشخیص داد که تاج شاهی میزان بیشتری آب را نسبت به شمش طلای هم وزنش پس می راند، ولی این میزان آب کمتر از میزان آبی است که شمش نقره هم وزن آن را جابه جا می کند. به این ترتیب ثابت شد که تاج شاهی از طلای ناب و خالص ساخته نشده، بلکه جواهرساز آن را از مخلوطی از طلا و نقره ساخته است و این گونه ارشمیدس یکی از چشمگیرترین رازهای طبیعت را کشف کرد؛ یعنی اینکه می توان حجم اجسام با شکل نامنظم را با کمک مقدار مایعی که جابه جا می کنند اندازه گیری کرد.
اگرچه به نظر می رسد این داستان همچون بسیاری از کشفیات علمی (مثل داستان نیوتن و درخت سیب) دچار غلو و انحراف شده باشد، ولی شهرتی عالمگیر دارد و تقریبا در میان تمام ملل جهان شناخته شده است. روایت دیگری که به نظر می رسد از وجاهت بیشتری برخودار باشد مربوط می شود به فرمان ساخت کشتی غول آسایی به نام «سیراکوسیا» از سوی پادشاه هایرون، که منجر به کشف قانون شناوری یا همان اصل ارشمیدس شد.

عکس ارشمیدس (دهانه)

ارشمیدس (دهانه). ارشمیدس (دهانه) اهرم 5 برابری به چه معناست؟ یک دهانه برخوردی در ماه است.
این دهانه ۱۹ دهانه اقماری دارد.

دانشنامه آزاد فارسی

اَرَشْمیدُس (ح ۲۸۷ـ۲۱۲پ م)(Archimedes)
اَرَشْمیدُس
(به یونانی: اَرْخِمیدِس) ریاضی دان یونانی. به کشفیات مهمی در هندسه، هیدروستاتیک، و مکانیکدست یافت و او را بنیانگذار علوم استاتیکو هیدروستاتیک به شمار می آورند. قانون جابه جایی سیال براثر فروبردن جسم در آن و کاهش وزن جسم را وضع کرد (اصل ارشمیدس). ابداع پیچ ارشمیدسرا، که وسیله ای برای بالا بردن آب است، منسوب به او می دانند. روش او در زمینۀ پیدا کردن اثبات ریاضی برای تأیید تجربه و مشاهده در دوران رنسانس متعالیبه روش علم نوین بدل شد.هیدروستاتیک و اصل ارشمیدس. معروف ترین نتیجۀ تحقیقات ارشمیدس در زمینۀ هیدروستاتیک اصل ارشمیدس است. بنابراین اصل، اگر تمام یا قسمتی از جسمی در سیالی در حال تعادل فرو رود، به اندازۀ وزن سیال جابه جا شده از وزن جسم کاسته می شود. حجم سیال جابه جاشده برابر است با حجم قسمتی از جسم که در سیال قرار دارد. می گویند ارشمیدس زمانی این قانون را کشف کرد که وارد خزینۀ حمام عمومی شد و سرریز شدن آب را مشاهده کرد. او چنان از این کشف به شوق آمد که برهنه بیرون دوید و فریاد زد: اورِکا، اورِکا (یافتم! یافتم!). گویا او با استفاده از این کشف ثابت کرد که زرگرِ هیرون دوم، پادشاه سیراکوز، در ساختن تاج زرین او تقلب و نقره را با طلا مخلوط کرده است. او پی برد که اگر طلا با نقره، که چگالی اش از طلا کمتر است، مخلوط شده باشد، تاج نسبت به طلای خالصی با همان وزن، حجم بیشتری دارد و بنابراین آب بیشتری را جابه جا می کند. درنتیجه، مشخص شد که تاج ناخالصی دارد و زرگرِ بخت برگشته اعدام شد.
استاتیک و اهرم. ارشمیدس در زمینۀ استاتیک برهان های ریاضی دقیقی برای قانون اهرم به دست آورد. دانشمندان پیشین هم اهرم را به کار می بردند، ولی ارشمیدس بنابه محاسبه نشان داد که در بالا بردن بار به کمک اهرم، نسبت نیروی لازم به بار برابر است با عکس نسبت فواصل نیرو و بار از محور یا تکیه گاه اهرم. می گویند ارشمیدس ادعا می کرد که اگر جایی به اندازۀ کافی دور برای ایستادن می داشت، می توانست زمین را با اهرم حرکت دهد. گویا این ادعا هیرون را برانگیخت که از او بخواهد لااقل نشان دهد که چگونه می توان یک جسم فوق العاده سنگین را به راحتی حرکت داد. ارشمیدس به این منظور سیستمی از قرقره های مرکب طراحی کرد. بنابه نوشتۀ پلوتارکدر زندگی مارسلوس، سرداری رومی که سیراکیوز را تسخیر و غارت کرد، ارشمیدس با استفاده از این سیستم کشتی ای را به راحتی حرکت داد که عدۀ زیادی با زحمت بسیار آن را از لنگرگاه به خشکی کشانده بودند. این کشتی مملو از مسافر، خدمه، و بار بود، ولی او که در فاصله ای دور از کشتی نشسته بود ظاهراً توانست آن را چنان روی ساحل بکشاند که گویی روی آب می لغزد.
ریاضیات. ارشمیدس رساله های بسیاری در ریاضیات نوشته است که بعضی از آن ها به یونانی و بعضی به صورت های گوناگون در ترجمه های مسلمانان به جا مانده اند. تقریب ارشمیدس برای عدد πاز همۀ برآوردهای قبلی دقیق تر بود. وی این مقدار را بین۷۱/۲۲۳و ۷۰/۲۲۰برآورد کرد. میانگین این دو عدد کمتر از۰.۰۰۰۳ با تقریب های امروزی عدد πاختلاف دارد. او دستگاه شمارشی برای نمایش اعداد خیلی بزرگ ابداع کرد و از آن برای برآورد کردن تعداد دانه های شن موجود در عالم بهره گرفت. هرچند عدد حاصل، ۱۰۶۳، دقت چندانی نداشت، ولی ارشمیدس به این طریق نشان داد که در نظر گرفتن اعداد بزرگ و محاسبه با آن ها عملاً امکان پذیر است. او روش هایی نیز برای حل معادلات درجۀ سومو تقریب ریشه های دومابداع کرد. فرمول های او در زمینۀ تعیین مساحت و حجم سطوح خمیده و اجسام، نطفه های اولیۀ حساب انتگرال بود که ۲هزار سال بعد پدید آمد. ارشمیدس وصیت کرد که بر سنگ قبرش شکل استوانه ای حک شود که کره ای در آن محاط است و فرمول نسبت حجم های آن ها نیز آورده شود. او این کشف را مهم ترین دستاورد خود می دانست.
زندگی ارشمیدس. در سیراکیوز، واقع در سیسیل، زاده شد. دربارۀ جزییات زندگی شخصی او و صحت و سقم داستان هایی که دربارۀ آثارش نقل می شود، اطلاعات موثقی وجود ندارد. یکی از دوستانش با نام هراکلیدسشرحی دربارۀ زندگی او نوشت، که به جا نمانده است. از این رو، مورخانِ علم به ناچار باید به رساله هایی اکتفا کنند که انتساب آن ها به ارشمیدس معلوم است. همچنین، آن ها به شروحی دربارۀ زندگی او مراجعه می کنند که یونانیانِ بعد از او نوشته اند. ارشمیدس مدتی در اسکندریه، که مرکز مهم آموزش ریاضی بود، اقامت گزید و زیر نظر کونون(حدود ۲۵۰پ م)، و ریاضی دانانی که زیر نظر اقلیدستعلیم دیده بوده اند، تحصیل کرد. پس از بازگشت به وطن، زندگی خود را صرف تحقیق جدی در ریاضیات و فیزیک کرد و برای تفنن به طراحی ابزارهای مکانیکی نیز می پرداخت. این طراحی ها شهرت فراوانی برایش به ارمغان آورد. ارشمیدس برای دفاع از سیراکیوز در برابر حملۀ رومیان تجهیزاتی طراحی کرد و سرانجام پس از تسخیر شهر کشته شد.
سایر ابداعات. ازجمله اختراعات ارشمیدس، افلاک نمایی بود که می توانست حرکت خورشید، ماه، کرات، و احتمالاً صور فلکی را در آسمان نشان دهد. گمان می رود پیچ ارشمیدس را در زمان اقامتش در مصر اختراع کرده و احتمالاً ایدۀ آن را نیز از ایشان گرفته باشد.

پیشنهاد کاربران

ارشمیدس ( Archimedes ) ، ریاضی دان، فیزیک دان، مهندس، مخترع، و منجم یونانی است. در سال های 212 تا 287 قبل از میلاد ( 75 سال ) زندگی می کرده است. متولد شهر سیراکوز کشور یونان است. کاشف ’اصل ارشمیدس‘، ’پیچ ارشمیدس‘، ’استاتیک سیالات‘، ’اهرم ها‘، ’تعیین عدد پی‘، و . . . است.

1 ) Archimedes : ارشمیدس
2 ) Aristotle : ارسطو
3 ) Plato : افلاطون
4 ) Hippocrates : بقراط
5 ) Socrates : سقراط
6 ) Isocrates : ایسوکراتس
7 ) Anaxagoras : آناکساگوراس
8 ) Archytas : ارخوطس
9 ) Galen : جالینوس
10 ) Hipparchus : ابرخس

🔵 ارشمیدس
Greek mathematician, physicist, engineer, inventor, and astronomer
( 287 – c. 212 BC )

🔵 ارسطو
Classical Greek philosopher and polymath, founder of the Peripatetic School
( 384–322 BC )

🔵 افلاطون
Classical Athenian philosopher, founder of Platonism
( 428/427 or 424/423 – 348/347 BC )

🔵 بقراط
Ancient Greek physician
( 460 – c. 370 BC )

🔵سقراط : Ancient Athenian rhetorician
Classical Greek Athenian philosopher ( c. 470 – 399 BC )

🔵ایسوکراتس : ( 436–338 BC )
Ancient Athenian rhetorician

🔵 آناکساگوراس : Ancient Greek philosopher
( 500 – c. 428 BC )

🔵 ارخوطس : Ancient Greek general and polymath
( 435/410–360/350 BC )

🔵 جالینوس : Greek physician, surgeon and philosopher
( September 129 – c. 216 CE )

🔵 ابرخس : 2nd - century Greek astronomer, geographer and mathematician
( 190 – c. 120 BC )

اهرم چیست ؟

در یک جمله ی ساده میتوان اهرم (leverage) را اینگونه بیان کرد : اعتباری است که کارگزار در اختیار شما قرار میدهد تا بتوانید تا چندین برابر دارایی خود معامله کنید . نکته ی جالب اینجاست که بابت این اعتبار شما بهره ای پرداخت نخواهید کرد . با این اعتبار هر میزان سود کردین برای خودتان میباشد ، اما این نکته را باید در نظر داشت که ما نیز نهایتا اندازه دارایی خودمان مجاز به ماندن در ضرر هستیم .

انواع اهرم ها :

اهرم

بروکر های مختلف شاید اهرم های متفاوتی داشته باشند اما معمول ترین آنها عبارتند از :
1:5
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:500
1:1000
برای مثال شما اگر اهرم 1:100 را انتخاب کرده باشید به این معناست که شما میتوانید تا 100 برابر دارایی خود معامله انجام دهید . یا به عبارت دیگر میزان پول مورد نیاز برای انجام معامله تقسیم بر 100 ، میزان پول پرداختی شما برای معامله است . پس بروکر یک اعتبار صد برابری به شما میدهد . شما در پروفایش شخصی خود میتوانید لوریج مورد نظر را انتخاب نمایید .

فرض کنید شما برای خرید یک کالا جهت معامله 1000دلار لازم دارید . در صورت عدم استفاده از اهرم ، شما باید 1000 دلار را برای انجام این معامله پرداخت کنید . اگر این کالا 100 دلار رشد کند شما صد دلار سود خواهید کرد .

حال تصور کنید از اهرم 1:100 استفاده میکنید ، کافیست شما 10 دلار پرداخت کنید ، بروکر 10 دلار شما را صد برابر میکند و هزار دلاری که جهت معامله نیاز بود پرداخت میشود . و باز هم اگر کالا 100 دلار رشد کند ، این صد دلار سود شماست .

چیزی که واضح میباشد استفاده از اهرم های مختلف ، در یک حجم یکسان ، تفاوتی در میزان سود شما ندارد . هر چه اعتبار بیشتر انتخاب کنید در واقع میزان پولی که درگیر معامله کردیم کمتر میباشد ، پس میزان سودمان نسبت به پولی که درگیر معامله کردیم ، به درصد، بیشتر است . در مثال اول 10 درصد از مارجین (1000دلار)سود کردیم و در مثال دوم 1000 درصد مارجین(10دلار) سود کردیم . در دو حالت ما 100 دلار سود کردیم.

دلیل استفاده از اهرم

با ذکر یک مثال عددی دلیل استفاده از اهرم مشخص خواهد شد . کمترین میزان حجمی که میتوانیم در بازار فارکس انتخاب کنیم 0.01 لات یعنی هزار واحد از ارز پایه . با فرض معامله در جفت ارز یورو به دلار با نرخ 1.21250 ببینیم چقدر پول لازم است .

با توجه به نرخ تبدیل برای خرید 1000 واحد از یورو 1212 دلار نیاز است . همانطور که مشاهده میشود کمترین میزان حچم در این مثال حدود 1212 دلار مارجین ( پولی که درگیر معامله میشود ) لازم است . رقم بالایی است ؟ اینجا اهمیت لوریج کاملا مشخص است .

در حالی که 1:10 انتخاب کنیم کافیست حدود 121 دلار پرداخت کنیم در حالی که 1:100 انتخاب کنیم حدود 12 دلار و 1:1000 ، چیزی حدود 1.2 دلار

شمشیر دو لبه

همانطور که در مثال های بالا بیان شد ، میزان سود و زیان ما رابطه ی مستقیم به میزان تغییرات و حجم معاملات دارد و نه اهرم . اما باید در نظرداشت که نباید از اهرم بالا ، برای خرید حجم بیشتر از حد -نسبت موجودی کلی- ، اقدام کرد . چرا که حجم معاملاتی زیاد میزان سود و زیان بیشتری دارد. بعضی از افراد از این اهرم ها با ریسک بالا کار میکنند و متاسفانه سرمایه خود را قمار میکنند . پس استفاده درست از اهرم ، یکی از اصلی ترین موضوعات و استراتژی ها در بازار فارکس است .

کوینکس|راه و روش محاسبه نرخ مارجین

محاسبه نرخ مارجین در معاملات فیوچرز امری حیاتی هست زیرا تعیین کننده نرخ انحلال اجباری و قیمت لیکوئید شدن ما هست. با این حال، نرخ مارجین در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، به صورت متفاوتی محاسبه می‌شود. برای مثال، انحلال اجباری زمانی آغاز می‌شود که نرخ مارجین (نسبت) در برخی از پلتفرم‌ها به زیر سطح معینی برسد، در حالی که با افزایش نرخ مارجین (نسبت) در سایر پلتفرم‌ها، خطر انحلال اجباری افزایش می‌یابد. امروز، به نحوه تعیین نرخ مارجین (نسبت) در پلتفرم های معاملاتی مختلف می پردازیم.

۱) کوینکس

دو نوع مارجین در کوینکس در دسترس هست: مارجین ایزوله و کراس مارجین

در مارجین ایزوله :

Margin Rate = (Available Margin + Position Margin) / Open Value.

Position Margin = Initial Margin + Increased Margin - Decreased Margin + Unrealized PNL.

فرض کنید یک کاربر کوینکس زمانی که قیمت بیت کوین در 30000 USDT قرار دارد، موقعیت خرید 1 BTC را با اهرم 10X فعال می کند و یک مارجین اولیه 3000 USDT اضافه می کند. اگر قیمت BTC 5٪ کاهش یابد (Margin Price به 28,500 USDT کاهش یابد) و کل مارجین موقعیت او در 3,000 USDT ثابت شود، نرخ حاشیه موقعیت کاربر به صورت زیر محاسبه می شود (به استثنای کارمزد تراکنش):

Margin Rate = (Available Margin + Initial Margin + Increased Margin - Decreased Margin + Unrealized PNL) / Open Value = (3,000 – 1,500)/30,000 = 5%.

در کوینکس، زمانی که نرخ مارجین اولیه کمتر از نرخ مارجین نگهداری شود، موقعیت لیکوئید می شود. به عبارت دیگر، هر چه نرخ مارجین کمتر باشد، خطر انحلال اجباری بیشتر می شود.

۲) بایننس

نحوه محاسبه نرخ مارجین در این صرافی به شکل زیر است:

Margin Ratio = Maintenance Margin / Margin Balance

مارجین نگهداری، حداقل موجودی مارجین مورد نیاز برای حفظ یک موقعیت است، در حالی که موجودی مارجین برابر با موجودی کیف پول به اضافه PNLمحقق نشده است.

فرض کنید یک کاربر بایننس زمانی که قیمت بیت کوین 30000 USDT است، موقعیت خرید 1 بیت کوین را با اهرم 10 برابری فعال می کند و یک مارجین اولیه 3000 USDTاضافه می کند. علاوه بر این، در Binance، مارجین نگه داری مربوط به سطح 1 (1 BTC) 0.4٪است. اگر قیمت BTC 5٪ کاهش یابد (Margin Price به 28500 USDTکاهش یابد) و کل مارجین موقعیت او در 3000 USDT ثابت باشد، نسبت مارجین موقعیت کاربر به صورت زیر محاسبه می شود:

Maintenance Margin = Open Value * Maintenance Margin Ratio = 30,000*0.4% = 120 USDT;

Margin Ratio = Maintenance Margin / Margin Balance = 120/(3,000-1,500) = 8%

در بایننس، زمانی که نسبت مارجین به 100% برسد، انحلال اجباری آغاز می شود، این موضوع به این معنی است که با افزایش نسبت مارجین، ریسک انحلال اجباری افزایش می یابد.

۳) هوبی

در این صرافی نرخ مارجین به شکل زیر است:

Isolated Margin Ratio = (Account Equity / Used Margin) * 100% – Adjustment Factor.

Cross Margin Ratio = Account Equity / ∑ (Used Margin * Adjustment Factor) of all futures contracts in the cross account – 100%;

Account Equity = Account Balance + Current-period Realized PnL + Current-period Unrealized PnL;

Used Margin = Position Margin + Frozen Margin; Position Margin = Contract Face Value * Position Quantity * Latest Price / Leverage.

فرض کنید یک کاربر Huobiزمانی که قیمت بیت کوین 30000 USDT است، موقعیت لانگ 1 BTCرا با اهرم 10X شروع می کند، ارزش اسمی قرارداد 0.001 BTCاست (یعنی موقعیت خالص برابر با 1000)، و ضریب تعدیل 7.5٪ است. علاوه بر این، مارجین 3000 USDT تعیین شده است. اگر قیمت BTC 5٪ کاهش یابد (Margin Priceبه 28500 USDT کاهش یابد) و کل مارجین موقعیت او در 3000 USDTثابت باشد، نسبت مارجین موقعیت کاربر به صورت زیر محاسبه می شود:

Position Margin = Contract Face Value * Position Quantity * Latest Price / Leverage = 0.001*1,000*30,000/10 = 3,000 USDT

Account Equity = Account Balance + Current-period Realized PnL + Current-period Unrealized PnL = 3,000 – 1,500 = 1,500 USDT

Margin Ratio = (Account Equity / Used Margin) * 100% – Adjustment Factor = (1,500/3,000)*100% – 7.5% = 42.5%

در Huobi، زمانی که نسبت مارجین ≤0٪ باشد، یک موقعیت دچار انحلال اجباری می شود. به عبارت دیگر، هر چه نسبت مارجین کمتر باشد، احتمال انحلال اجباری موقعیت بیشتر می شود.

با توجه به اینکه روش‌های زیادی برای محاسبه نرخ مارجین وجود دارد، کاربران هنگام انجام معاملات فیوچرز در پلتفرم‌های مختلف باید مراقب روش‌های متفاوت تعیین نرخ باشند. در مقایسه با دیگر پلتفرم ها، نحوه محاسبه نسبت مارجین Huobi پیچیده‌تر از باقی پلتفرم ها است، در حالی که کوینکس با یک فرآیند محاسبه بسیار ساده‌تر همراه است.

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس

در هر بازاری یک‌سری اصطلاحات خاص تعریف شده که برای معامله‌گری، ما نیاز داریم به اصطلاحات آن بازار نیز مسلط باشیم. اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار زیاد هستند که شاید برخی از آن‌ها به گوشتان نیز خورده باشد، اما تابه‌حال متوجه مفهوم آن نشدید. باتوجه علاقه‌مندی شما دوستان، در مقاله قبلی قول دادیم که اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم. در این مقاله سعی کردیم برخی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس را برای اهرم 5 برابری به چه معناست؟ شما شرح دهیم.

لات (Lot)

یکی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس، همین لات است. مفهوم لات چیست؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد تازه‌کار را درگیر کرده. درواقع منظور از لات، همان حجم معامله است. همچنین یکی از معیارهای مهم در مدیریت ریسک و سرمایه به‌شمار می‌رود. چرا که یک معامله‌گر باید حتی در بهترین موقعیت‌هایی که شناسایی می‌کند، مراقب حجم سرمایه‌ای که وارد یک معماله می‌کند نیز باشد.

هر لات به‌صورت استاندارد، 100 هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند می‌توانستند در بازار فارکس معامله کنند. به همین منظور برای این‌که همه اقشار جوامع بتوانند در معاملات شرکت کنند مقدار لات را به 100 قسمت تقسیم بندی کردند. به این ترتیب کمترین حجمی که در بازار فارکس می‌توان معامله کرد مقدار 0.01 لات است. حال با یک حساب ساده می‌توانیم محاسبه کنیم اگر 1 لات برابر 100 هزار دلار باشد، پس 0.01 لات برابر 1000 دلار حجم معامله است.

در جدول زیر می‌توانید مقدار حجم لات به دلار را مشاهده نمایید:

مقدار حجم معامله

پیپ (pip)

از دیگر اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس پیپ است. همان‌طور که از مقاله قبل می‌دانید، معاملات در فارکس به‌صورت جفت ارز انجام می‌شود. پیپ درواقع واحد میزان تغییری است که در نرخ مبادله‌ای یک جفت ارز، صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، هر واحد جابه‌جایی قیمت را یک پیپ می‌نامیم.

اگه لیست جفت ارزها را در بازار فارکس نگاه کنید، می‌بینید که اهرم 5 برابری به چه معناست؟ قسمت اعشار در قیمت‌ها، دائم در حال تغییر است. یک pip معمولا یک ده هزارم نرخ جفت ارز است (یعنی رقم چهارم). ولی در جفت ارزهایی که یک طرفشان ین ژاپن (JPY) باشد، یک پیپ یک صدم نرخ محسوب می‌شود (یعنی رقم دوم).

به‌عنوان مثال اگر نرخ EUR/USD از 1.0850 به 1.0860 تغییر کند، درواقع به میزان 10 پیپ جابه‌جا شده است.

مثال 2: اگر نرخ USD/JPY از 111.20 به 111.21 تغییر کند، درواقع به میزان یک پیپ جابه‌جا شده است.

تعریف پیپت

معمولا اکثر جفت ارزها در فارکس، با چهار رقم اعشار نشان داده می‌شوند. اما در برخی از بروکرها بخاطر رقابتی بودن قیمت‌ها، ممکن است که بعضی از نرخ ها را با 5 رقم اعشار نشان دهند. در این موارد بازهم رقم چهارم اعشار مقدار پیپ را نشان می‌دهد.

درواقع با تقسیم هر پیپ به ده قسمت، سعی شده قیمت دقیقتری را به مشتری نمایش داده شود. در این تقسیم بندی داخلی به رقم پنجم اعشار پیپت می‌گویند.

رقم پنجم اعشار در نرخ ها، پیپت نام دارد

نکته: در جفت ارزهایی که یک‌طرف معامله ارز ین (JPY) باشد، نرخ به دو رقم اعشار ختم می‌شود. در این نرخ‌ها رقم دوم اعشار مقدار پیپ خواهد بود. در بعضی از بروکرها که نرخ ین را با سه رقم اعشار نشان می‌دهند نیز رقیم سوم اعشار، پیپت در نظر گرفته می‌شود و رقم دوم همان مقدار پیپ مورد نظر است.

در جفت ارزهای ین، رقم دوم اعشار، پیپ و رقم سوم، پیپت نام دارند

ارزش پیپ چقدر است؟

یکی از سوالات مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که مقدار ارزش هر پیپ چقدر است و یا با‌عبارتی دیگر، هر پیپ چند دلار می‌شود؟

اینکه گفتیم مهم برای این است که هر معامله‌گری باید بتواند مقدار سود و ضررش را با پیپ حساب کند و از ارزش هر پیپ نیز در معامله خود آگاه باشد.

اغلب این اصطلاح در بازار فارکس را می‌شنوید که یک معامله‌گری گفته در فلان معامله، مقدار 60 پیپ سود یا ضرر کردم. برای این‌که بدانیم دقیقا چه‌قدر سود یا ضرر کرده باید مقدار ارزش هر پیپ را در آن معامله بدانیم.

نحوه محاسبه ارزش پیپ

به‌طورکلی ارزش هر پیپ به دو عامل زیر بستگی دارد:

ارزش هر پیپ از فرمول زیر محاسبه می‌شود

مقدار پیپ (به اعشار) * حجم واقعی معامله = ارزش پیپ

برای درک بهتر این فرمول چند مثال را مطرح می‌کنیم:

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز EUR/USD به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

حجم معامله با لات

حجم واقعی معامله

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز USD /JPY به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

حجم معامله با لات

حجم واقعی معامله

نکته مهم: دقت کنید که چه جفت ارزهایی را برای محاسبه ارزش پیپ استفاده میکنید. در مثال اول ما از جفت ارز یورو/دلار استفاده کردیم. پس ارزش هر 100000 یورو برابر 10 دلار شد. اما در مثال دوم از دلار/ین استفاده کردیم. پس ارزش هر پیپ ما به ین محاسبه شده است و نه دلار!

به عبارت دیگر در جدول مثال دوم، ارزش هر پیپ در معامله 1 لات دلار(100000 دلار)، به اندازه 1000 ین خواهد بود. حال اگر بخواهیم ارزش آن را به دلار بدست بیاوریم، باید 1000 ین را بر نرخ برابری دلار/ین تقسیم کنیم تا بدانیم که 1000 ین چند دلار است. در مثال فوق با نرخ برابری 107.80=usd/jpy، ارزش 1000 ین برابر 9.27 دلار میشود.

اهرم یا Leverage

اهرم یکی از اصطلاحات مهم در بازار فارکس است. برای این‌که این موضوع را بهتر درک کنیم، در ابتدا بدانیم که معنی لوریج و یا همان اهرم چیست؟

فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است.

به عبارت دیگر، کارگزاران بازار فارکس(بروکرها) به شما به میزان دلخواهتان اعتبار خواهند داد که شما با آن می‌توانید تا چند برابر سرمایه‌تان به معامله بپردازید. این میزان اعتبار می‌تواند از ۳ برابر شروع و تا چند هزار برابر نیز ادامه داشته باشد. برای مثال وقتی با اهرم ۱:۱۰۰۰ معامله می‌کنید، شما قادر خواهید بود تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.

پس با توجه به مطالب گفته شده، برای معامله 0.01 لات (حداقل حجم معامله) در جفت ارز EUR/USD ما نیاز به داشتن معادل 1000 دلار سرمایه در مانده حساب خود نداریم. زیرا تنها با داشتن اهرم 1:100، ما فقط به 10 دلار سرمایه نیاز داریم. همچنین دقت داشته باشید که میزان سود و یا ضرر شما نیز به همان میزان در موجودی (مانده‌حساب) شما تاثیر خواهد گذاشت.

توجه: استفاده از اهرم (و یا لوریج) به همان اندازه که در ابتدا جذاب است، می‌تواند خطرناک نیز باشد!!

اسپرد (Spread)

یکی دیگر از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس اسپرد است. اگر شما نرخ یک جفت‌ارز را مشاهده کنید، با دو نرخ متفاوت مواجه می‌شوید. درواقع بازار فارکس نیز مثل تمام بازارهای دیگر، برای هر جفت ارز، دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمت خریدار (Ask) و دیگری قیمت فروشنده (Bid). به اختلاف این دو قیمت اسپرد می‌گویند.

این مقدار برای نرخ هر جفت ارز با توجه به نوع حساب شمل می‌تواند متفاوت باشد.

به‌عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD مقدار نرخ به شرح زیر است:

در مثال فوق مقدار اسپرد برابر با 0.2 پیپ یا 2 پیپت است.

مقدار اسپرد درواقع سود بروکرها از اختلاف بین نرخ خرید و فروش به مشتریان است. برای همین یکی از ملاک‌های مهم برای انتخاب بروکر ارائه کمترین مقدار اسپرد در معاملات است. هرچه بروکر میزان اسپرد کمتری برای نرخ‌های خود ارائه دهد، به نفع مشتری خواهد بود.

سواپ (Swap)

یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازار فارکس که برای خیلی از افراد سوال پیش می‌آید، همین سواپ است. سواپ تفاوت میان نرخ‌های بهره است و معمولاً واژه‌ای است اهرم 5 برابری به چه معناست؟ که در بازار ارز بیشتر به کار می‌رود. به این معنا که اگر شما یک معامله‌ای در فارکس باز می‌کنید، به دلیل نوع معاملات از نوع CFD، درواقع شما آن مقدار سرمایه را از بروکر وام گرفته‌اید. پس اگر در زمان 24 ساعت بروکر، که تایم تسویه حساب روزانه قراردادهای CFD بروکر با بانک‌ها است، شما همچنان معامله خود را باز نگه دارید، پس باید مقدار تعیین شده اختلاف نرخ بانکی را هم به بانک‌ها بپردازید/دریافت کنید.

نکته: به دلیل این‌که نرخ بهره در برخی از بانک‌های خارج منفی و یا صفر هم هستند، ممکن است این مقدار بهره مثبت هم باشد. این موضوع که چطور می‌شود که نرخ بهره مثبت باشد، خود یک مقاله جداگانه را می‌طلبد که باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

مارجین (Margin)

مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، درگیر می‌کنید. این‌گونه تصور کنید که شما یک حساب 20 هزار دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید. برای خرید این ۲۰۰۰ یورو، با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫0850 باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟

وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫0850 است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫0850 دلار آمریکا است. پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲170 دلار آمریکا بپردازید.

۲۰۰۰ یورو = ۲۰۰۰ × ۱٫0850

۲۰۰۰ یورو برابر 2170 دلار آمریکا است

اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید) پس مقدار 2170 دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر می شود (با فرض لوریج 1). پس وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می‌دهید و روی دکمه خرید کلیک می‌کنید. برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو 2170 دلار از حساب شما پرداخت می‌شود که این مبلغ درگیر شده از مانده حساب شما کسر خواهد شد. به این مقدار سرمایه که شما در معامله درگیر کردید، مارجین می‌گویند.

اکوئیتی (Equity)

اکوئیتی یا مانده خالص حساب، برابر است با موجودی کل حساب، به‌ علاوه مقدار سود یا ضرر پوزیشن های باز (در لحظه).

اکوئیتی = بالانس + سود یا زیان متغیر

به عبارتی دیگر اگر شما هیچ معامله بازی نداشته باشید میزان اکوئیتی با میزان موجودی حساب کل شما برابر است . اما اگر معامله باز داشته باشید، مقدار سود و یا ضرر آن اهرم 5 برابری به چه معناست؟ معامله در مقدار موجودی کل تاثیر داده خواهد شد.

سطح مارجین (Margin Level)

اصطلاح سطح مارجین، همان نسبت اکوئیتی به مقدار مارجین است (به درصد).

سطح مارجین = (اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰

یکی از مهمترین اصطلاحاتی که یک معامله‌گر در بازار فارکس باید با آن آشنا باشد سطح مارجین است. زیرا با این مقدار در اصل بروکر محاسبه میکند که شما برای ادامه معاملات خود، چه میزان اعتبار دارید. سطح مارجین در هر بروکر متفاوت است و هر بروکر ظبق قوانین داخلی خود این مقدار را به شما اعلام می‌کند. به این ترتیب هرچه میزان درصد مارجین لول حساب شما عدد بالاتری را نشان دهد، شما اعتبار بیشتری برای معاملات بیشتر را در بروکر دارید. همین موضوع برعکس نیز صادق است. یعنی اگر میزان سطح مارجین شما به عدد 100% برسد، یعنی میزان اکوئیتی موجودی حساب شما با میزان مارجین برابر شده . شما مجاز به باز کردن معامله جدید نخواهید بود، تا زمانی‌که معاملات قبلی خود را ببندید.

مارجین کال (Margin call)

شاید یکی از تلخ‌ترین تجربه‌هایی است که تقریبا تمام معامله‌گران بازار فارکس آن را تجربه کردند. به این معنی که مجموع میزان ضررهای اعمال شده در مانده حساب شما از میزان موجودی حساب شما بیشتر باشد. در این‌صورت بروکر میزان موجودی شما را به‌عنوان تسویه حساب ضبط می‌کند.

استاپ اوت (Stop Out Level)

همان‌طور که گفتیم ماجین کال می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه گردد. همچنین ممکن است در برخی از شرایط خاص به دلیل یک اتفاق مهم نرخ قیمت‌ها ناگهانن دچار نوسانات شدیدی گردند، که در نهایت به ضضر مشتری و شاید کال مارجین حساب شود. برای این‌که این اتفاق نیوفتد، بروکرها اقدام به طرح اصطلاح استاپ اوت کردند. هر بروکر مقدار استاپ اوت مختص به خود را دارد. اکثر بروکرها حداقل این مقدار روی 20% تعیین شده. یعنی اگر میزان ضرر معاملات شما در یک نوسان شدید قیمتی، به اندازه‌ای زیاد شود که میزان اکوئیتی حساب شما به اندازه اهرم 5 برابری به چه معناست؟ 20% مقدار موجدی کل برسد، معامله شما به‌صورت اتوماتیک به جهت سیو 20% از مانده حساب، بسته خواهد شد.

جمع بندی

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار بیشتر از چیزی است که در این مقاله به آن اشاره کردیم. این امر نشان از مقدار پیچیدگی و دقت این بازار دارد. یادتان باشد معامله‌گری در هر بازار مالی، بدون داشتن اطلاعات کافی و تسلط کامل بر موضوع، منجر به شکست سنگین و گاها ضررهای جبان ناپذیر خواهد بود. پس تا می‌توانید بیاموزید که داشتن تجربه در دراز مدت می‌تواند به برگ برنده شما در هر بازار مالی است.

اگر مطالب مقاله فوق برایتان مفید بوده، لطفا آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

دوره تخصصی آموزش بازار فارکس (به همراه معاملات زنده) دوره ۶

نوع برگزاری:وبینار زنده
تاریخ برگزاری: 5 شنبه 31 شهریور ساعت 16 تا 19( برگزاری کلاس هر یکشنبه به مدت 10 هفته)
تعداد جلسات:
20 جلسه
مدرس: بهرنگ موسوی
قابلیت مشاهده: فقط در یک کامپیوتر یا موبایل اندرویدی
پشتیبانی: 3 ماه پشتیبانی توسط استاد درس به صورت آنلاین، جلسات حل تمرین و رفع اشکال به صورت وبینارمدرس: بهرنگ موسوی
عضویت در کانال سیگنال دهی تیم ترید میداس سرمایه
پیش‌نیاز: ندارد
مخاطب: معامله گران بازارهای فارکس

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

چرا فارکس؟

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

معرفی دوره معاملات زنده در فارکس

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

مدیریت ریسک و سرمایه مدرن

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

روانشناسی معامله گری در فارکس

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

در فارکس چقدر میتوان سود کرد؟

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

در بازار فارکس به چقدر سرمایه نیاز دارم؟

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

چقدر زمان نیاز دارم( ضربه سر رونالدو در تاریکی)

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

دوره تخصصی آموزش آنلاین فارکس (به همراه معاملات زنده)

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

بازار فارکس ازجمله سخت‌ترین بازارهای دنیا برای تریدر ها به شمار می‌رود. معامله در این بازارها نیاز به تجربه و انضباط شخصی بسیار بالایی دارد. درصورتی‌که در این بازار استراتژی معاملاتی مناسبی داشته باشید و سیستم بسیار حرفه‌ای مدیریت ریسک و سرمایه نیز به همراه استراتژی داشته باشید می‌توانید در این بازار موفق شوید.

واقعیت این است که درصد معامله‌گران موفق در این بازار بسیار کم است و شاید بتوان گفت بر طبق تحقیقات انجام‌شده، ۹۰ درصد معامله‌گران شکست می‌خوردند. در دوره جامع آموزش فارکس علاوه بر آموزش تئوری معامله‌گری در این بازار، معاملات زنده و کوچینگ تخصصی نیز انجام می‌شود که بعد از گذراندن آموزش پیشرفته فارکس و انجام تمام تمرین‌های داده‌شده می‌توانید در فارکس موفق عمل کنید.

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

شیوه تدریس در دوره بازار جهانی فارکس

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

دوره فارکس (دوره تخصصی آموزش بازار فارکس)، دوره‌ای از مقدماتی تا پیشرفته است و تعداد دانشجویان در آن محدود است چراکه قصد دارم دانشجویان را به‌صورت تخصصی کوچ کنم. عقیده دارم بهترین راه آموزش، آموزش به همراه کار عملی است. دوره جامع آموزش فارکس شامل بخش‌های زیر است:

۱٫ آموزش بازار فارکس (نحوه ثبت‌نام، انتخاب بروکر، واریز و برداشت پول، اصطلاحات فارکس)

در این قسمت، آموزش کامل فارکس برای مبتدیان و کسانی که از بازار فارکس اطلاعی ندارند و یا کم‌اطلاع هستند انجام می‌شود. نحوه ورود به بازار، نحوه باز کردن حساب معاملاتی در کارگزاری، واریز و دریافت پول و نحوه معامله کردن، آشنایی با اصطلاحات این بازار در این قسمت آموزش داده می‌شود.

۲٫ دوره تحلیل تکنیکال فارکس (آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی برای معامله در فارکس)

روش معاملاتی من در دوره فارکس ، استفاده از تحلیل تکنیکال کلاسیک است. اصولاً تحلیل تکنیکال بر اساس رفتار جمعی معامله‌گران بناشده است و اصول آن این است که معامله‌گران در موقعیت‌های مشابه (به‌احتمال‌زیاد) رفتار مشابهی از خود نشان خواهند داد. هرچقدر که تعداد معامله‌گران بازار بیشتر باشد (حجم معاملات بالاتر باشد) الگوهای تکنیکالی با درصد موفقیت بالاتری به وقوع می‌پیوندد. در بازارهای کم‌عمق، کسانی که سرمایه بیشتری دارند می‌توانند بازار را دست‌کاری کنند و الگوهای تکنیکال را نقض کنند. طبق گزارشی که سال ۲۰۱۹ انجام شد حجم معاملات در فارکس روزانه به ۶٫۶ تریلیون دلار می‌رسد. پس در این حجم بسیار بالای معاملات، امکان دست‌کاری بازار توسط معامله‌گران پولدار، وجود ندارد و درنتیجه رفتار بازار بر اساس اصول تحلیل تکنیکال مشخص می‌شود. البته این‌که میگویم رفتار بازار بر اساس تحلیل تکنیکال مشخص می‌شود، منظور این نیست همه در ۱۰۰ درصد اوقات این اتفاق میافتد، بلکه ما همیشه درصدی را برای خطای تحلیل تکنیکال در نظر می‌گیریم.

یکی دیگر از مزایای بازار فارکس نقد شوندگی بالای آن است. به این معنا که می‌توان گفت شما در لحظه می‌توانید موجودی خود را نقد کنید چون حجم بازار بسیار بالا است همیشه برای محصول شما مشتری وجود دارد.

۳٫ مدیریت ریسک و سرمایه حرفه‌ای

همان‌طور که میدانید زیان نکردن و از دست ندادن سرمایه، مهم‌تر از کسب سود است چراکه زیان آسیب‌های جدی‌تری به معامله‌گر میزند. ازنظر من در معامله‌گری در هر بازاری (بورس، رمز ارز، فارکس،…) روش یا استراتژی معاملاتی ۲۰ درصد کل کار است و مدیریت ریسک و سرمایه ۸۰ درصد. ازنظر سادگی آموزش این قسمت راحت‌ترین بخش معامله‌گری اهرم 5 برابری به چه معناست؟ است و ازنظر اجرا، سخت‌ترین آن است. بدون داشتن سیستم مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، بی‌شک شما ورشکسته خواهید شد. در این قسمت سیستمی به شما آموزش داده خواهد شد که در صورت اجرای دقیق آن روز شکست دارید ولی روز ورشکستگی هرگز.

۴٫ آموزش تحلیل فاندمنتال

ازآنجاکه ما داریم بر روی ارزهای معتبر جهانی معامله می‌کنیم، باید و حتماً اطلاعات فاندمنتال و اقتصادی این رمزارزها را بشناسیم تا بتوانیم به‌صورت بهینه بر روی آن‌ها معامله کنیم.

سبک معاملاتی من در فارکس سبک کوتاه‌مدت است و نهایتاً ۲ یا ۳ روز در یک معامله خواهم ماند. برای این سبک معامله، تحلیل فاندمنتال بلندمدت بی‌فایده است ضمن اینکه ازنظر من معامله بلندمدت در فارکس با دید سرمایه‌گذاری نیز به دلیل اهرم بالای معاملاتی و نوسانات زیاد و ضمناً بهره شبانه، اصلاً مناسب نیست. درنتیجه ما بر روی محصولاتی که معامله می‌کنیم یک‌طرف آن‌ها دلار است. درنتیجه در قسمت تحلیل فاندمنتال شما اخبار مهم که بر روی زوج ارزهای اصلی میایند را یاد خواهید گرفت و سعی ما بر این است که در زمان آمدن اخبار مهم معامله نکنیم.

این قسمت هم توسط جناب آقای سجاد بوربور که از اساتید به نام تحلیل فاندمنتال جهانی هستند، خدمت شما آموزش داده می‌شود.

۵٫ آموزش روانشناسی معامله گری

مهم‌ترین فاکتور یک معامله‌گر موفق بالانس روانی او در ترید است. تنها در صورتی می‌توانید یک معامله‌گر موفق باشید و به تمام اصول آن ازجمله استراتژی و مدیریت ریسک و سرمایه پایبند باشید، که بتوانید بالانس روانی خود را در ترید حفظ کنید. در دوره آموزش معامله در فارکس روانشناسی معامله‌گر موفق به‌صورت کاملاً کاربردی و عملی آموزش داده می‌شود و با محاسبات ریاضی به شما نشان می‌دهیم که چطور در صورت نداشتن روانشناسی موفق، به‌هیچ‌عنوان امکان موفقیت برای شما وجود ندارد.

۶٫ معاملات زنده و کوچینگ تخصصی

این قسمت یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها و هدف اصلی دوره فارکس است. پس‌ازاینکه شما با بازار فارکس آشنا شدید و تحلیل تکنیکال را نیز یاد گرفتید، زمان آن می‌رسد که در بازار به‌صورت زنده معامله کنید. توصیه اکید من برای شروع معاملات، معاملات با پول کم ولی پول واقعی است. همان‌طور که احتمالاً میدانید، در فارکس می‌توان حساب مجازی هم باز کرد. منظور از حساب مجازی، معامله با پول مجازی بر روی بازار واقعی است. در خیلی از آموزش‌های فارکس، اساتید توصیه می‌کنند که ابتدا با حساب دمو شروع به کارکنید و اگر موفق شدید چند ماه حساب دموی خودتان را افزایش دهید، سپس حساب با پول واقعی باز کنید.

من به‌شدت با این موضوع مخالفم و نظرم این است که معامله با حساب دمو معامله‌گر را نسبت به سود و زیان بی‌تفاوت می‌کند. ازنظر من بهتر است که حسابی واقعی با پول اندک باز کنید تا از همان ابتدا نسبت به سود و زیان‌های خود جدی برخورد کنید.

در معاملات زنده فارکس، موارد زیر به شما آموزش داده می‌شود:

  • زمان ورود به معامله
  • مدیریت پوزیشن
  • مدیریت زمان
  • نحوه انتخاب تایم فریم معاملاتی
  • نحوه دریافت سود های بیشتر هنگام روند بازار
  • انتخاب محصول مورد معامله
  • ایجاد ژورنال معاملاتی

۷٫ معاملات زنده و کوچینگ تخصصی

مهم‌ترین قسمت دوره فارکس، قسمت مسابقه است! در این قسمت از دانشجوها می‌خواهم به مدت ۵ هفته حداقل ۵۰ معامله در یک حساب ۱۰۰ دلاری انجام دهند و به برنده نصف شهریه پرداخت‌شده عودت داده می‌شود. شرایط معامله کردن و برنه شدن در کلاس گفته خواهد شد و لازم به ذکر است که این شرایط در حد بسیار متوسط است و اصلاً سخت‌گیری نشده است.

توصیه من این است که با حساب ۱۰۰ دلاری واقعی معامله کنید چون کار با حساب واقعی بسیار نزدیک‌تر به شرایط واقعی است ولی اگر امکان آن را ندارید، می‌توانید در حساب دمو معاملات مربوط به مسابقه را انجام دهید.

به شما قول می‌دهم سطح معامله‌گری شما بعدازاین مسابقه بسیار بالاتر از سطح معامله‌گری شما قبل از مسابقه است و شرایط یک تریدر واقعی را خیلی بهتر درک خواهید کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.